Scroll Top

Tứ Linh Phục Sinh 4

Khi Minh Giáo và Cửu Đại Phái sắp bước vào trận chiến khốc liệt nhất lịch sử, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II lại đón nhận một cơn địa chấn mới, đó là sự ra mắt Tứ Linh Phục Sinh 4, cảnh giới võ học thượng đỉnh sẽ giúp nhân sĩ thêm phần hưng phấn.

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Từ ngày 15/07/2016.

Điều kiện nhận nhiệm vụ

 • Nhân vật Chuyển Sinh 8 (Phục Sinh 3) cấp 90 trở lên.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ Phục Sinh 4

 • Luyện thành công thành thứ 18 – Tứ Linh Phục Sinh 3 (Chuyển Sinh 8).
 • Có 03 mốc hoàn thành nhiệm vụ.
Nhân vậtNội dung yêu cầu
Đạt Chuyển Sinh 8 cấp 99
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 4 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 4).
 • Đạt cảnh giới Võ Hoàng (kinh mạch cảnh giới 5).
 • 20 tỷ kinh nghiệm.
 • 06 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 8 cấp 98
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 4 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 4).
 • Đạt cảnh giới Võ Hoàng (kinh mạch cảnh giới 5).
 • 03 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 04 Thần Tài Bảo Rương.
 • 06 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
Đạt Chuyển Sinh 8 cấp 97
 • Thư Tiến Cử Phục Sinh 4 (nhận được khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 4).
 • Đạt cảnh giới Võ Hoàng (kinh mạch cảnh giới 5).
 • 06 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 10 Thần Tài Bảo Rương.
 • 06 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.

Hiệu quả nhận được sau khi Phục Sinh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 4, nhân sĩ nhận được các phần thưởng sau:

 • Phong hiệu mới: Cái Thế Hào Kiệt (ẩn/hiện danh hiệu đều có tác dụng).
Hiệu quả danh hiệu
Tốc độ xuất chiêu tăng 7%
Tăng hiệu quả thương dược 35%
Tăng sinh lực 15.000
Hỗ trợ Mật Tịch tăng 5%
Kháng tất cả tăng 27
 • Ấn Chuyển Sinh.
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 79, 86, 88, 89, 90.
 • Nâng cấp Long Mã.
 • Đổi ngoại trang Song Đán mới.
 • Ngoại trang chuyển sinh.
Hướng tu luyệnNgoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2Thuộc tính dòng 3
Long Tử Nón Công kích 18% Sát thương tăng 150 Kháng tất cả 30
Áo Điểm bạo kích tăng 10 Độ tập trung tăng 13%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 25% Sát thương bạo kích tăng 30
Phụng Tử Nón Xác suất xuất chiêu 10% Điểm hộ giáp phòng ngự tăng 75
Áo Độ tập trung tăng 15%
Xác suất tấn công chí mạng tăng 15%
Phòng thủ bạo kích
tăng 15
Quần Hỗ trợ tấn công, phòng thủ tăng 50% Giảm sát thương bạo kích 45 điểm
Hổ Tử Nón Phá phòng thủ của đối phương 20% Giảm thọ thương 16%
Áo Phòng thủ bạo kích
tăng 15 điểm
Triệt tiêu sát thương nội ngoại công 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 30% Giảm sát thương bạo kích 45 điểm
Ưng Tử Nón Bỏ qua phòng ngự 16% Tỷ lệ sát thương tuyệt đối 15%
Áo Điểm bạo kích tăng 10 Độ tập trung tăng 15%
Quần Sinh lực, nội lực tăng 25% Sát thương bạo kích tăng 30 điểm

Võ Lâm 2
Hình ảnh thú cưỡi Phục Sinh 4 - Long Mã

Phần thưởng hỗ trợ

Phần thưởng theo đẳng cấp
Đẳng cấpPhần thưởng
79
 • Nhận được bộ Ngoại Trang Song Đán và 3 Uản Linh thuộc tính Phục Sinh 4 miễn phí (theo hướng tu luyện, ngoại trang có hạn tồn tại 120 ngày).
 • Có thể nhận Ngoại Trang Chuyển Sinh (không có thuộc tính) và Uẩn Linh thuộc tính Chuyển Sinh 9 tại NPC Bạch Tiên Sinh (mỗi lần nhận trừ 50 vàng và 100 điểm sư môn).
 • Nhận Ấn Chuyển Sinh mới theo hướng tu luyện.
 • Nhận Phong hiệu Tứ Linh Phục Sinh 4 - Cái Thế Hào Kiệt.
 • Được phép Uẩn Linh ngoại trang.
 • Được vòng hào quang phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
 • Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
86
 • Nhận Ngọc Bội kỹ năng (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (cần 700 điểm Sư môn, 700 điểm Danh vọng).
89
 • Nhận Khuất Nguyên Bội (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (cần 1.500 điểm Sư môn, 1.500 điểm Danh vọng).
90

