Scroll Top

Vượt ải Lương Sơn Bạc

Để tăng thêm tính hấp dẫn, tính năng vượt ải Lương Sơn Bạc sẽ điều chỉnh cách thức tham gia và toàn bộ phần thưởng kể từ ngày 20/06/2014. Theo đó, nhân sĩ có thể sử dụng điểm Tinh lực hoặc Thiên Kiêu Lệnh để vượt ải.

Ngoài ra, những phần thưởng trân quý như: Huy Chương Anh Hùng, Thiên Cang Lệnh, Kim Xà cấp 4,... cùng hàng triệu điểm kinh nghiệm sẽ được gửi đến nhân sĩ trong lần điều chỉnh này.

Cập nhật mới

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 20/06/2014.
 • Nội dung cập nhật:
Nội dungChi tiết
Hình thức
vượt ải

Có 2 hình thức vượt ải mà nhân sĩ có thể chọn:

 • Vượt ải thường: Tiêu hao 20 điểm Tinh lực/nhân vật.
 • Vượt ải Thiên Kiêu: Đội trưởng tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh.
Mở rương,
khiêu chiến boss
 • Mở rương tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Khiêu chiến boss tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh.
Phần thưởng Thay đổi toàn bộ phần thưởng

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Có thể tham gia Vượt Ải Lương Sơn bất cứ lúc nào.
 • Nhân vật phải đặt đẳng cấp 80 trở lên và đã gia nhập môn phái.
 • Tố đội tham gia từ 3 - 8 thành viên.

Nội dung chi tiết

Báo danh

Nhân sĩ đến gặp NPC Đới Tông để tiền hành báo danh vượt ải.

Hinh ảnhGhi chú

Đới Tông

Vị trí:

 • Biện Kinh (145/178)

Chức năng:

 • Giới thiệu cách chơi cửa ải Lương Sơn
 • Dẫn nhân vật vào cửa ải Lương Sơn
 • Công bố nhiệm vụ Lương Sơn mỗi ngày 3 lần.
 • Thiên Cang Lệnh đổi vật phẩm quý
Danh sách boss ở các ải Lương Sơn
Cấp độ 1Cấp độ 2Cấp độ 3Cấp độ 4Cấp độ 5
Bệnh Quan Sách Dương Hùng Bao Tử Đầu Lâm Xung Đại Đao Quan Thắng Cửu Văn Long Sử Tiến Cập Thời Vũ Tống Giang
Phanh Mệnh Tam Lang Thạch Tú Hoa Hòa Thượng Lỗ Trí Thâm Nhập Vân Long Công Tôn Thắng Tiểu Tuyền Phong Sài Tiến Tri Đa Tinh Ngô Dụng
Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương Hắc Tuyền Phong Lý Quỳ -
Song Thương Tướng Đổng Bình Hành Giả Võ Võ Tòng -
Thanh Diện Thú Dương Trí -
Tích Lịch Hỏa Tần Minh -
Túy Bán Tiên Phong Nhất Phàm -
Song Tiên Hô Diên Chước -
Nhiệm vụ khiêu chiến

Mỗi nhiệm vụ mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần và chọn hình thức khiêu chiến:

 • Khiêu chiến sơ diễn: Mỗi ngày hoàn thành 1 lần Lương Sơn Anh Hùng Hội ải 1 - 4 (đánh bại Lương Sơn Hảo Hữu tại Hắc Phong Trại), đánh bại 4 boss tại Hắc Phong Trại cũng có thể hoàn thành.
 • Khiêu chiến Trung Dũng: Mỗi ngày hoàn thành 1 lần thông quan ải Lương Sơn Quần Hùng Hội 1 - 5 (đánh bại Lương Sơn Hảo Hán tại Tụ Nghĩa Đường), có thể nhận được Lương Sơn Trung Dũng Bao, có cơ hội nhận được Vàng hoặc điểm tu luyện.
 • Đoạt Quân khiêu chiến, mỗi ngày đánh bại 1 lần boss nhiệm vụ yêu cầu có thể nhận được Lương Sơn Đoạt Quân Bao, có cơ hội nhận được điểm kinh nghiệm hoặc điểm tu luyện (ngẫu nhiên ải 1 - 2).

