Scroll Top

Ngũ hành sinh khắc

Đã tồn tại trong trời đất, vạn vật phải tuân theo quy luật biến thiên của vũ trụ. Vật chất trong thế giới võ lâm cũng thế, biến hóa phức tạp khôn lường theo quy luật sinh khắc tất yếu.

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Vô, Âm, 7 thuộc tính tồn tại song hành cùng tất cả các yếu tố vật chất khác của chốn giang hồ, có tác động mạnh mẽ đến năng lực chiến đấu của vũ khí, trang bị...Đây cũng chính là nhân tố khiến thế giới võ lâm thêm phần bí ẩn huyền hoặc.

Nhân sĩ hào kiệt khắp nơi nắm được quy luật sinh khắc của đất trời, cũng như nắm được phần nào bí quyết chế ngự vạn vật. Tương sinh để giúp đỡ nhau phát triển, tương khắc là áp chế lẫn nhau. Có nương tựa xúc tiến thì cũng sẽ có đối nghịch khắc chế. Tương sinh để phát triển vạn vật, tương khắc để duy trì sự cân bằng. Trong sinh có mầm mống của khắc, trong khắc có mầm mống của sinh, hai hiện tượng này không tồn tại độc lập.

Thế giới, vạn vật luôn tồn tại, phát triển được cũng vì lẽ đó.

Phân loại

7 thuộc tính gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Vô, Âm.

Nhân tố quyết định

Vũ khí quyết định thuộc tính công kích, phòng cụ (nội giáp) quyết định thuộc tính phòng thủ.

Quan hệ ngũ hành

  • Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
  • Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.
  • Bất kỳ thuộc tính ngũ hành khi tấn công đối với phòng thủ thuộc tính vô đều được cộng thêm
  • Thuộc tính giống nhau nhau tấn công sẽ bị suy yếu.
  • Thuộc tính vô khi tấn công đối với phòng thủ thuộc tính âm không gây sát thương, thuộc tính ngũ hành khi tấn công đối với phòng thủ thuộc tính âm sát thương sẽ giảm.