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ (cần 01 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
91

Có thể nâng cấp Long Mã (cần 01 Văn Sử Thất Quân Kiếm + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của Long Mã là hạn tồn tại của Văn Sử Thất Quân Kiếm mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Văn Sử Thất Quân Kiếm mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì Long Mã nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
Điều chỉnh các loại Ấn Chuyển Sinh
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

Nhận thưởng Tứ Linh Phục Sinh 4:

 • Nhận ngoại trang Song Đán miễn phí 120 ngày (01 lần duy nhất, kèm theo Uẩn Linh có thuộc tính theo hướng tu luyện).
 • Nhận Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (01 lần duy nhất).
 • Đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (700 điểm Danh vọng và 700 điểm Sư môn).
 • Đổi Khuất Nguyên Bội  hạn tồn tại 30 ngày (1.500 điểm Danh vọng và 1.500 điểm Sư môn).
 • Nâng cấp các loại thú cưỡi Phục Sinh, Bạch Hổ, Hắc Hổ.

Lưu ý:

 • Nhân vật đã luyện thành công Tứ Linh Phục Sinh mới có thể thao tác các dòng chọn trên.
 • Nhân vật đẳng cấp 86 trở lên có Danh vọng và Sư môn 10.000 trở lên có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng.
 • Nhân vật cấp 89 mới có thể mua được Khuất Nguyên Bội.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ.
 • Nhân vật cấp 91 mới có thể nâng cấp Long Mã.
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Điểm tiềm năng mới sau khi Phục Sinh 4

 • Nhân vật được tăng thêm 100 điểm tiềm năng so với Phục Sinh 3.

 • Mở rộng giới hạn + điểm tiềm năng tối đa từ 550 lên 600 điểm.

  Ví dụ: Ở Phục Sinh 3, chỉ số thuộc tính (nội công, sức mạnh, gân cốt, linh hoạt, thân pháp) tối đa của một nhân vật là 550 thì ở Phục Sinh 4 là 600.

CấpHồi Tiên Đơn cần để lên cấpĐiểm tiềm năng sau khi Phục Sinh 4
70 0 10
71 0
72 0
73 0
74 0 14
75 0
76 0 16
77 0
78 0
79 0
80 3
81 3
82 3 18
83 5
84 5
85 5
86 7
87 7
88 7 20
89 9
90 9
91 9
92 11
93 11
94 11 33
95 13 45
96 13 57
97 13 69
98 21 75
99 21 99

Lưu ý

 • Sau khi Phục Sinh 4, đẳng cấp nhân vật trở về 10.
 • Nhận thú cưỡi Long Mã (hạn dùng 30 ngày).
 • Xóa bộ ngoại trang Phục Sinh 3 (Âm Hồn) và các bộ ngoại trang đang mặc trên nhân vật.
 • Xóa các loại ngoại trang chuyển sinh, kể cả ngoại trang chuyển sinh mua tại tủ áo Thiên Biến Tiếu (Chuyển Sinh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương, Tứ Linh, Thất Tịch, Âm Hồn).
 • Hồi Tiên Đơn có thể đổi tại Tiệm Danh Vọng Thế Lực.

Để chinh phục cảnh giới Tứ Linh Phục Sinh 4 một cách dễ dàng hơn, kính mời quý nhân sĩ cùng theo dõi chuỗi nhiệm vụ phục sinh như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 15/07/2016.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 8 (Phục Sinh 3) cấp 90 trở lên và đã gia nhập 1 trong 3 thế lực: Thổ Phồn, Tây Hạ, Đại Lý.
 • NPC liên quan: Trưởng lão Bách Hiểu Sinh (Võ Lâm Minh - 222/196).

