Scroll Top

Bản Đồ Ma Vực

Bản Đồ Ma Vực từ lâu đã được giang hồ đồn đoán, nay từ bản cập nhật Tuyệt Học Yếu Quyết sẽ chính thức xuất hiện, mang lại cơ hội luyện công đánh quái nhận thưởng khủng hơn bao giờ hết. Quý nhân sĩ hãy nhanh tay chinh phục bản đồ hấp dẫn này nhé!

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian ra mắt: Từ ngày 15/11/2017.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Chuyển Sinh 6 cấp 90 trở lên.
 • NPC tham gia: Tiều Phu (Chân Núi Vũ Lăng - 164/184)

Võ Lâm II

Tổng quan bản đồ Ma Vực

 • Bản đồ Ma Vực chia làm 4 tầng như sau:
  • Hành Lang U Minh.
  • Sách Đạo Bỏ Hoang.
  • Mê Cốc.
  • Thế Ngoại Đào Viên.
 • Mỗi bản đồ có điểm truyền tống khác nhau, được đánh dấu ở hình dưới.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Võ Lâm II

 • Nhân sĩ tham gia khám phá, tiêu diệt quái - Boss tại bản đồ Ma Vực có thể nhận được điểm kinh nghiệm và nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Lưu ý:
  • Nhân sĩ khi tham gia tiêu diệt quái sẽ nhận thêm điểm kinh nghiệm.
  • Sau khi tiêu diệt quái phần thưởng sẽ rơi ra ngoài và nhân sĩ phải nhặt. Nhân sĩ đã online từ 3 giờ trở lên sẽ nhận 1/2 điểm kinh nghiệm và không nhận được vật phẩm khi tiêu diệt quái.
  • Nhân sĩ đã online từ 5 giờ trở lên sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm và không nhận được vật phẩm khi tiêu diệt quái.
 • Cổng vào Ma Vực sẽ mở vào các giờ chẵn trong ngày (02h00, 04h00...). Kể từ khi mở cổng, nhân sĩ sẽ có 20 phút để tham gia. Sau 20 phút sẽ đóng cổng và nếu muốn vào phải đợi đến mốc giờ mở cổng kế tiếp.
 • Mỗi lần vào cổng bản đồ Ma Vực sẽ tiêu hao 50 Vàng.

Võ Lâm II

 • Mỗi ngày nhân sĩ sẽ được tăng 60 phút để tham gia Ma Vực. Hết thời gian tham gia, hệ thống sẽ tự động đưa nhân vật ra khỏi bản đồ.
 • Có thể dùng Sổ Tay Cự Tử (đổi tại Tiệm Phúc Lợi Bang Hội = 10 điểm tích cực cá nhân) để tăng thêm 1 giờ tham gia Ma Vực.
 • Thời gian tham gia Ma Vực được cộng dồn qua các ngày trong tuần và sẽ reset vào lúc 02h00 Thứ Hai hàng tuần.
 • Ví dụ:
  • Nếu Thứ Hai nhân sĩ không tham gia Ma Vực, sang Thứ Ba, thời gian tham gia Ma Vực sẽ được cộng dồn thành 120 phút.
  • Nếu trong tuần trước nhân sĩ không tham gia Ma Vực thì sau 02h00 ngày Thứ Hai tuần tiếp theo thời gian tham gia Ma Vực sẽ reset và còn 60 phút tham gia của ngày Thứ Hai.

Boss Ma Vực

 • Vào thời điểm nhất định, tại các bản đồ Ma Vực sẽ xuất hiện Boss ngẫu nhiên.
 • Tiêu diệt Boss có thể nhận được nhiều phần thưởng quý giá.
 • Boss Thiên Âm Ma Vực Sứ: Mỗi 3 giờ xuất hiện 1 Boss ở bản đồ Sách Đạo Bỏ Hoang ngẫu nhiên tại các tọa độ 142/186, 169/188 hoặc 178/200.
 • Boss Thiên Âm Giáo Đồ Trọng Thương: Khi có 1000 quái bất kỳ bị tiêu diệt trong Ma Vực thì Boss Thiên Âm Giáo Đồ Trọng Thương sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại bản đồ Mê Cốc theo các tọa độ 204/204, 233/226 hoặc 208/232.
 • Boss Trần Lỗi: Mỗi 6 giờ sẽ xuất hiện ở bản đồ Thế Ngoại Đào Viên tại tọa độ 526/672.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Phần thưởng diệt quái - Boss

Ngoài kinh nghiệm, khi tiêu diệt quái Boss sẽ có tỉ lệ rơi nhiều vật phẩm quý hiếm.

Lưu ý: Vật phẩm sẽ rơi xung quanh vị trí quái, Boss bị tiêu diệt.

