Scroll Top

Yếu Quyết Cao Cấp

Hệ thống Yếu Quyết Cao Cấp sau thời gian được các bậc cao nhân xuất chúng của các đại môn phái nghiên cứu tu luyện nay đã chính thức hoàn thiện và ra mắt rộng rãi để cộng đồng cao thủ có dịp nâng cao trình độ võ học, xưng bá giang hồ.

  • Thời gian ra mắt: Từ ngày 15/11/2017.
  • Nguồn gốc Yếu Quyết Cao Cấp: Đổi từ cửa hàng Yếu Quyết - Bản Đồ Ma Vực.
  • Mỗi hệ phái sẽ được cập nhật thêm 6 loại Yếu Quyết Cao Cấp hoàn toàn mới.
  • Công dụng của các loại Yếu Quyết Cao Cấp như bên dưới.
  • Lưu ý quan trọng:
    • Mỗi Mật Tịch chỉ được ép cùng lúc 1 loại Yếu Quyết của cùng 1 chiêu thức.
    • Ví dụ: Chiêu thức Dương Gia Toái Kim Tiễn của Dương Gia Cung Kỵ có các loại Yếu Quyết gồm Dương Gia Toái Kim Tiễn (thường) và Triền-Dương Gia Toái Kim Tiễn (cao cấp) nhưng chỉ được ép 1 loại duy nhất trên cùng 1 Mật Tịch.

Thiếu Lâm Tục Gia

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Hóa-Trảm Ma Đao Pháp Tỷ lệ hóa giải 1 trạng thái có lợi của mục tiêu tăng 10%
Hóa-Nhiên Mộc Đao Pháp Tỷ lệ hóa giải 1 trạng thái có lợi của mục tiêu tăng 10%
Phản-Thiếu Lâm Đao Pháp Phản đòn sát thương nội ngoại công 10%, Trảm Ma Đao Pháp có xác suất 10% ngăn chặn kẻ địch xuất chiêu trong 1 giây
Phong-Nhiên Mộc Đao Pháp Có xác suất 10% làm kẻ địch không thể xuất chiêu trong 3 giây
Phá-Thiếu Lâm Đao Pháp Tăng lực tấn công ngoại công 10%
Phá-Trảm Ma Đao Pháp Có xác suất 25% tăng cho bản thân tấn công ngoại công 10%, duy trì 5 giây

Thiếu Lâm Thiền Tông

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Ngự-Thiếu Lâm Tu Tâm Pháp Nội lực triệt tiêu tỷ lệ sát thương tăng 15%
Định-Bất Động Minh Vương Chú Thời gian khống chế kéo dài 1 giây
Tấn-Sư Tử Hống Giãn cách xuất chiêu rút ngắn 10 giây
Tấn-Thiếu Lâm Tu Tâm Pháp Tốc độ thi triển kỹ năng Phục Hổ Khí Công, Nhân Đà La Lôi Ấn Phá, Cà Sa Phục Ma Thần Thông, Đại Lực Kim Cang Chỉ, Sư Tử Hống tăng 50%
Phá-Nhân Đà La Lôi Ấn Phá Đánh trúng mục tiêu có tỷ lệ 80% tăng cho bản thân 20% lực công nội công trong 5 giây
Phá-Cà Sa Phục Ma Thần Thông Sau khi thi triển kỹ năng thì lực tấn công nội công của bản thân tăng 10%, duy trì 10 giây

Thiếu Lâm Võ Tông

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Tấn-Thất Bảo Chiếu Pháp Mỗi lần tụ khí hồi phục thêm 1 ô nộ khí
Tấn-Văn Thù Xuất Vân Thoái Tỷ lệ phòng thủ nội ngoại công của bản thân giảm 5%, thi triển kỹ năng xong có tỷ lệ 60% hồi phục 2 ô nộ khí
Tấn-Vô Ảnh Cước Thi triển kỹ năng xong có tỷ lệ 50% hồi phục 1 ô nộ khí
Tấn-Ca Diệp Thối Thi triển kỹ năng xong có tỷ lệ 100% hồi phục 1 ô nộ khí
Tấn-Thiếu Lâm Long Trảo Thủ Giãn cách sử dụng võ công rút ngắn 15 giây
Ngưng-Đại Tu Di Chưởng Tỷ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%

Đường Môn

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Phá-Tâm Nhãn Truy Tâm Tiễn có tỷ lệ 10% kèm hiệu quả trúng độc, mục tiêu mỗi giây chịu sát thương 5000, duy trì 3 giây
Ngưng-Truy Tâm Tiễn Tỷ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%
Ngưng-Bạo Vũ Lê Hoa Châm Thi triển kỹ năng xong có tỷ lệ 50% tăng nhanh tốc độ đặt bẫy, duy trì 5 giây
Triển-Tâm Nhãn Phạm vi hiệu quả của Đoạt Phách Phiên tăng 4 ô
Miên-Bạo Vũ Lê Hoa Châm Chiêu thứ 3 có tỷ lệ 50% làm mục tiêu ngủ say trong 2s và có tỷ lệ 50% chịu sát thương bất tỉnh
Triền-Mãn Thiên Hoa Vũ Có tỷ lệ 5% làm mục tiêu giảm tốc 30%, duy trì 3 giây

