Scroll Top

Diễn Võ Trường 3 Phe

Diễn Võ Trường 3 Thế Lực là một chiến trường mới với những phần thưởng đặc thù cực kỳ quan trọng trong hành trình chinh phục võ học. Hãy tham gia ngay để trải nghiệm sự tranh đua khốc liệt giữa 3 thế lực nổi danh giang hồ nhé!

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 15/03/2016.
 • Điều kiện: Nhân sĩ đã gia nhập Thế Lực mới có thể tham gia.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tế Đàn Thế Lực
 • Vị trí: Thất Lạc Nhai.
  • Tế Đàn Tây Hạ (172/190).
  • Tế Đàn Thổ Phồn (156/202).
  • Tế Đàn Đại Lý (188/200).
 • Chức năng: Nhận điểm cống hiến xây dựng Tế Đàn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cát Khâm Xích Ba
 • Vị trí: Võ Lâm Minh (217/198).
 • Chức năng:
  • Gia nhập thế lực Thổ Phồn.
  • Nhận nhiệm vụ thế lực Thổ Phồn.
  • Đưa nhân sĩ đến bản đồ Quỳnh Kết.
  • Nhận thưởng Diễn Võ Trường.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lý Kế Tinh
 • Vị trí: Võ Lâm Minh (220/198).
 • Chức năng:
  • Gia nhập thế lực Tây Hạ.
  • Nhận nhiệm vụ thế lực Tây Hạ.
  • Đưa nhân sĩ đến bản đồ Hưng Khánh.
  • Nhận thưởng Diễn Võ Trường.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đoạn Hòa Hiền
 • Vị trí: Võ Lâm Minh (220/200).
 • Chức năng:
  • Gia nhập thế lực Đại Lý.
  • Nhận nhiệm vụ thế lực Đại Lý.
  • Đưa nhân sĩ đến bản đồ Thiên Long Tự.
  • Nhận thưởng Diễn Võ Trường.

Giai Đoạn 1: Cống Hiến Điểm Xây Dựng

Các loại nhiệm vụ
  • Thời gian: Từ 00h00 Thứ Hai - 23h00 Thứ Sáu mỗi tuần.
  • Trong giai đoạn 1, nhân sĩ của mỗi thế lực có thể đến Tế Đàn của phe mình để làm nhiệm vụ, cống hiến điểm xây dựng Tế Đàn.
  • Lưu ý: Nếu chuyển server trong giai đoạn 1, điểm xây dựng tế đàn (cá nhân) của nhân vật sẽ được bảo lưu.
  • Có 2 loại nhiệm vụ là Nhiệm Vụ Tuần và Nhiệm Vụ Cống Hiến Thiên Kiêu Lệnh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Nhiệm Vụ Tuần có thể làm tối đa 50 nhiệm vụ/tuần.
  • Hoàn thành 1 nhiệm vụ tuần sẽ được nhận phần thưởng gồm:
   • 50 điểm tu luyện.
   • 5 điểm xây dựng (cá nhân).
   • 10 điểm xây dựng Tế Đàn.
  • Mỗi lần hoàn thành 10 nhiệm vụ tuần sẽ được nhận 1 Hiệp Nghĩa Chi Chứng.
Danh sách nhiệm vụ tuần
Tiêu diệt 20 Thần Đàn Hộ Pháp Tiêu diệt 20 Nhật Đàn Hộ Pháp
Tiêu diệt 20 Giang Hồ Tiêu Tiểu Tiêu diệt 20 Hoa Tông Môn Nhân
Tiêu diệt 20 Nhai Thượng Sơn Tặc Tiêu diệt 20 Nguyệt Đàn Hộ Pháp
Tiêu diệt 20 Tinh Đàn Hộ Pháp -
  • Nhiệm Vụ Cống Hiến Thiên Kiêu Lệnh không giới hạn số nhiệm vụ có thể làm.
  • Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cống hiến sẽ tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh.
  • 15 lần hoàn thành nhiệm vụ cống hiến đầu tiên sẽ có thêm phần thưởng.
Lần hoàn thành nhiệm vụPhần thưởng
Từ lần 1 - 15
 • 1 Rương Xây Dựng
 • 50 điểm tu luyện
 • 20 điểm xây dựng (cá nhân)
 • 30 điểm xây dựng Tế Đàn
Lần thứ 16 trở đi
 • 20 điểm xây dựng (cá nhân)
 • 30 điểm xây dựng Tế Đàn
Boss Diễn Võ Đốc Sát Sứ

