Scroll Top

Dương Môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Môn , môn phái mạnh về các chiêu thức kỳ ảo từ hai thứ vũ khí đặc sắc thương - cung, vang danh thiên hạ và lưu truyền mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc Trung Hoa nhờ tấm lòng tận trung báo quốc.

Là một gia tộc anh hùng, Dương Gia khẳng định uy thế của mình bắt đầu từ Đại Đao Lệnh Công Dương Vô Địch Dương Nghiệp và con cháu ba đời gồm Bát Tỉ, Cửu Muội, Mộc Quế Anh, Dương Bài Phong… Người của Dương Gia chí khí ngút trời, trung can anh dũng, hết lòng vì đại nghĩa.

Với bộ Thương Pháp và Cung Pháp biến hóa khôn lường, Dương Môn Thương Kỵ và Dương Môn Cung Kỵ danh bất hư truyền, đã cùng với đội quân Dương Gia làm nên những truyền thuyết hào hùng, bất tử trong lịch sử Trung Hoa. Dương Môn được chia thành Dương Môn Cung Kỵ và Dương Môn Thương Kỵ.

Dương Môn Thương Kỵ

Trường thương được xem là bá vương của các loại binh khí vì tính cương ngạnh nhưng biến chuyển khôn lường. Thứ vũ khí các tướng sĩ xông pha trận mạc thường sử dụng ẩn chứa uy lực kinh người, giúp đệ tử Dương Môn Thương Kỵ xuất chiêu thần tốc.

Với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương Môn Thương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn.

 • Sử dụng vũ khí: Thương.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Dương Môn Cung Kỵ

Dương Môn Cung Kỵ thiện dụng cung nỏ, công kích trên phạm vi rộng. Cung pháp Dương Gia kết hợp với binh pháp biến ảo khôn lường, khi bắn thẳng vào bộ binh, khi triệt kỵ binh bằng cách bắn vào chân ngựa, làm rối loạn đội hình địch.

Với thân pháp linh hoạt, có thể xuất chiêu ở những tư thế bất ngờ, ưu thế ngồi ngựa và chiến đấu tầm rộng giúp các cung thủ Dương Môn trở thành chiến binh cơ động nhất trong mỗi trận chiến.

 • Sử dụng vũ khí: Cung.
 • Hệ thống kỹ năng: xem chi tiết

Để đồng đạo dễ dàng hình dung đại bản doanh và thuận tiện trong việc bôn tẩu, Bổn Trang xin giới thiệu đến võ lâm nhân sĩ về vị trí địa lý và NPC môn phái Dương Môn.

Vị trí địa lý

Võ Lâm Truyền Kỳ II

NPC môn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Xa Thái Quân
  (191/195)
 • Chưởng môn Dương Môn phái.
 •  Đồng đạo có thể đến bái kiến Xa Thái Quân để gia nhập môn phái, nhận nhiệm vụ sư môn.
<empty>Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Tôn Bảo
  (194/192).
 • Sư phụ Dương Môn Thương Kỵ. Đồng đạo có thể học võ công Dương Môn Thương Kỵ tại đây.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Mộc Quế Anh
  (184/198).
 • Sư phụ Dương Môn Cung Kỵ. Đồng đạo có thể học võ công Dương Môn Cung Kỵ tại đây.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Bài Phong
  (181/194).
 • Cung cấp các vật phẩm thiết yếu. Đồng đạo có thể mua ngựa, trang phục và vũ khí sư môn tại đây.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Diên Chiêu
  (192/183).
 • NPC nhiệm vụ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Hồng
  (204/204)
 • NPC di chuyển. Đối thoại với Dương Hồng để rời khỏi địa đồ Dương Gia.

Dương Môn Thương Kỵ

Với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương MônThương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn.

Sư phụ Dương Tôn Bảo
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Tôn Bảo
  (194/192).
 • Sau khi gia nhập Dương Môn, đồng đạo có thể đến bái kiến Dương Tôn Bảo để trở thành đệ tử Dương MônThương Kỵ.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Dương MônThương Kỵ từ sư phụ.