Các hình thức Vượt Ải Lương Sơn

Ải miễn phí

Tiêu hao 20 điểm Tinh lực/nhân vật. Khi tham gia vượt ải miễn phí sẽ có cơ hội xuất hiện 2 ải ẩn:

 • Ải ẩn thứ 1 - Khiêu chiến sinh tồn: trong vòng 3 phút lượng nhân vật sống sót không được ít hơn 3.
 • Ải ẩn thứ 2 - Oẳn tù tì: Mỗi nhân vật đối thoại với NPC tiến hành oẳn tù tì, 3 ván thắng 2, thành viên đội ngũ có 3 - 4 người có 1 người chiến thắng NPC tức cả đội thắng, đội ngũ có 5 - 8 người cần 2 người chiến thắng NPC.
Ải thu phí
 • Đội trưởng tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh để tham gia ải thu phí.
 • Bất kỳ nhân vật nào cũng có thể sử dụng 1 Thiên Kiêu Lệnh để khiêu chiến boss 1 lần, tổng cộng có thể khiêu chiến 4 lần.
 • Mỗi lần khiêu chiến xuât hiện 1 boss, những boss đã xuất hiện sẽ không xuất hiện trong những lần sau.
 • Trong thời gian giãn cách khiêu chiến boss, đội trưởng có thể thông qua NPC Đới Tông để kết thúc cửa ải, cả đội sẽ được chuyển ra khỏi phó bản.

Để tăng thêm tính hấp dẫn, tính năng vượt ải Lương Sơn Bạc sẽ điều chỉnh cách thức tham gia và toàn bộ phần thưởng kể từ ngày 20/06/2014. Theo đó, nhân sĩ có thể sử dụng điểm Tinh lực hoặc Thiên Kiêu Lệnh để vượt ải.

Ngoài ra, những phần thưởng trân quý như: Huy Chương Anh Hùng, Thiên Cang Lệnh, Kim Xà cấp 4,... cùng hàng triệu điểm kinh nghiệm sẽ được gửi đến nhân sĩ trong lần điều chỉnh này.

Phần thưởng kinh nghiệm - rương

Điểm kinh nghiệm
ẢiĐiểm kinh nghiệm
1 2.000.000/nhân vật
2 2.500.000/nhân vật
3 3.000.000/nhân vật
4 3.500.000/nhân vật
5 4.000.000/nhân vật
6 4.000.000/nhân vật
7 4.000.000/nhân vật
8 4.500.000/nhân vật
 • Các ải 5, 6, 7, 8 là ải gọi boss, bất kỳ thành viên nào trong tổ đội cũng có thể tiêu hao Thiên Kiêu Lệnh để gọi boss.
Tăng thêm điểm kinh nghiệm
 • Ngoài ra, khi vượt ải, điểm kinh nghiệm sẽ được tăng lên theo số lượng hệ phái:
Số lượng hệ pháiKinh nghiệm tăng thêm
3 0%
4 0%
5 20%
6 40%
7 60%
8 100%
 • Ví dụ: Khi tổ đội có 8 hệ phái tham gia vượt ải và thành công vượt qua ải 8 thì sẽ nhận được 4.500.000 điểm kinh nghiệm + (4.500.000 x 100%) = 9.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật.
Số lượng rương

Khi vượt ải, số lượng bảo rương xuất hiện như sau:

ẢiRương
1 1 Rương Đồng 1, 4 Rương Bạc
2 1 Rương Đồng 2, 4 Rương Bạc
3 1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
4 1 Rương Vàng 1
5 1 Rương Đồng 4, 4 Rương Bạc, 1 Rương Hảo Hán
6 1 Rương Đồng 5, 4 Rương Bạc, 1 Rương Hảo Hán
7 1 Rương Đồng 6, 4 Rương Bạc, 1 Rương Hảo Hán
8 1 Rương Vàng 2, 1 Rương Hảo Hán