Nga Mi Phật Gia

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Hóa-Phật Quang Phổ Chiếu Giúp tất cả thuộc tính của đồng đội trong pham vi vòng sáng tăng 50
Sinh-Nga My Phật Ý Hiệu quả hồi phục sinh lực của Phổ Tế Chúng Sinh tăng 25%, giãn cách võ công tăng 1 giây
Sinh-Phổ Tế Chúng Sinh Có tỷ lệ 10% lập tức hồi phục 5% sinh lực cho mục tiêu
Ngưng-Ngọc Nữ Kiếm Pháp Tỷ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%
Tinh-Nga My Phật Ý Quan Âm Quyết, Phổ Tế Chúng Sinh có tỷ lệ 20% làm mục tiêu mỗi nửa giây hồi phục 1% nội lực, duy trì 5 giây
Hóa-Nga My Phật Ý Thời gian duy trì của toàn bộ hiệu quả kỹ năng hỗ trợ chính diện kéo dài 50%

Nga Mi Tục Gia

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Ngưng-Nguyệt Thực Khúc Tỷ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%
Triển-Mê Tâm Phiêu Hương Khúc Giúp phạm vi hiệu quả của Cầm mở rộng 3 ô
Triễn-Tĩnh Dạ Tư Giúp phạm vi hiệu quả của Cầm tăng 13 ô, có tỷ lệ 50% khiến kẻ gián đoạn Cầm tổn thất 5% nội lực
Triển-Dương Quan Tam Điệp Giúp phạm vi hiệu quả của Cầm tăng 13 ô, có tỷ lệ 50% khiến kẻ gián đoạn Cầm tổn thất 5% nội lực
Tấn-Phúc Thủy Tâm Pháp Giãn cách sử dụng võ công rút ngắn 5 giây
Kỳ-Tùy Ý Khúc Tỷ lệ 10% tăng 1 hiệu quả bất lợi ngẫu nhiên cho kẻ địch

Cái Bang Tịnh Y

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Phá-Cái Bang Chưởng Pháp Lực tấn công ngoại công tăng 5%
Phá-Túy Điệp Cứ giảm 1% sinh lực sẽ tăng thêm 0.6% lực tấn công
Tấn-Thông Tý Quyền Sử dụng Thông Tý Quyền có tỷ lệ 5% giúp bản thân không bị tính giãn cách sử dụng võ công trong vòng 3 giây
Định-Cái Bang Chưởng Pháp Hiệu quả khống chế của Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ kéo dài 20%
Định-Túy Điệp Giúp tất cả tấn công đều có tỷ lệ 10% làm mục tiêu choáng 1 giây
Ngưng-Lục Hợp Quyền Pháp Tỷ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%

Cái Bang Ô Y

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Phá-Cái Bang Côn Pháp Lực công ngoại công tăng 5%
Ngưng-Bá Vương Tạ Giáp Tỉ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%
Chuyển-Diệu Thủ Quyết Trộm lực công của địch, làm tấn công nội ngoại công của địch giảm 10% trong 5 giây, lực công nội ngoại công của bản thân tăng 10%
Định-Cái Bang Côn Pháp Khi sử dụng Khu Xà Côn Pháp và Đả Cẩu Côn Pháp tấn công kẻ địch có tỉ lệ 5% làm kẻ địch choáng 2 giây
Triển-Khu Xà Côn Pháp Khoảng cách thi triển tăng 50%
Triển-Đả Cẩu Côn Pháp Khoảng cách thi triển tăng 50%

Võ Đang Đạo Gia

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Tấn-Tích Dương Kiếm Khí Thi triển Tích Dương Kiếm Khí có tỉ lệ 20% trong 2 giây giúp tốc độ thi triển Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm tăng nhanh
Tấn-Bôn Lôi Kiếm Pháp Giãn cách sử dụng võ công rút ngắn 8 giây
Tấn-Vô Ngã Tâm Pháp Trong thời gian hiệu quả, tốc độ thi triển Tích Dương Kiếm Khí tăng 50%
Ngưng-Liệt Diệm Kiếm Pháp Tỉ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%
Định-Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm Khi Thất Tinh xuất hiện sẽ có tỉ lệ 40% khiến tất cả mục tiêu trong phạm vi choáng 1 giây
Ngự-Vô Ngã Tâm Pháp Nội lực triệt tiêu sát thương giảm 15%, Vô Cụ tăng 50 điểm

