Scroll Top

Kiếm Đãng Yến Vân

Thiên Âm Giáo, kẻ chủ mưu trong việc náo loạn giang hồ, gây bất hòa và khơi dậy cuộc chiến khốc liệt giữa Cửu Đại Phái đang ẩn mình trong thánh địa Kiếm Đãng Yến Vân. Đồng đạo còn chờ gì nữa, hãy hợp sức, cùng nhau tiêu diệt tàn quân Thiên Âm Giáo, tiêu diệt mối nguy của võ lâm và nhận về những phần thưởng quý giá, đặc biệt là Văn Sức.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Cập nhật điều kiện mới: Từ ngày 15/08/2023
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả thành viên trong tổ đội phải từ Chuyển Sinh 9 cấp 90 trở lên.
  • Tất cả thành viên đều đã gia nhập hệ phái.
  • Tổ đội cần ít nhất 4 hệ phái khác nhau.
  • Tốn Tinh Lực vào: 20 Tinh Lực/lần
  • Tốn Thiên Kiêu Lệnh vào: 5 Thiên Kiêu/đội
  • Cách tham gia vượt ải vẫn giữ nguyên, không thay đổi.
  • Nhân vật có thể tham gia tối đa vượt ải 5 lần/ngày (bao gồm cả vượt Ải Thường và vượt Ải Anh Hùng).

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Võ Lâm II
Hoa Thánh Lạc Phi
(223/222 Thành Đô)

 • Vị trí: Thành Đô (223/222)
 • Chức năng:
  • Đưa nhân vật vào phó bản Kiếm Đãng Yên Vân.
  • Có thể tham gia Ải Thường hoặc Ải Anh Hùng.
  • Ải Anh Hùng không thể tham gia với hình thức sao chép (triệu gọi và ứng chiến với nhiều Boss cùng lúc).

Khi vượt ải với hình thức sao chép:

 • Đội trưởng được 5 Bảo Rương Kiếm Đãng Thường và 5 Bảo Rương IB Kiếm Đãng Thường.
 • Thành viên khác nhận được 5 Bảo Rương Kiếm Đãng Thường.
 • Tất cả thành viên trong tổ đội nhận được tổng kinh nghiệm của 5 ải
 • Bảo Rương Kiếm Đãng Thường mở sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong bảng lật thẻ miễn phí (xem bên dưới).
 • Bảo Rương IB Kiếm Đãng Thường khi mở sẽ tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh và nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên trong bảng lật thẻ thu phí (xem bên dưới).
 • Lưu ý: Nhân vật cần ít nhất 3 ô trống hành trang mới có thể mở rương nhận thưởng.

Võ Lâm II

Các bước tham chiến

Hình ảnh Hướng dẫn
Võ Lâm II Khi bắt đầu vào phó bản, đội trưởng đối thoại với NPC Thanh Diên để mở cửa ải thứ nhất - Nghiệp Hỏa Phần Thiên.
Võ Lâm II Ải 1 sẽ phải đối đầu với Boss Hỏa Thần Chúc Dung, tiêu diệt Boss thành công có thể tiến sang ải kế tiếp.
Võ Lâm II Đội trưởng đến NPC Đường Lộng Nguyệt (195/213) đối thoại để mở ải 2 - Xuất Thần Nhập Quỷ.
Võ Lâm II

Ải 2 sẽ phải tiêu diệt Boss Thuấn Thần Dạ Oanh để thông qua ải.

Võ Lâm II Sau khi vượt ải 2, tiếp tục đến Trụy Long Sơn (203/220) để gặp NPC Lạc Hà Tiên Tử Lăng Uyển Thu và mở ải 3 - Thiên Thủ.
Võ Lâm II

Tiến vào ải 3, tiêu diệt Boss Niết Bàn Tôn Giả Tôn Y Y để vượt ải.

Võ Lâm II

Sau khi vượt ải 3, đến gặp Tư Mã Minh Phong ở Trụy Long Sơn (210/223) để mở ải 4 - Thiên Vũ.

Võ Lâm II

Tổ đội cần tiêu diệt Boss Vô Lượng Minh Vương Sa La để có thể thông qua ải 4.

Võ Lâm II

Vượt ải 4 thành công có thể đến Trụy Long Sơn (212/230) để gặp NPC Hoa Thánh Lạc Phi để mở ải cuối cùng Hồng Liên.

Võ Lâm II

Tiến vào ải 5, tiêu diệt Hồng Ấn Giáo Chủ. Nhận các phần thưởng và đối thoại lần nữa với Hoa Thánh Lạc Phi để rời phó bản.

Võ Lâm II

Ngoài ra, đội trưởng có thể chọn hình thức tham gia sao chép (tiêu hao Thiên Kiêu Lệnh) để rút ngắn thời gian vượt ải.

Võ Lâm II

Khi đó, đối thoại lần nữa với Hoa Thánh Lạc Phi để triệu gọi toàn bộ Boss của 5 ải ra ứng chiến. Đồng thời, tổ đội cũng được nhận thêm hiệu ứng hỗ trợ Thiên Thần Hạ Phàm giúp gia tăng sức lực.


Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia Kiếm Đãng Yến Vân 5 lần/ngày.
 • Số lần tham gia tính chung cả vượt ải thông thường lẫn ải anh hùng.
 • Trong quá trình tham gia, nếu thoát ra đột ngột thì vẫn tính đã tham gia 1 lần.

Phần thưởng vượt ải khi đi hình thức sao chép

Khi vượt ải với hình thức sao chép:

 • Đội trưởng được 5 Bảo Rương Kiếm Đãng Thường và 5 Bảo Rương IB Kiếm Đãng Thường.
 • Thành viên khác nhận được 5 Bảo Rương Kiếm Đãng Thường.
 • Tất cả thành viên trong tổ đội nhận được tổng kinh nghiệm của 5 ải
 • Bảo Rương Kiếm Đãng Thường mở sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong bảng lật thẻ miễn phí (xem bên dưới).
 • Bảo Rương IB Kiếm Đãng Thường khi mở sẽ tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh và nhận được 1 vật phẩm ngẫu nhiên trong bảng lật thẻ thu phí (xem bên dưới).
 • Lưu ý: Nhân vật cần ít nhất 3 ô trống hành trang mới có thể mở rương nhận thưởng.

Võ Lâm II

Phần thưởng vượt ải khi đi bình thường

Khi tiêu diệt Boss mỗi ải, tất cả thành viên tổ đội sẽ được:

 • Nhận điểm kinh nghiệm.
 • 1 lần mở thưởng ngẫu nhiên (tương tự hình thức lật thẻ Rương Vàng ở phó bản khác).
Phần thưởng kinh nghiệm từng ải
Ải Kinh nghiệm ải thường Kinh nghiệm ải anh hùng
1 10.000.000 Kinh nghiệm 10.000.000 Kinh nghiệm
2 11.000.000 Kinh nghiệm 11.000.000 Kinh nghiệm
3 12.000.000 Kinh nghiệm 12.000.000 Kinh nghiệm
4 13.000.000 Kinh nghiệm 13.000.000 Kinh nghiệm
5 14.000.000 Kinh nghiệm 14.000.000 Kinh nghiệm
 • Tổng tối đa kinh nghiệm 5 lần vượt ải là 600.000.000 EXP.
Phần thưởng tăng thêm theo số hệ phái tham gia
Số lượng hệ phái Hệ số phái
2 0%
3 0%
4 0%
5 20%
6 40%
7 60%
8 100%
Phần thưởng lật thẻ miễn phí Ải Thường & Ải Anh Hùng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tu Chân Yếu Quyết (khóa, 7 ngày) Tứ Linh Quy Nguyên Đơn (khóa, 7 ngày)
Bồi Nguyên Đơn (khóa, 7 ngày) 5 Thiên Môn Hồng Dược (khóa)
Bạch Câu Hoàn (khóa, 7 ngày) 5 Thiên Môn Lam Dược (khóa)
Tẩy Tâm Thạch Khoáng Luyện Lô Thiết Khoáng (khóa)
Thiết Tinh cấp 1, 2, 3 (khóa) Thái Nhất Đồng Quyển (khóa)
1 Huy Chương Anh Hùng (khóa) Chiến ấn 1 sao (Chưa giám định) (khóa)
2 Huy Chương Anh Hùng (khóa) Chiến ấn 2 sao (Chưa giám định) (khóa)
Đồng Tế Nguyện (khóa) Chiến ấn 3 sao (Chưa giám định) (khóa)
Phần thưởng lật thẻ thu phí Ải Thường & Ải Anh Hùng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Bạch Câu Hoàn (7 ngày) Đại Bạch Câu Hoàn (7 ngày)
Bạch Câu Tiên Đơn (7 ngày) Túi đá quý cấp 4
2 Huy Chương Anh Hùng Túi đá quý cấp 5
5 Huy Chương Anh Hùng Túi đá quý cấp 6
Đại Nhân Sâm (7 ngày) Túi đá quý cấp 7
Quân Công Huy Hoàng (7 ngày) Chiến ấn 1 sao (Chưa giám định)
Thiên Văn Thạch Chiến ấn 2 sao (Chưa giám định)
Điểm Tinh Ngọc nhỏ Chiến ấn 3 sao (Chưa giám định)
Lưu Kim Chiến ấn 4 sao (Chưa giám định)
Cổ Kim Thạch Chiến ấn 5 sao (Chưa giám định)
 • Lưu ý: Tất cả phần thưởng lật thẻ thu phí là không khóa.

Cửa hàng Văn Sức - Kiếm Đãng Yến Vân

 • Thông qua Hoa Thánh Lạc Phi, nhân sĩ có thể mở giao diện cửa tiệm Văn Sức.
 • Các vật phẩm bày bán sẽ đòi hỏi mức danh vọng Chiết Xung Xã nhất định.
 • Trang bị Văn Sức tại cửa tiệm có thể đổi bằng Thái Nhất Đồng Quyển, Thái Nhất Thiết Quyển (phần thưởng vượt ải Kiếm Đãng Yến Vân) và một số vật phẩm khác.
 • Các loại nguyên liệu Đôn Hoàng Huyền Thiết, Đôn Hoàng Huyền Tinh, Đôn Hoàng Hổ Phách, Đôn Hoàng Mã Não là phần thưởng cập nhật mới từ các phó bản, tính năng cũ.

