Scroll Top

Thần Tài Bảo Rương

Đến với hoạt động Thần Tài Bảo Rương lần này, nhân sĩ sẽ dễ dàng nhận được những chiếc rương kỳ bí từ Bảo Rương Thương Nhân, cùng cơ hội sở hữu những phần thưởng cực "khủng" như Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành, điểm kinh nghiệm, cùng hàng trăm vật phẩm hấp dẫn khác...

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 12/09/2013.
 • Kết thúc: Cập nhật sau tại trang chủ.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả các nhân vật đang bôn tẩu tại VLTK II đều có thể tham gia tính năng.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm II

Bảo Rương Thương Nhân

 • Vị trí: Thành Đô (215/220), Biện Kinh (172/178), Tuyền Châu (176/185), Dương Châu (209/196), Đại Lý (189/185), Tương Dương (181/185), Phượng Tường (220/195).
 • Tạm ngưng bán Tàng Rương.
 • Cập nhật thêm chức năng bán Mộc Rương với giá 01 Xu vật phẩm (không giới hạn số lượng).
 • Có thể đổi Bạch Kim Rương và Thần Tài Bảo Rương theo công thức sau:
  • 01 Bạch Kim Rương = 05 Tàng Rương.
  • 01 Thần Tài Bảo Rương = 55 Tàng Rương.

Nội dung hoạt động

Thông qua việc tích lũy thời gian online, tham gia các tính năng, nhân sẽ nhận được các loại Bảo Rương tương ứng.

RươngNguồn gốc
Võ Lâm II

Mộc Rương

 • Online mỗi 60 phút nhận được 01 Mộc Rương.
 • Tham gia các tính năng Tống - Liêu 4x, Tống - Liêu 6x, Thiên Môn Trận, Lương Sơn Bạc, Tài Nguyên Chiến, chăm sóc Bạn Đồng Hành. Mỗi lần hoàn thành tính năng sẽ nhận được số Mộc Rương tương ứng như sau:
-- Không sử dụng Quân Công Chương Sử dụng Quân Công Chương Sử dụng Quân Công đại Sử dụng Quân Công huy hoàng
Tống - Liêu 4x 01 02 04 08
Tống - Liêu 6x 01 02 04 08
Thiên Môn Trận 01 03 06 10
Tài Nguyên Chiến 01 02 04 06
Võ Lâm II

Tàng Rương

Võ Lâm II 

Võ Lâm II 

25 Mộc Rương + 20 Xu vật phẩm = 01 Tàng Rương

Võ Lâm II

Kim Rương

Sử dụng Tàng Rương ngẫu nhiên nhận được 01 trong 05 loại sau:

 • 5.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 45 Vàng.
 • Kim Rương.
 • Bạch Kim Rương.
 • Thần Tài Bảo Rương.
Võ Lâm II

Bạch Kim Rương

Võ Lâm II

Thần Tài Bảo Rương

Lưu ý

 • Các loại Rương không thể giao dịch, bày bán, ném ra.
 • Có thể xếp chồng 999 vật phẩm/ô. Độ nặng: 0.

Phần thưởng

Kim Rương
Phần thưởng ngẫu nhiênHạn sử dụng
5.000.000 kinh nghiệm --
68 Vàng
Đại Bạch Cầu Hoàn 7 ngày
Cường Tam Thanh Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn
Đại Tụ Linh Hoàn
Tam Thanh Tiên Đơn
Lục Thần Tiên Đơn
Bạch Cầu Tiên Đơn
Tụ Linh Tiên Đơn
Quân Công Chương
Quân Công đại
Quân Công huy hoàng
Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành cấp 01 --
Bạch Kim Rương
Bạch Kim Rương
Phần thưởng ngẫu nhiênHạn sử dụng
10.000.000 điểm kinh nghiệm --
79 Vàng --
Quân Công Chương 7 ngày
Quân Công đại
Quân Công huy hoàng
Túi Thiên Thạch Linh Thạch
Thiên Thạch Linh Thạch
Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
Đại Định Hồn
Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành cấp 01 --
Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành cấp 02
Thần Tài Bảo Rương
Thần Tài Bảo Rương
Phần thưởng ngẫu nhiênHạn sử dụng
50.000.000 kinh nghiệm --
100.000.000 kinh nghiệm
200.000.000 kinh nghiệm
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch 7 ngày
Thiên Thạch Linh Thạch
Đinh Hồn Thiên Thạch Thần Thạch
Đại Định Hồn
Bao Thiên Thạch Tinh Thạch
Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành cấp 01 --
Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành cấp 02
Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành cấp 03
Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành cấp 04

Với những thay đổi, điều chỉnh phần thưởng mới này, quý nhân sĩ có thêm cơ hội để nhận được Sách kỹ năng Bạn Đồng Hành, thân chúc quý đồng đạo gặp nhiều may mắn trên đường hành tẩu.