Võ Đang Tục Gia

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Định-Võ Đang Bút Pháp Giúp tất cả tấn công đều có tỉ lệ 5% làm mục tiêu hỗn loạn 1 giây
Triển-Thế Vân Tung Phạm vi thi triển kỹ năng tăng 50%
Hóa-Lục Khí Hóa Ngọc Công Tiêu hao thêm 5% nội lực của bản thân, có tỉ lệ 20% triệt tiêu 1 hiệu quả Cổ Độc cho bản thân
Phá-Võ Đang Bút Pháp Sau khi thi triển Càn Khôn Quyết, ngoại phòng bản thân giảm 10%, tấn công ngoại công tăng 20%, duy trì 3 giây
Phá-Thất Tinh Quyết Có tỉ lệ 20% tăng thêm 1 đoạn sát thương
Ngưng-Thái Ất Tiêu Diêu Công Tỉ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%

Dương Gia Thương Kỵ

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Hóa-Dương Gia
Bôn Lang Thương
Sau khi thi triển kỹ năng có tỉ lệ 30% giúp bản thân trong 5 giây miễn dịch tất cả trạng thái bất lợi
Tấn-Bích Nguyệt
Phi Tinh Thương
Giãn cách võ công giảm 5 giây
Phá-Dương Gia
Thương Pháp Tổng Quyết
Tăng lực công ngoại công 25%
Ngự-Dương Gia Ngự Mã Thuật Tốc độ lên ngựa tăng 200%
Ám-Dương Gia
Bôn Lang Thương
Làm mục tiêu trong 5 giây giảm phòng thủ nội ngoại công 10%
Ám-Dương Gia
Phá Phong Thương
Có tỉ lệ 5% làm kẻ địch giảm tất cả thuộc tính 50 điểm, duy trì 10 giây

Dương Gia Cung Kỵ

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Tấn-Dương Gia
Cung Pháp Tổng Quyết
Thi triển kỹ năng Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn tăng 85%, giãn cách võ công kéo dài 30%
Phá-Lưu Quang
Tuyệt Ảnh Tiễn
Có tỉ lệ 50% tăng thêm 3 đoạn sát thương
Ngưng-Dương Gia
Liên Xạ Thuật
Tỉ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%
Sinh-Dương Gia
Cung Pháp Tổng Quyết
Trận Liệu Thuật hồi phục thêm 5% sinh lực, Tục Mệnh Quyết hồi phục thêm 15000 điểm sinh lực
Tấn-Dương Gia
Tục Mệnh Quyết
Giãn cách sử dụng võ công rút ngắn 30 giây
Triền-Dương Gia
Toái Kim Tiễn
Trong quá trình thi triển nếu bị tấn công sẽ làm kẻ địch giảm tốc độ 50%, duy trì 3 giây

Ngũ Độc Tà Hiệp

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Ngự-Thao Thi Thuật Độ bền của cương thi tăng 10%, phòng thủ bạo kích tăng 25
Phá-Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao Đao cuối cùng kèm sát thương độc a duy trì 10 giây
Tấn-Tập Thi Tà Khí Giãn cách sử dụng Thôi Thi Tà Khí và Thi Liệt Ma Công rút ngắn 5 giây
Định-Thi Bộc Đại Pháp Nổ thi thể có tỉ lệ 50% làm mục tiêu hỗn loạn 3 giây
Chú-Thi Bộc Đại Pháp Thi Bộc Đại Pháp sẽ không làm Cương Thi tử vong
Phá-Tập Thi Tà Khí Mục tiêu bị nổ trúng sẽ tổn thất 2% sinh lực mỗi giây, duy trì 5 giây

Ngũ Độc Cổ Sư

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Phá-Độc Cổ Sát thương Cổ Độc tăng 1000
Kỳ-Huyết Cổ Làm gân cốt của mục tiêu giảm 80 trong thời gian bị chiêu tác động, gân cốt của bản thân tăng 80 trong 5 giây
Kỳ-Thi Cổ Làm thân pháp của mục tiêu giảm 80 trong thời gian bị chiêu tác động, thân pháp của bản thân tăng 80 trong 5 giây
Kỳ-Tâm Cổ Làm nội công của mục tiêu giảm 80 trong thời gian bị chiêu tác động, nội công của bản thân tăng 80 trong 5 giây
Tinh-Vạn Cổ Thực Thiên Mỗi lần đánh trúng mục tiêu có tỉ lệ 10% hồi phục 1% nội lực cho bản thân
Sinh-Yêu Cổ Mỗi lần triệt tiêu trạng thái bất lợi, cứ nửa giây hồi phục cho bản thân 500 sinh lực, duy trì 3 giây