Phần thưởng Rương Đồng

Loại rươngPhần thưởng
Rương Đồng 1

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tiểu Truyền Công Đơn Thiết Tinh cấp 1
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 2
Rương Đồng 2

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tiểu Truyền Công Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Huy Chương Đồng Chế
Thiết Tinh cấp 1 --
Rương Đồng 3

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 3
Truyền Công Đơn Huy Chương Đồng Chế
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Huy Chương Thiết Chế
Thiết Tinh cấp 1 --
Rương Đồng 4

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 3
Truyền Công Đơn Huy Chương Đồng Chế
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Huy Chương Thiết Chế
Thiết Tinh cấp 1 Huy Chương Ngọc Chế
Rương Đồng 5

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Võ Lâm Báo Mới Thiết Tinh cấp 2
Thánh Vật Sư Môn Thiết Tinh cấp 3
Truyền Công Đơn Huy Chương Đồng Chế
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Huy Chương Thiết Chế
Thiết Tinh cấp 1 Huy Chương Ngọc Chế
Rương Đồng 6

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Võ Lâm Báo Mới Thiết Tinh cấp 2
Thánh Vật Sư Môn Thiết Tinh cấp 3
Truyền Công Đơn Huy Chương Đồng Chế
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Huy Chương Thiết Chế
Thiết Tinh cấp 1 Huy Chương Ngọc Chế

Phần thưởng Rương Bạc

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ 1 Thiên Cang Lệnh
Cây Bát Nhã Huy Chương Đồng Chế
Cây Tứ Linh Huy Chương Thiết Chế
Bạch Câu Hoàn Huy Chương Ngọc Chế
Đại Bạch Câu Hoàn Huy Chương Kim Chế
Bạch Câu Tiên Đơn Huy Chương Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Huy Chương Thủy Chế
1 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Hỏa Chế
2 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Thổ Chế
4 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Âm Chế
10 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Du Hiệp
10 Mảnh Thiên Cang Huy Chương Thiết Huyết
20 Mảnh Thiên Cang Huy Chương Vân Du
100 Mảnh Thiên Cang Vô Ngấn Thủy
Tiểu Nhân Sâm Tẩy Tủy Đơn
Thiên Thạch Tẩy Tủy Linh Đơn
Mảnh Thiên Thạch Đấu Hồn
Thiên Thạch Tinh Thạch Tiêu Kiếp Tán
Bao Mảnh Thiên Thạch nhỏ Bánh Ít Bát Bảo
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch Đặc Sản Lương Sơn
Tiểu Định Hồn Võ Lâm Báo Mới
Thiên Thạch Linh Thạch Thánh Vật Sư Môn
Đại Định Hồn Tiểu Truyền Công Đơn
Phiêu Vũ Truyền Công Đơn
Siêu Quang Mảnh Tu Chân Yếu Quyết
Bôn Tiêu Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Đằng Vụ Hòa Thị Bích
Bạch Mã Bàn Long Bích

Rương Hảo Hán

Loại rươngPhần thưởng
Rương Hảo Hán 1
(khi tiêu diệt boss cấp 1)

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tiểu Truyền Công Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Huy Chương Đồng Chế
Thiết Tinh cấp 1 Bánh Ít Bát Bảo
Đặc Sản Lương Sơn Truyền Công Đơn
Rương Hảo Hán 2
(khi tiêu diệt boss cấp 2)

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Truyền Công Đơn Thiết Tinh cấp 3
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Huy Chương Đồng Chế
Bánh Ít Bát Bảo Huy Chương Thiết Chế
Tiêu Kiếp Tán Đặc Sản Lương Sơn
Rương Hảo Hán 3
(khi tiêu diệt boss cấp 3)

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Bàn Long Bích Phiêu Vũ
Đại Nhân Sâm Bôn Tiêu
Bao Mảnh Thiên Thạch nhỏ Đằng Vụ
Đấu Hồn Bạch Mã
Vô Ngấn Thủy Siêu Quang
Tẩy Tủy Đơn Tẩy Tủy Linh Đơn
Cây Bát Nhã nhỏ Cây Bát Nhã
Rương Hảo Hán 4
(khi tiêu diệt boss cấp 4)

