Scroll Top

Hỗ Trợ Nhanh Chuyển Sinh 10 Cấp 99

Bắt đầu từ phiên bản Đại Phá Hóa Cảnh, Tính năng hỗ trợ tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 96 lên chuyển sinh 10 cấp 99, quý Nhân Sĩ sẽ dễ dàng đạt đẳng cấp cao nhất của Võ Lâm, chinh phục hóa cảnh.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 12/11/2020.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 96 trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(Tuyền Châu 181/183)

 • Tăng chuyển sinh 10 cấp 96 lên chuyển sinh 10 cấp 97.
 • Tăng chuyển sinh 10 cấp 97 lên chuyển sinh 10 cấp 98.
 • Tăng chuyển sinh 10 cấp 98 lên chuyển sinh 10 cấp 99.

Hỗ trợ Tăng Cấp Nhanh Chuyển Sinh 10 Cấp 99

Nội dung hỗ trợVật phẩm tiêu hao

Tăng chuyển sinh 10 cấp 96 lên chuyển sinh 10 cấp 97.

 • 10 Thiên Cang Lệnh.
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.

Tăng chuyển sinh 10 cấp 97 lên chuyển sinh 10 cấp 98.

 • 20 Thiên Cang Lệnh.
 • 20 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 2 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 10 Linh Phách Đơn.

Tăng chuyển sinh 10 cấp 98 lên chuyển sinh 10 cấp 99.

 • 30 Thiên Cang Lệnh.
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 3 Cửu Thiên Vô Cực Đơn.
 • 30 Linh Phách Đơn.
 • Lưu ý:
  • Khi thăng cấp thành công kinh nghiệm trên người nhân vật vẫn được giữ lại.
  • Mỗi lần tăng cấp thành công nhân vật sẽ được reset lại điểm tiềm năng.