Côn Lôn Thiên Sư

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Ngưng-Cuồng Lôi Phù Tỉ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%
Ngự-Phong Tế Trong trạng thái hệ Phong, tỉ lệ miễn dịch khóa chiêu tăng 30%
Ngưng-Huyền Phong
Triền Ý Quyết
Tỉ lệ thi triển chiêu 2 tăng 5%
Triền-Oanh Lôi Phù Làm mục tiêu trong 10 giây bị giãn cách sử dụng võ công kéo dài 20%
Ngự-Tiên Phong Lưu Tán Quyết Khi sinh lực <40%, tỉ lệ phòng thủ nội ngoại công tăng 15%
Ám-Băng Phong Quyết Làm mục tiêu trong 5 giây giảm điểm phòng thủ nội công 500

Minh Giáo Thánh Chiến

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Phá-Thánh Hỏa Đao Pháp Tấn công ngoại công tăng 30%, nội lực và thể lực tối đa giảm 10%
Tấn-Dương Viêm Bạo Giãn cách võ công rút ngắn 15 giây
Tấn-Thánh Hỏa Đao Pháp Thời gian giãn cách Ngưng Hỏa Bích rút ngắn 15 giây, thời gian duy trì kéo dài 50%
Ám-Chích Phong Toàn Mỗi đao có tỉ lệ 20% làm kẻ địch giảm 5% nội lực
Ngự-Kim Lô Hộ Thể Trong thời gian hiệu quả, tỉ lệ miễn dịch choáng và bất động tăng 20%
Tinh-Ngưng Hỏa Bích Trong thời gian hiệu quả, bị tấn công có tỉ lệ 50% hồi phục 5 điểm nội lực

Minh Giáo Trận Binh

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Ngưng-Quang Minh Bút Pháp Tỉ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%
Tật-Thổ Lao Trận Sau khi cắm cờ Thổ Lao Trận, tốc độ di chuyển của bản thân tăng 20%, duy trì 3 giây
Triển-Càn Khôn Nghịch Chuyển Khoảng cách thi triển tăng 40%
Ngưng-Ngũ Linh Tán Nguyên Tỉ lệ thi triển chiêu 2 tăng 5%
Tấn-Phong Binh Lệnh Giãn cách võ công giảm 5 giây
Ngưng-Ngũ Linh Quy Nguyên Tỉ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%

Minh Giáo Huyết Nhân

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Tấn-Hàn Băng Tâm Pháp Tốc độ thi triển Đoạn Cốt Trảo tăng 20%
Ngự-Hàn Băng Tâm Pháp Vô Cụ tăng 30 điểm
Tấn-Hủ Thương Ấn Giãn cách sử dụng võ công rút ngắn 60 giây
Định-Đoạn Cốt Trảo Có tỉ lệ 5% làm mục tiêu hỗn loạn 1 giây
Ấn-Hàn Băng Tâm Pháp Tốc độ thi triển Phù Thương Ấn, Hàn Huyết Ấn, Băng Huyết Ấn, Truy Hồn Ấn, Vẫn Thương Ấn tăng 50%, tỉ lệ phòng thủ nội ngoại giảm 10%
Sinh-Vẫn Thương Ấn Sinh lực cần tiêu hao khi sử dụng kỹ năng giảm 50%

Thúy Yên Vũ Tiên

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Định-Mộng Xà Có tỉ lệ 10% làm kẻ địch bất động 2 giây, nhưng trong quá trình thi triển, phòng thủ của bản thân giảm 10%
Phá-Vũ Vân Tâm Pháp Khi Thu Nguyệt Vũ đánh trúng kẻ địch có tỉ lệ 20% tăng 50 điểm sức mạnh, duy trì 6 giây
Ngự-Thiên Hỏa Diễm Dương Tăng Vô Cụ cho mục tiêu 30 điểm
Ngự-Thiên Lại Tâm Kinh Tỉ lệ miễn dịch bất động tăng 20%
Ngưng-Điệp Oán Tỉ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%
Ngưng-Mộng Xà Tỉ lệ thi triển chiêu 1 tăng 10%

Thúy Yên Linh Nữ

Tên Yếu QuyếtCông dụng (xét ở mức dòng hỗ trợ đạt 100%)
Tấn-Hoàn Thần Thuật Giãn cách sử dụng Hoàn Thần Thuật rút ngắn 30 giây
Phá-Đào Hoa Chương Thời gian duy trì hiệu quả của Đào Hoa Chương kéo dài 100%
Hóa-Hoàn Thần Thuật Xua tan 2 hiệu quả Độc Cổ trên người
Sinh-Điệp Luyến Hoa Mỗi 10 giây hồi phục thêm 1000 điểm sinh lực
Phá-Bách Hoa Ngọc Lộ Công Giãn cách sử dụng Tiên Lư Hương rút ngắn 60 giây
Phá-Tiên Lư Hương Sát thương tăng thêm 500 điểm