Scroll Top

Trang bị Văn Sức

Song hành cùng sự xuất hiện của Minh Giáo đại phái, trang bị Văn Sức cũng chính thức được ra mắt cộng đồng cao thủ giang hồ. Quý nhân sĩ hãy cùng theo dõi những thông tin cơ bản về loại trang bị mới này để tận dụng, gia tăng ngay sức mạnh cho bản thân nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/07/2016.

Giới thiệu & cách sở hữu trang bị Văn Sức

 • Nhân sĩ có thể sở hữu trang bị Văn Sức thông qua:
  • Tham gia chuỗi nhiệm vụ Văn Sức.
  • Đổi tại cửa hàng Kiếm Đãng Yến Vân.
 • Trang bị Văn Sức được trang bị tại 5 ô trống mới trong giao diện F3 của nhân vật.
 • Văn Sức gồm 5 loại trang bị Nón, Áo, Quần, Nhẫn và Ngọc Bội.
 • Mỗi loại trang bị Văn Sức sẽ có 1 thuộc tính ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
 • Văn Sức cũng được phân ra làm 4 loại phẩm chất khác nhau: Mảnh Vỡ, Phổ Thông, Vô Hạ, và Hoàn Mỹ. Phẩm chất càng cao thì thuộc tính trang bị càng mạnh.
 • Trang bị Văn Sức sẽ gồm các thuộc tính ngẫu nhiên về tiềm năng, sát thương, ngũ hành, công kích, sinh lực...


Vân Sức có phẩm chất Hoàn Mỹ

Điểm sát thương từ thuộc tính ngũ hành

 • Các thuộc tính ngũ hành Văn Sức được phân chia thành 2 loại: Công kích và phòng ngự.
  • Công kích được hiển thị bằng chỉ số màu đỏ (phía trên).
  • Phòng ngự được hiển thị bằng chỉ số màu xanh (phía dưới).
 • Công thức tính hệ số sát thương tăng thêm khi nhân vật A tác động lên nhân vật B:
Hệ số sát thương tăng thêm = (500 x Z) / (Z + 100)
 • Trong đó: Giá trị biến lượng Z là tổng hiệu số giữa điểm công kích ngũ hành của A so với điểm phòng thủ ngũ hành của B.
 • Nếu hiệu số nhỏ hơn 0 thì được tính là 0.
 • Ví dụ cụ thể khi nhân vật A tác động lên nhân vật B như sau:
Điểm công kích ngũ hành của AĐiểm phòng ngự ngũ hành của B
Kim: 50 Kim: 60
Mộc: 60 Mộc: 50
Thủy: 50 Thủy: 40
Hỏa: 80 Hỏa: 90
Thổ: 70 Thổ: 20
 • Khi đó: Biến lượng Z sẽ là:
Z = Kim(50-60) + Mộc(60-50) + Thủy(50-40) + Hỏa(80-90) + Thổ(70-20) = 70
 • Hệ số sát thương tăng thêm do nhân vật A gây ra cho B sẽ là:
Hệ số sát thương tăng thêm = (500 x 70) / (70 + 100) = 205.88
 • Sát thương thực tế khi đó sẽ tăng thêm 1.205 lần.
 • Tức nếu nhân vật bình thường gây 100.000 điểm sát thương, thì khi có ngũ hành với hệ số sát thương như trên sẽ gây ra được 120.500 điểm sát thương.

Cường hóa & tăng phẩm chất trang bị Văn Sức

NPC & vật phẩm liên quan
Hình ảnhMô tả
 • Tên NPC: Thiên Công Xảo Thủ Lưu Thi Anh
 • Vị trí: Võ Lâm Minh (209/201).
 • Chức năng: Cường hóa, tăng phẩm chất Văn Sức.
 • Tên vật phẩm: Lưu Kim.
 • Nguồn gốc: Từ phó bản Kiếm Đãng Yến Vân.
 • Chức năng: Cường hóa Văn Sức.
 • Tên vật phẩm: Thiên Văn Thạch.
 • Nguồn gốc: Từ phó bản Kiếm Đãng Yến Vân.
 • Chức năng: Cường hóa Văn Sức.
Cường hóa Văn Sức

 • Nhân vật mang trang bị Văn Sức mong muốn và các nguyên liệu cần thiết đến gặp NPC Thiên Công Xảo Thủ Lưu Thi Anh để thực hiện cường hóa.
 • Khi cường hóa từ cấp 4 trở lên nên cần thêm Thiên Văn Thạch để bảo toàn độ cường hóa của trang bị trong trường hợp cường hóa thất bại.
 • Cụ thể, khi cường hóa có dùng thêm Thiên Văn Thạch theo số lượng quy định như bảng dưới, nếu thất bại sẽ được giữ nguyên độ cường hóa hiện tại, không bị giảm độ cường hóa hay mất trang bị Văn Sức.
 • Tác dụng cường hóa: Độ cường hóa càng tăng thì điểm kháng tính ngũ hành của trang bị càng cao.
 • Chi tiết các cấp cường hóa như sau:
Cấp cường hóaSố lượng
Lưu Kim cần
Số lượng Thiên Văn Thạch
nên thêm
Tỷ lệ thành côngKháng tính ngũ hành tăng thêm khi thành côngThất bại
khi không thêm Thiên Văn Thạch
1 1 0 100% 6 -
2 1 0 100% 6 -
3 1 0 100% 6 -
4 2 1 65% 6 Độ cường hóa -1
5 2 1 65% 6 Độ cường hóa -1
6 2 1 65% 6 Độ cường hóa -1
7 3 1 35% 6 Độ cường hóa -1
8 3 1 35% 6 Độ cường hóa về 0
9 3 1 35% 6 Độ cường hóa về 0
10 5 1 20% 6 Độ cường hóa về 0
11 5 1 20% 6 Mất Văn Sức
12 5 2 15% 6 Mất Văn Sức
13 5 3 15% 6 Mất Văn Sức
14 5 4 10% 6 Mất Văn Sức
15 5 5 5% 6 Mất Văn Sức


Minh họa điểm kháng tính ngũ hành giữa cấp cường hóa thấp và cao hơn

Tăng phẩm chất Văn Sức

 • Văn Sức có 4 phẩm chất: Mảnh Vỡ, Phổ Thông, Vô Hạ và Hoàn Mỹ.
 • Có thể dùng nhiều Văn Sức cùng cấp cùng phẩm chất thấp để kết hợp thành Văn Sức có phẩm chất cao hơn (thuộc tính tốt hơn, uy lực hơn).
 • Quy tắc nâng cấp phẩm chất phải đi từ thấp đến cao theo đúng thứ tự từ Mảnh Vỡ > Phổ Thông > Vô Hạ > Hoàn Mỹ.
 • Tỷ lệ thành công khi tăng phẩm chất Văn Sức quy định như sau:
Nguyên liệuTỷ lệ thành công
Dùng 1 Văn Sức 34%
Dùng 2 Văn Sức cùng cấp cùng phẩm chất 68%
Dùng 3 Văn Sức cùng cấp cùng phẩm chất 100%


Minh họa thuộc tính giữa các phẩm chất khác nhau của Văn Sức