Scroll Top

Uẩn Linh cấp 4, 5, 6

Phiên bản Hào Kiệt Lôi Tranh đánh dấu sự "ra đời" của các loại Uẩn Linh cấp 4, 5, 6. Thông qua các tính năng mới, chương trình phát code, nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng là các loại Uẩn Linh cấp cao, gia tăng sức mạnh cho các trang bị.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 21/07/2014.
  • Kết thúc: Thông báo sau.

Uẩn Linh 4, 5, 6

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Uẩn Linh 4
(minh họa)

Hướng dẫn tham gia

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II Nhấp chuột phải vào Uẩn Linh để xuất hiện giao diện khảm nạm
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đưa trang bị và Uẩn Linh cần ghép vào, nhấn "Bắt đầu"

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hình minh họa Uẩn Linh cấp 4

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hình minh họa Uẩn Linh cấp 5

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hình minh họa Uẩn Linh cấp 6

Tách Uẩn Linh 4, 5, 6

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đối thoại với Chủ Tiệm Vũ Khí, chọn "Trang bị tách"
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đưa Uẩn Linh cần tách và nhấn "Tách trang bị"

Tùy thuộc vào Uẩn Linh đem tách, nhân sĩ sẽ nhận được các loại Tinh Hoa Uẩn Linh khác nhau.

Uẩn LinhTách nhận được
Uẩn Linh Cấp 4 1 Tinh Hoa Uẩn Linh Cấp 4
Uẩn Linh Cấp 5 1 Tinh Hoa Uẩn Linh Cấp 5
Uẩn Linh Cấp 6 1 Tinh Hoa Uẩn Linh Cấp 6

Nhấp chuột phải vào Tinh Hoa Uẩn Linh có thể đổi được Uẩn Linh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hy vọng với những thông tin trên, có thể giúp cho quý nhân sĩ nhanh chóng sở hữu các loại Uẩn Linh cấp cao và nhận được những hiệu quả hỗ trợ hữu ích.