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Thời gian xuất hiện Boss: 20h10 mỗi ngày trong giai đoạn 1.
 • Nơi xuất hiện Boss: Bản đồ Thất Lạc Nhai (160/210 - 161/194 - 192/200).
 • Tọa độ xuất hiện Boss là ngẫu nhiên trong 3 tọa độ trên.
 • Nhân sĩ kết liễu được Boss sẽ được thưởng 1 Rương Xây Dựng.
 • Sau khi Boss bị tiêu diệt sẽ xuất hiện Rương Xây Dựng Thế Lực.
 • Chỉ những nhân sĩ thuộc thế lực đã tiêu diệt Boss mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi nhân vật chỉ được nhận thưởng 1 lần. Mỗi lần nhận được 1 Rương Xây Dựng.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Xếp hạng điểm xây dựng

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, hệ thống sẽ xếp hạng và trao thưởng cho 3 thế lực.
  • Thời gian trao thưởng: Từ 00h00 - 18h00 Thứ Bảy hàng tuần.
  • Nơi nhận thưởng: Các NPC gia nhập thế lực.
Hạng của thế lựcPhần thưởng cho mỗi nhân sĩ
Hạng 1
 • 550 điểm tu luyện
 • 10.000.000 kinh nghiệm
 • 3 Kinh Mạch Đồng Nhân (khóa)
 • 10 Mảnh Mật Tịch (khóa)
Hạng 2
 • 400 điểm tu luyện
 • 7.000.000 kinh nghiệm
 • 2 Kinh Mạch Đồng Nhân (khóa)
 • 8 Mảnh Mật Tịch (khóa)
Hạng 3
 • 300 điểm tu luyện
 • 3.000.000 kinh nghiệm
 • 1 Kinh Mạch Đồng Nhân (khóa)
 • 7 Mảnh Mật Tịch (khóa)
  • Chỉ những nhân sĩ có 120 điểm xây dựng (cá nhân) trở lên mới được nhận thưởng.
  • Nhân sĩ đạt 300 điểm xây dựng trở lên sẽ có thể chọn nhận phần thưởng Độ Năng Động Xây Dựng gồm có 300 điểm tu luyện và 1 Ngân Đĩnh.
  • Các Thế Lực có điểm xây dựng Tế Đàn bằng nhau sẽ được tính đồng hạng.
  • Đặc biệt, phần thưởng dành cho 3 nhân sĩ có điểm cá nhân cao nhất và sớm nhất tại tính năng xây dựng tế đàn tại thế lực ba phe như sau:
HạngĐiều kiệnPhần thưởng cho mỗi nhân sĩ
1 950 điểm xây dựng trở lên
 • 2 Thiên Kiêu Lệnh (Khóa)
 • 2 Đại Thần Nhân Sâm (khóa)
2 - 3 950 điểm xây dựng trở lên
 • 1 Thiên kiêu Lệnh (Khóa)
 • 1 Đại Thần Nhân Sâm (khóa)
 • Ngân Đĩnh là vật phẩm cần dùng để Đả Thông Kinh Mạch tầng 5.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Giai đoạn 2: Diễn Võ Trường

 • Thời gian: Từ 20h00 - 21h00 Thứ Bảy hàng tuần.
 • Điều kiện: Chỉ nhân vật thuộc Top 100 tại giai đoạn 1 mới có thể tham gia.
Cách thức tham gia

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Vào lúc 20h00 Thứ Bảy, nhân sĩ đến Xa Phu của thế lực để vào Chướng Khí Sơn Cốc.
 • Thời gian báo danh vào Chướng Khí Sơn Cốc chỉ kéo dài 5 phút.
 • Sau 20h05, nhân sĩ không thể vào Chướng Khí Sơn Cốc được nữa.
 • Hết thời gian chuẩn bị, Diễn Võ Trường sẽ chính thức bắt đầu.
 • Trong Diễn Võ Trường sẽ gồm 2 phe là Phe Công và Phe Thủ.
  • Phe Thủ: Thế lực xếp hạng 1 ở giai đoạn 1.
  • Phe Công: Thế lực xếp hạng 2 và 3 ở giai đoạn 1.
 • Lưu ý: 2 Thế Lực Phe Công tuy cùng phe nhưng vẫn có thể tấn công lẫn nhau.
 • Nhân sĩ khi vào bản đồ Chướng Khí Sơn Cốc sẽ được cộng thêm 1.000 điểm Vô Cụ (hiệu quả hỗ trợ duy trì 60 phút).
Quy tắc tham chiến