Võ Lâm II

Các bước nhiệm vụ

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II Đến Võ Lâm Minh tìm Bách Hiểu Sinh nhận nhiệm vụ Phong Vân Kinh Biến.
Võ Lâm II Đến Thiên Âm Thánh Địa (221/212) tiêu diệt Tinh Hoa Thiên Dương Giáo và thu thập Mật Thư Thiên Âm Giáo.
Võ Lâm II Thu thập đủ 10 Mật Thư Thiên Âm Giáo là có thể quay về trả nhiệm vụ.
Võ Lâm II

Tiếp tục nhận nhiệm vụ Đến Tiền Tuyến. Nhân sĩ đến Thành Đô đối thoại với Hoa Thánh Lạc Phi (223/222).

Võ Lâm II

Tiếp tục nhiệm vụ sang bước Chuẩn Bị Binh Khí, đến Biện Kinh tìm gặp Mạc Đại (177/188).

Võ Lâm II Sau đó, nhân sĩ sẽ nhận được thỉnh cầu đến Băng Tâm Động tầng 1 (223/182) để thu thập Hàn Thiết Trăm Năm.
Võ Lâm II Mang Hàn Thiết Trăm Năm về cho Mạc Đại sẽ nhận được Một Lô Binh Khí Dài.
Võ Lâm II
 • Tiếp tục đến Thành Đô (213/215) để tìm gặp Mạc Nhị. Sau đó nhận nhiệm vụ Đoạt Lại Búa. Đồng thời nhận được vật phẩm Mảnh Sắt Mạ Vàng.
Võ Lâm II
 • Đến Lương Sơn Bạc (186/194), dùng Mảnh Sắt Mạ Vàng triệu gọi Tên Trộm Bí Ẩn và tiêu diệt hắn sẽ nhận được Búa Của Mạc Nhị.
Võ Lâm II Mang búa về giao cho Mạc Nhị sẽ nhận được Một Lô Binh Khí Ngắn.
Võ Lâm II
 • Tiếp tục sang Tương Dương (167/183) để gặp Mạc Tam. Nhận được Một Lô Kỳ Môn Binh Khí.
Võ Lâm II Mang 3 bộ Binh Khí vừa nhận được về giao cho Hoa Thánh Lạc Phi và sẽ nhận được nhiệm vụ Mượn Lương Thảo.
Võ Lâm II Theo nhiệm vụ, đến đối thoại với Thái Thú Thành Đô (223/217) và tiếp tục nhận nhiệm vụ Điều Tra Hiện Trường.
Võ Lâm II Nhiệm vụ yêu cầu đến Hạnh Hoa Thôn tìm Xa Phu Xe Vận Lương (171/185).
Võ Lâm II
 • Sau khi đối thoại, đến Biện Kinh tìm gặp Vân Du Đạo Nhân (168/187). Sau đó nhận được nhiệm vụ Được Pháp Khí.
Võ Lâm II Mua 1 Kính Chiếu Yêu ở Vân Du Đạo Nhân. Nhận nhiệm vụ Diệt Ác Quỷ. Đến Giang Tân Thôn 181/178 để tìm diệt Vua Ác Quỷ.
Võ Lâm II Sau khi tiêu diệt sẽ nhận được Khăn Tay Của Vua Ác Quỷ.
Võ Lâm II
 • Mang Khăn Tay và Kính Chiếu Yêu về giao cho Thái Thú Thành Đô để nhận vật phẩm Lương Thảo Vật Tư.
Võ Lâm II Tiếp tục sang Biện Kinh tìm Binh Bộ Thị Lang (195/177).
Võ Lâm II
 • Sau đó tìm gặp Triệu Phổ. Nhận nhiệm vụ Thử Thách Của Thừa Tướng từ Triệu Phổ.
Võ Lâm II
 • Vào phó bản Lương Sơn Bạc, tiêu diệt Boss Quan Thắng sẽ có tỷ lệ nhận về vật phẩm Thư Đầu Hàng.
Võ Lâm II
 • Mang Thư Đầu Hàng về cho Triệu Phổ sẽ nhận được Công Văn Điều Lương Thực.
Võ Lâm II Mang công văn đến trình cho Binh Bộ Thị Lang, ông ta sẽ giao Lương Thảo Vật Tư. Sau đó đến Tương Dương tìm gặp Tống Binh (190/187).
Võ Lâm II Sau đó, Tống Binh sẽ mời nhân sĩ dùng 3 Tửu Bôi và tiếp tục giao cho nhân sĩ Lương Thảo Vật Tư khác. Mang tất cả vật phẩm Lương Thảo Vật Tư về giao cho Hoa Thánh Lạc Phi để nhận tiếp nhiệm vụ Nhận Vật Tư Văn Sức.
Võ Lâm II Quay về Võ Lâm Minh gặp Trưởng Lão Bách Hiểu Sinh và nhận nhiệm vụ Thư Điều Động Vật Tư.
Võ Lâm II Nhân vật cần hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Văn Sức mới có thể nhận được vật phẩm Thư Điều Động Vật Tư.
Võ Lâm II Mang Thư Điều Động Vật Tư về giao cho Trưởng Lão Bách Hiểu Sinh. Sau đó sẽ nhận được Vật Tư Hoa Văn.
Võ Lâm II Nhân vật mang Vật Tư Hoa Văn về cho Hoa Thánh Lạc Phi và tiếp tục sang bước tìm hiểu Lập Trường Của Minh Giáo.
Võ Lâm II Đến Minh Giáo 181/188 đối thoại với giáo chủ Phương Lạp.
Võ Lâm II Nhận nhiệm vụ Thử Thách Của Giáo Chủ, đến Quang Minh Đỉnh tiêu diệt 50 Gian Tế Minh Giáo và 50 Phản Đồ Minh Giáo.
Võ Lâm II