Hệ thống chiêu thức

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thương Gia Thương Tâm Pháp

 • Tâm pháp nhập môn, tăng phòng ngự.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Thương Pháp Tổng Quyết

 • Thương pháp cơ bản, tăng lực công kích.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Phá Phong Thương

 • Thương pháp sơ cấp, công kích liên tục.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Ngự Mã Thuật

 • Mã thuật sơ cấp, tăng phòng Ngự trên ngựa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Bôn Lang Thương

 • Thương pháp sơ cấp, công kích xuyên thẳng.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Chiến Định Quyết

 • Tâm pháp trung cấp, tác dụng phòng ngự.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Xảo Quyết Chiến

 • Mã thuật trung cấp, né tránh đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Thiên Hoành Thương

 • Thương pháp trung cấp, liên tục ra đòn, có tác dụng đánh lui đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Anh Hùng Khí

 • Tâm pháp trung cấp, giảm hiệu quả bất lợi cho đồng đội.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Đảo Hải Thương

 • Thương pháp cao cấp, công kích phạm vi rộng, có thể phá đội hình đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Ngự Mã Thuật

 • Mã thuật cao cấp, sát Thương đối phương xung quanh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bích Nguyệt Phi Tinh Thương

 • Thương pháp cao cấp, công kích phạm vi rộng.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Liên Hoàn Toàn Long Thương

 • Thương pháp trấn phái, công kích rất mạnh.

Dương Môn Cung Kỵ

Nếu Dương MônThương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn thì Dương Môn Cung Kỵ lại có những nét phóng khoáng, thư thái mà rất oai hùng trên chiến trường.

Sư phụ Mộc Quế Anh
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Mộc Quế Anh
  (184/198).
 • Sau khi gia nhập Dương Môn, đồng đạo có thể đến bái kiến Mộc Quế Anh để trở thành đệ tử Dương Môn Cung Kỵ.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Dương Môn Cung Kỵ từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Cung Tâm Pháp

 • Tâm pháp cơ bản, tăng công kích.
Sơ cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Cung Pháp Tổng Quyết

 • Cung pháp cơ bản, tăng sát thương và độ chính xác.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Liên Xạ Thuật

 • Cung pháp sơ cấp, xạ tiễn liên tục, công kích từ xa.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Trận Liệu Thuật

 • Kỹ năng sơ cấp.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Hồi Long Tiễn

 • Cung pháp sơ cấp, quay đầu xạ tiễn, không thể sát thương gần.
Trung cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Triền Vân Tiễn

 • Cung pháp trung cấp, trúng mục tiêu sẽ làm giảm tốc độ di chuyển.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Kỳ Môn Độn

 • Kỹ năng trung cấp, tạo một vòng bảo vệ ngăn chặn công kích từ mọi phía.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Chính Khí Tiễn

 • Cung pháp trung cấp, chuyên đối phó tà thuật của đối phương.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Toái Kim Tiễn

 • Cung pháp trung cấp, toàn lực xạ tiễn.
Cao cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Ảo Thần Quyết

 • Tâm pháp cao cấp, tăng thêm hiệu quả.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Dương Gia Tục Mệnh Quyết

 • Tâm pháp cao cấp, né tránh sát thương chí mạng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn

 • Cung pháp cao cấp, bắn ra vô số cung tên.
Trấn phái

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bá Vương Tật Phong Tiễn

 • Cung pháp trấn phái, công kích cực mạnh.

Yếu quyết Dương Môn Thương Kỵ

Dương Môn, môn phái mạnh về các chiêu thức kỳ ảo từ hai thứ vũ khí đặc sắc thương - cung, vang danh thiên hạ và lưu truyền mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc Trung Hoa nhờ tấm lòng tận trung báo quốc. Và với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương Môn Thương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn.

Mỗi yếu quyết của Dương Môn Thương Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thương Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Phong Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Mã quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bôn Lang Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Chiến Định quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Xảo Chiến quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiên Hoành Thương quyết
Anh Hùng quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đảo Hải Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Mã quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bích Thương quyết

Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

Dương Môn Cung Kỵ thiện dụng cung nỏ, công kích trên phạm vi rộng. Cung pháp Dương Gia kết hợp với binh pháp biến ảo khôn lường, khi bắn thẳng vào bộ binh, khi triệt kỵ binh bằng cách bắn vào chân ngựa, làm rối loạn đội hình địch.

Với thân pháp linh hoạt, có thể xuất chiêu ở những tư thế bất ngờ, ưu thế ngồi ngựa và chiến đấu tầm rộng giúp các cung thủ Dương Môn trở thành chiến binh cơ động nhất trong mỗi trận chiến.

Mỗi yếu quyết của Dương Môn Cung Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Cung Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Liên Xạ Thuật quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Trận Liệu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hồi Long Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Triền Vân Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Kỳ Môn Độn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Khí Tiễn quyết
Toái Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyễn Thần quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Túc Mệnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lưu Tuyệt Tiễn quyết