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Trong bản đồ chiến trường sẽ xuất hiện 3 cột cờ với trạng thái đầu tiên là của Phe Thủ.
  • Tọa độ các cột cờ tương ứng là 217/215 - 216/240217/228.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Lâm Truyền Kỳ II

  • Khi bắt đầu trận chiến, xung quanh các cột cờ sẽ xuất hiện 2 loại rương:
   • Rương Diễn Võ: Mở rương nhận được 10 điểm diễn võ.
   • Rương Trạng Thái Ngẫu Nhiên: Mở rương nhận được 1 hiệu quả hỗ trợ bất kỳ.
  • Nhân sĩ tiến hành tấn công và đoạt cờ về cho thế lực của mình.
  • Nhân sĩ tiêu diệt cờ sẽ nhận được 50 điểm diễn võ.
  • Tiêu diệt nhân vật khác phe sẽ nhận được 2 điểm diễn võ.
  • Lưu ý: Nếu tiêu diệt cùng 1 nhân vật từ 2 lần trở lên sẽ không nhận được điểm diễn võ.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Nhân sĩ thuộc Phe Thủ có thể gặp NPC Quan Tiền Tuyến để nhận hỗ trợ đặc biệt.
 • Dựa vào điểm xây dựng Tế Đàn ở giai đoạn 1 mà hiệu quả nhận được có thể như sau: 
  • Mốc 1: Nhận được hiệu quả tăng 100 điểm Phá Địch.
  • Mốc 2 (điểm xây dựng Tế Đàn từ 200.000 trở lên): Hiệu quả tăng 200 điểm Phá Địch.
  • Mốc 3 (điểm xây dựng Tế Đàn từ 300.000 trở lên): Hiệu quả tăng 300 điểm Phá Địch.
 • Trong quá trình thi đấu, nhân sĩ khi đứng gần cột cờ cùng phe mình thì cứ 5 giây sẽ nhận được 3 điểm diễn võ cho bản thân và cả thế lực.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Kết thúc Diễn Võ Trường
 • Tùy số lượng nhân sĩ tham gia Diễn Võ Trường mà mốc điểm kết thúc sẽ khác nhau:
  • Chiến trường có từ 200 - 300 nhân sĩ tham gia: Khi tổng điểm diễn võ của 1 thế lực đạt mốc 86.000 thì Diễn Võ Trường sẽ kết thúc.
  • Chiến trường có từ 100 - 200 nhân sĩ tham gia: Khi tổng điểm diễn võ của 1 thế lực đạt mốc 54.000 thì Diễn Võ Trường sẽ kết thúc.
  • Chiến trường có ít hơn 100 nhân sĩ tham gia: Khi tổng điểm diễn võ của 1 thế lực đạt mốc 21.000 thì Diễn Võ Trường sẽ kết thúc.
 • Sau 21h00, nếu không có thế lực nào đạt được mốc điểm quy định thì Diễn Võ Trường sẽ tự động kết thúc và xếp hạng theo điểm diễn võ mà các thế lực và cá nhân hiện có.

Phần thưởng chiến trường

 • Thời gian trao thưởng: Từ 21h00 - 23h00 Thứ Bảy hàng tuần.
 • Nhân sĩ đủ điều kiện có thể đến NPC gia nhập thế lực của mình để nhận thưởng.
Phần thưởng xếp hạng thế lực

Dựa vào tổng điểm diễn võ đạt được, mỗi thế lực sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Xếp hạng thế lựcPhần thưởng mỗi nhân sĩ
Hạng 1
 • 3.500 điểm tu luyện.
 • 3 Rương Xếp Hạng Thế Lực.
Hạng 2
 • 1.700 điểm tu luyện.
 • 2 Rương Xếp Hạng Thế Lực.
Hạng 3
 • 1.000 điểm tu luyện.
 • 1 Rương Xếp Hạng Thế Lực.
Phần thưởng Top mỗi thế lực

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Những nhân sĩ có điểm diễn võ cao nhất trong thế lực và từ 1.500 điểm trở lên sẽ được nhận phần thưởng Top như bảng sau đây:

Xếp hạngPhần thưởng
Top 1
 • 10.000.000 kinh nghiệm
 • 10 Rương Diễn Võ
Top 2
 • 5.000.000 kinh nghiệm
 • 5 Rương Diễn Võ
Top 3
 • 3.000.000 kinh nghiệm
 • 3 Rương Diễn Võ
Top 4
 • 2.000.000 kinh nghiệm
 • 2 Rương Diễn Võ
Khuyến Khích
 • 1.000.000 kinh nghiệm
 • 1 Rương Diễn Võ
Phần thưởng Top Diễn Võ Trường