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Túi Thiên Thạch Tinh Thạch Huy Chương Mộc Chế
1 Thiên Cang Lệnh Huy Chương Thủy Chế
Bao Mảnh Thiên Thạch nhỏ Huy Chương Hỏa Chế
Tiểu Định Hồn Huy Chương Thổ Chế
Thiên Thạch Tinh Thạch Huy Chương Âm Chế
2 Thiên Cang Lệnh Huy Chương Kim Chế
Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống) Huy Chương Thiết Huyết
Hòa Thị Bích Huy Chương Du Hiệp
Bao Thiên Thạch Huy Chương Vân Du
Rương Hảo Hán 5
(khi tiêu diệt boss cấp 5)

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

1 Thiên Cang Lệnh Huy Chương Du Hiệp
2 Thiên Cang Lệnh Huy Chương Thiết Huyết
3 Thiên Cang Lệnh Huy Chương Vân Du

Phần thưởng Rương Vàng

Phần thưởng Rương Vàng nhận theo 2 hình thức: Miễn phí hoặc sử dụng Thiên Kiêu Lệnh để mở (áp dụng cho cả Rương Vàng 1 và 2).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Mở Rương Vàng miễn phí
 • Nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ Đặc Sản Lương Sơn
Cây Bát Nhã Huy Chương Đồng Chế
Cây Tứ Linh Huy Chương Thiết Chế
Truyền Công Đơn Huy Chương Ngọc Chế
Tu Chân Yếu Quyết Huy Chương Kim Chế
Thiên Lý Truyền Âm Phù Huy Chương Mộc Chế
Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Huy Chương Thủy Chế
Bồi Nguyên Đơn Huy Chương Hỏa Chế
Băng Tinh Thạch Huy Chương Thổ Chế
Bạch Cầu Hoàn Huy Chương Âm Chế
Thiết Tinh cấp 1 Huy Chương Du Hiệp
Thiết Tinh cấp 2 Huy Chương Thiết Huyết
Thiết Tinh cấp 3 Huy Chương Vân Du
Luyện Lô Thiết Khoáng Tẩy Tâm Thạch Khoáng
Mở Rương Vàng bằng Thiên Kiêu Lệnh

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh mở Rương Vàng để nhận 1 vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ 1 Thiên Cang Lệnh
Cây Bát Nhã Huy Chương Đồng Chế
Cây Tứ Linh Huy Chương Thiết Chế
Bạch Cầu Hoàn Huy Chương Ngọc Chế
Đại Bạch Cầu Hoàn Huy Chương Kim Chế
Bạch Cầu Tiên Đơn Huy Chương Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Huy Chương Thủy Chế
1 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Hỏa Chế
2 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Thổ Chế
4 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Âm Chế
10 Huân Chương Anh Hùng Huy Chương Du Hiệp
10 Mảnh Thiên Cang Huy Chương Thiết Huyết
20 Mảnh Thiên Cang Huy Chương Vân Du
100 Mảnh Thiên Cang Vô Ngấn Thủy
Tiểu Nhân Sâm Tẩy Tủy Đơn
Thiên Thạch Tẩy Tủy Linh Đơn
Mảnh Thiên Thạch Đấu Hồn
Thiên Thạch Tinh Thạch Tiêu Kiếp Tán
Bao Mảnh Thiên Thạch nhỏ Bánh Ít Bát Bảo
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch Đặc Sản Lương Sơn
Tiểu Định Hồn Võ Lâm Báo Mới
Thiên Thạch Linh Thạch Thánh Vật Sư Môn
Đại Định Hồn Tiểu Truyền Công Đơn
Phiêu Vũ Truyền Công Đơn
Siêu Quang Mảnh Tu Chân Yếu Quyết
Bôn Tiêu Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Đằng Vụ Hòa Thị Bích
Bạch Mã Bàn Long Bích

 

Lưu ý

 • Phần thưởng khi mở rương miễn phí không thể giao dịch.
 • Phần thưởng khi mở rương bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.