Scroll Top

Trang bị Linh Đồ

Đỗ Tứ Nương xuất thân tại thành Tương Dương, thiên tư xuất chúng, chẳng những tinh thông cầm kỳ thi họa mà còn sở hữu kỹ năng may vá tài ba trác tuyệt. Có lời đồn rằng, nàng đã chế tạo thành công trang bị Linh Đồ trong truyền thuyết, có công năng trấn yêu diệt ma, kinh động khắp chốn giang hồ.

Liệu đây có phải là sự thật? Nhân sĩ hãy đến gặp Đỗ Tứ Nương để hiểu rõ nhé!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 21/07/2014.
  • Kết thúc: Thông báo sau.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhTính chất
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đỗ Tứ Nương
  • Vị trí: Tương Dương - 180/182.
  • Chức năng: Đổi trang bị Linh Đồ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Chủ Tiệm Vũ Khí
  • Vị trí: Thất đại thành thị.
  • Chức năng: Tách trang bị Linh Đồ, Uẩn Linh 4 - 5 - 6.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Linh Thiết
  • Nguồn gốc: Nhận được khi tách trang bị Linh Đồ.
  • Chức năng: Nguyên liệu ghép trang bị Hào Hiệp.

Trang bị Linh Đồ

  • Nguồn gốc:
  • Hình ảnh minh họa:

Võ Lâm Truyền Kỳ II


Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tách trang bị Linh Đồ

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đối thoại với Chủ Tiệm Vũ Khí, chọn "Trang bị tách"
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đưa trang bị Linh Đồ cần tách và nhấn "Tách trang bị"

Căn cứ vào độ cường hóa của trang bị Linh Đồ, sau khi tách nhân sĩ sẽ nhận được 1 Linh Thiết và các vật phẩm có số lượng như bảng sau:

Độ cường hóaMảnh Thiên ThạchThiên ThạchThiên Thạch Tinh Thạch
0 0 0 0
1 1 0 0
2 2 0 0
3 4 0 0
4 8 0 0
5 16 0 0
6 16 10 0
7 16 20 0
8 16 40 0
9 16 80 0
10 16 160 0
11 16 160 4
12 16 160 8
13 16 160 16
14 16 160 32
15 16 160 64

Hy vọng với những thông tin trên, có thể giúp cho quý nhân sĩ nhanh chóng sở hữu trang bị Linh Đồ.