Võ Lâm II

 • Chi tiết về nguyên liệu đổi vật phẩm tại cửa tiệm Văn Sức như sau:
Vật phẩm đổi Nguyên liệu đổi
Khắc Bản Vỡ cấp 1 (đầu)
 • 1 Thái Nhất Đồng Quyển
 • 5 Hào Hiệp Lệnh
Khắc Bản Vỡ cấp 2 (đầu)
 • 1 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 5 Hào Hiệp Lệnh
Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (đầu)
 • 120 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 320 Hào Hiệp Lệnh
Khắc Bản Vỡ cấp 1 (áo)
 • 1 Thái Nhất Đồng Quyển
 • 3 Huân Chương Anh Hùng
Khắc Bản Vỡ cấp 2 (áo)
 • 1 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 1 Đôn Hoàng Huyền Thiết
Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (áo)
 • 120 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 60 Đôn Hoàng Huyền Thiết
Khắc Bản Vỡ cấp 1 (quần)
 • 1 Thái Nhất Đồng Quyển
 • 1 Thiết Tinh cấp 2
Khắc Bản Vỡ cấp 2 (quần)
 • 1 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 1 Đôn Hoàng Huyền Tinh
Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (quần)
 • 120 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 60 Đôn Hoàng Huyền Tinh
Khắc Bản Vỡ cấp 1 (nhẫn)
 • 1 Thái Nhất Đồng Quyển
 • 20 điểm Phong Hoa
Khắc Bản Vỡ cấp 2 (nhẫn)
 • 1 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 1 Đôn Hoàng Hổ Phách
Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (nhẫn)
 • 120 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 60 Đôn Hoàng Hổ Phách
Khắc Bản Vỡ cấp 1 (ngọc bội)
 • 1 Thái Nhất Đồng Quyển
 • 50 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
Khắc Bản Vỡ cấp 2 (ngọc bội)
 • 1 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 1 Đôn Hoàng Mã Não
Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (ngọc bội)
 • 120 Thái Nhất Thiết Quyển
 • 60 Đôn Hoàng Mã Não
Tráp Tầm Bảo
 • 2.000 điểm Phong Hoa
 • Đôn Hoàng Huyền Thiết có tỷ lệ nhận được khi chiến thắng Thiên Môn Trận.
 • Đôn Hoàng Huyền Tinh có tỷ lệ nhận được khi diệt Boss Tử Quang Các.
 • Đôn Hoàng Hổ Phách có tỷ lệ nhận được khi chiến thắng Chiến Trường Liên Server.
 • Đôn Hoàng Mã Não có tỷ lệ thu thập được khi tham gia Yến Tiệc Bang Hội.

Danh vọng Chiết Xung Xã

 • Nhân vật tiêu diệt Boss ở mỗi ải sẽ nhận được:
  • Ải thường: 1 điểm danh vọng Chiết Xung Xã.
  • Ải anh hùng: 2 điểm danh vọng Chiết Xung Xã.
 • Vượt ải thành công, nhân vật nhận được:
  • Ải thường: 5 điểm danh vọng Chiết Xung Xã.
  • Ải anh hùng: 10 điểm danh vọng Chiết Xung Xã.
 • Các cấp danh vọng Chiết Xung Xã được quy định như sau:
Cấp Tên danh vọng Danh vọng Phần thưởng có thể đổi
0 Sơ Xuất Mao Lưu 0
 • Khắc Bản Vỡ cấp 1 (đầu)
 • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (đầu)
 • Khắc Bản Vỡ cấp 2 (đầu)
1 Bộc Lộ Tài Năng 2.000
 • Khắc Bản Vỡ cấp 1 (áo)
 • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (áo)
 • Khắc Bản Vỡ cấp 2 (áo)
2 Danh Tiếng Thước Khởi 4.000
 • Khắc Bản Vỡ cấp 1 (quần)
 • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (quần)
 • Khắc Bản Vỡ cấp 2 (đầu)
3 Công Danh Lớn Lao 7.000
 • Khắc Bản Vỡ cấp 1 (đầu)
 • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (quần)
 • Khắc Bản Vỡ cấp 2 (đầu)
4 Cựu Phụ Thịnh Danh 11.000
 • Khắc Bản Vỡ cấp 1 (nhẫn)
 • Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (nhẫn)
 • Khắc Bản Vỡ cấp 2 (nhẫn)
5 Vạn Người Ngưỡng Mộ 16.000
 • Tất cả phần thưởng.
 • Khắc Bản Vỡ khi sử dụng sẽ nhận được Văn Sức ngẫu nhiên thuộc tính ngũ hành.
 • Khắc Bản Linh Hoạt khi sử dụng sẽ có thể tùy chọn thuộc tính, ngũ hành, điểm ngũ hành của trang bị Văn Sức nhận được.