Sau khi hoàn thành, trở về phục mệnh với Phương Lạp và được yêu cầu đến gặp trưởng lão Hầu Đôn.

Đối thoại với Hầu Đôn và Phương Lạp lần nữa, sau đó quay về hồi báo Hoa Thánh Lạc Phi và nhận tiếp nhiệm vụ Hỏa Thần Chúc Dung.

Võ Lâm II Nhiệm vụ yêu cầu tham gia phó bản Kiếm Đãng Yến Vân, tiêu diệt Hỏa Thần Chúc Dung để đoạt lấy U Hỏa Trụy.
Võ Lâm II

Mang U Hỏa Trụy về giao cho Hoa Thánh Lạc Phi, ông ta tiếp tục giao cho bạn nhiệm vụ Thuấn Thần Dạ Oanh.

Vào phó bản Kiếm Đãng Yến Vân ải 2 để tiêu diệt Thuấn Thần Dạ Oanh và đoạt lấy Bích Thủy Châu.

Võ Lâm II

Trở về giao cho Hoa Thánh Lạc Phi và nhận tiếp nhiệm vụ Niết Bàn Tôn Giả.

Tiếp tục vào Kiếm Đãng Yến Vân ải 3 và tiêu diệt Niết Bàn Tôn Giả Tô Y Y để đoạt lấy Thiên Huyễn Thổ.

Võ Lâm II

Mang Thiên Huyễn Thổ về cho Hoa Thánh Lạc Phi và nhận tiếp nhiệm vụ Vô Lượng Minh Vương.

Vào Kiếm Đãng Yến Vân ải 4, tiêu diệt Vô Lượng Minh Vương và đoạt lấy Huyền Trọng Kim.

Võ Lâm II

Mang Huyền Trọng Kim về cho Hoa Thánh Lạc Phi và nhận nhiệm vụ cuối cùng Thiên Âm Rút Lui.

Tham chiến ải 5 của phó bản Kiếm Đãng Yến Vân, tiêu diệt Hồng Ấn Giáo Chủ để đoạt lấy Huyết Mộc Ấn.

Võ Lâm II Cuối cùng, mang Huyết Mộc Ấn về cho Hoa Thánh Lạc Phi, ông ta sẽ giao cho nhân sĩ Thư Tiến Cử Phục Sinh 4.

Lưu ý

 • Người chơi có thể bỏ qua các nhiệm vụ khi tiêu hao các vật phẩm nhất định như sau:
 • Bỏ qua nhiệm vụ Phong Vân Kinh Biến: Tiêu hao 6 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Đoạt Lại Búa: Tiêu hao 14 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Diệt Ác Quỷ: Tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Thử Thách Của Thừa Tướng: Tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Thư Điều Động Vật Tư: Tiêu hao 3 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Thử Thách Của Giáo Chủ: Tiêu hao 9 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Hỏa Thần Chúc Dung: Tiêu hao 9 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Thuấn Thần Dạ Oanh: Tiêu hao 18 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Niết Bàn Tôn Giả: Tiêu hao 28 Thiên Kiêu Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Vô Lượng Minh Vương: Tiêu hao 1 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Bỏ qua nhiệm vụ Thiên Âm Rút Lui: Tiêu hao 2 Thiên Môn Kim Lệnh.