Những nhân sĩ nằm trong Top 20 điểm diễn võ tính trên toàn chiến trường sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn sau đây:

Xếp hạngPhần thưởng cho mỗi nhân sĩ
Hạng 1 1 món ngoại trang Kim Xà Võ Tương Kim Luân (7 ngày)
Hạng 2 1 món ngoại trang Kim Xà Phong Hỏa Liên Thành (7 ngày)
Hạng 3 1 món ngoại trang Kim Xà Bích Hải Lam Phong (7 ngày)
Hạng 4 - 20 1 món ngoại trang Kim Xà Đồng Kiếm Thu Thủy (7 ngày)

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phần thưởng mở Rương

Rương Xây Dựng

Mở rương sẽ nhận được 1 trong số phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Tiểu Toái Ngân 1 Ngân Đĩnh
1.000.000 kinh nghiệm 1 Tẩy Tâm Thạch cấp 3
1 Luyện Lô Thiết cấp 3 1 Mảnh Tu Chân Yếu Quyết
1 Vé Tiếu Y Đồng 1 Vé Tiếu Y Bạc
1 Vé Tiếu Y Vàng 1 Quân Công Chương (7 ngày)
1 Quân Công Đại (7 ngày) 1 Quân Công Huy Hoàng (7 ngày)
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4 1 Luyện Lô Thiết cấp 4
Rương Xếp Hạng Thế Lực

Mở rương sẽ nhận được 1 trong số phần thưởng (khóa) ngẫu nhiên sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1 Tiểu Toái Ngân 1 Hắc Ngọc Đoạn Thục Cao
1 Sinh Sinh Hóa Tán 1 Vạn Vật Quy Nguyên Đơn
1 Đại Nhân Sâm 1 Tiểu Nhân Sâm
1 Bồi Nguyên Đơn 1.000.000 kinh nghiệm
Rương Diễn Võ - Mở miễn phí

Mở Rương Diễn Võ miễn phí sẽ nhận được 1 trong số phần thưởng (khóa) ngẫu nhiên sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
500.000 kinh nghiệm 1 Bát Nhã Nhỏ
1 Bát Nhã Lớn 1 Hắc Ngọc Đoạn Thục Cao
1 Sinh Sinh Hóa Tán 1 Vạn Vật Quy Nguyên Đơn
1 Đại Nhân Sâm (7 ngày) 1 Bồi Nguyên Đơn (7 ngày)
1 Mảnh Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày) 1 Vé Tiếu Y Đồng
1 Vé Tiếu Y Bạc 1 Vé Tiếu Y Vàng
1 Tụ Linh Hoàn (7 ngày) 1 Đại Tụ Linh Hoàn (7 ngày)
1 Tụ Linh Tiên Đơn (7 ngày) 1 Thảo Phạt Lệnh
Rương Diễn Võ - Mở bằng 1 Thiên Kiêu Lệnh

Mở Rương Diễn Võ tiêu phí sẽ nhận được 1 trong số phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
1.000.000 kinh nghiệm 1 Bát Nhã Nhỏ
1 Bát Nhã Lớn 1 Hắc Ngọc Đoạn Thục Cao (Tiểu)
1 Sinh Sinh Hóa Tán (Tiểu) 1 Vạn Vật Quy Nguyên Đơn (Tiểu)
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 3 1 Luyện Lô Thiết cấp 3
1 Mảnh Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày) 1 Vé Tiếu Y Đồng
1 Vé Tiếu Y Bạc 1 Vé Tiếu Y Vàng
1 Quân Công Chương (7 ngày) 1 Quân Công Đại (7 ngày)
1 Quân Công Huy Hoàng (7 ngày) 1 Bích Tủy
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 4 1 Luyện Lô Thiết cấp 4

Lưu ý

 • Trong giai đoạn 1, nếu nhân sĩ chuyển thế lực thì chỉ có thể giữ lại 50% số điểm xây dựng (cá nhân). Số lần đã hoàn thành nhiệm vụ cống hiến Thiên Kiêu Lệnh không thay đổi.
 • Nhân sĩ chỉ có 5 phút để báo danh vào bản đồ Chướng Khí Sơn Cốc (20h00 - 20h05).
 • Nếu chuyển đổi thế lực trong giai đoạn 2 thì điểm diễn võ của nhân sĩ chỉ còn 20% điểm.
 • Trong phạm vi gần NPC Cột Cờ, chỉ những nhân sĩ cùng thế lực với Cột Cờ và không bị trọng thương mới có thể nhận được điểm diễn võ.