Phần thưởng diệt quái
Phần thưởng rơi ngẫu nhiên
Thái Nhất Đồng Quyển Thái Nhất Thiết Quyển
Mảnh Cơ Quan Mặc Gia Túi Nguyên Liệu Hào Hiệp
Kinh Mạch Đồng Nhân Hào Hiệp Lệnh
Ngưng Tinh Lộ Hoán Tiêu Lệnh
Kim Lăng Tửu Nhân Sâm Dưỡng Vinh Hoàn
Điền Thất Sa Đảm Hoàn Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn -
Phần thưởng diệt Boss
Phần thưởng rơi ngẫu nhiên
Thái Nhất Đồng Quyển Thái Nhất Thiết Quyển
Mảnh Cơ Quan Mặc Gia Túi Nguyên Liệu Hào Hiệp
Kinh Mạch Đồng Nhân Hào Hiệp Lệnh
Ngưng Tinh Lộ Hoán Tiêu Lệnh
Kim Lăng Tửu Phiếu Đổi Ngoại Trang
Tiêu Kiếp Tán Túi Đá Quý cấp 2, 3
Hồi Tiên Đơn Túi Sách Kỹ Năng Thú Cưng cấp 5
Hắc Bạch Kỳ -
Phần thưởng Túi Nguyên Liệu Hào Hiệp
Mở túi nhận được ngẫu nhiên
50 Huyền Viêm Thiết 50 Da Ma Lang
50 Da Địa Long 50 Viêm Linh Ti

Nhiệm Vụ Ma Vực - Chính Tuyến

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II

Người chơi thỏa điều kiện tham gia bản đồ Ma vực tiến hành tới Võ Lâm Minh gặp NPC Liễu Băng Thanh để nhận nhiệm vụ Ma Vực Xuất Thế.

Liễu Băng Thanh sẽ nhờ bạn tới bản đồ Sách Đạo Bỏ Hoang tìm Thiên Âm Tín Sứ Lạc Đường để hỏi về Ma Vực Bí Lục

Võ Lâm II

Sau khi tìm được Ma Vực Bí Lục người chơi quay về gặp Liểu Băng Thanh cô ta sẽ tặng bạn 5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia

Liễu Bang Thanh sẽ tiếp tục nhờ bạn tới bản đồ Sách Đạo Bỏ Hoang để tiêu diệt Thiên Âm Giáo Ma Vực Sứ

Võ Lâm II

Sau khi đánh bại Thiên Âm Giáo Ma Vực Sứ người chơi quay về gặp Liễu Băng Thanh, cô ta sẽ tặng bạn 5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia

Liễu Băng Thanh tiếp tục nhờ bạn tới Thế Ngoại Đào Viên để gặp Tướng Lý Huyền Sách

Võ Lâm II

Sau khi gặp Tưởng Lý Huyền Sách ông ta sẽ tặng bạn 5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia và tiếp tục nhờ bạn tìm Trần Lỗi

Sau khi gặp Trần Lỗi anh ta sẽ tặng bạn 5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia và nhờ bạn tiêu diệt Thiên Âm Giáo Đồ Trọng Thương để đoạt lại Cự Tử Lệnh bị hỏng

Võ Lâm II

Sau khi nhận được Cự Tử Lệnh bị hỏng bạn quay về gặp Tưởng Lý Huyền Sách ông ta sẽ thưởng cho bạn 01 Sổ Tay Cự Tử và bảo bạn quay về hồi báo Liễu Băng Thanh

Võ Lâm II Sau khi hồi báo với Liễu Băng Thanh người chơi sẽ nhận được 5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia và hoàn thành chuỗi nhiệm vụ.

Nhiệm Vụ Ma Vực - Hàng Tuần

Võ Lâm II

Võ Lâm II

 • Hàng tuần nhân sĩ có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Long Vân (510/698) và NPC Vui Mừng (505/698) ở bản đồ Thế Ngoại Đào Viên.
 • Mỗi loại nhiệm vụ được tham gia 1 lần/tuần.
 • Danh sách nhiệm vụ như sau:
NPCNhiệm vụPhần thưởng
Long Vân Báo Thù
Tiêu diệt Thiên Âm Giáo Ma Vực Sứ
(có thể tiêu hao 2 Thiên Kiêu Lệnh
để hoàn thành nhanh)
25 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia
Long Vân Truy Sát
Tiêu diệt Thiên Âm Giáo Đồ Trọng Thương
(có thể tiêu hao 2 Thiên Kiêu Lệnh
để hoàn thành nhanh)
25 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia
Vui Mừng Loại Bỏ Nhuận Hạ
Tiêu diệt 50 Nhuận Hạ
5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia
Vui Mừng Loại Bỏ Viêm Thượng
Tiêu diệt 50 Viêm Thượng
5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia
Vui Mừng Loại Bỏ Khúc Trực
Tiêu diệt 50 Khúc Trực
5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia
Vui Mừng Loại Bỏ Tòng Cách
Tiêu diệt 50 Tòng Cách
5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia
Vui Mừng Loại Bỏ Gia Sắc
Tiêu diệt 50 Gia Sắc
5 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia

Cửa Hàng Yếu Quyết Cao Cấp

Võ Lâm II

Khi tham gia nhiệm vụ và tiêu diệt quái tại Ma Vực, nhân sĩ sẽ nhận được Mảnh Cơ Quan Mặc Gia để đổi các loại Yếu Quyết mới trong cửa hàng Yếu Quyết tại NPC Cái Thế (Thế Ngoại Đào Viên - 512/697).

Võ Lâm II