Scroll Top

Trang bị Hỏa Phụng

Trang bị Hỏa Phụng sau khoảng thời gian thử nghiệm nay đã hoàn tất và sẽ chính thức ra mắt quần hùng thiên hạ. Giờ đây, cơ hội chinh phục đỉnh cao võ học mới đang đến rất gần với nhân sĩ, hãy cùng Bổn Trang cập nhật các công thức nâng cấp trang bị Hỏa Phụng như sau:

Thời gian & nội dung tính năng

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 17/04/2015.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Hỏa Phụng.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm IIHỏa Phụng Linh
  • Nhận được khi tham gia tính năng Bang Hội Vinh Danh.
  • Là nguyên liệu để nâng cấp trang bị Hỏa Phụng.
  • Nhấp chuột phải vào sẽ xuất hiện giao diện nâng cấp.
Võ Lâm IIHỏa Phụng Tinh Hoa
  • Nhận được khi nâng cấp trang bị Hỏa Phụng thất bại .
  • Là nguyên liệu hợp thành vũ khí Hỏa Phụng.
  • Nhấp chuột phải vào sẽ xuất hiện giao diện nâng cấp.

Cách thức nâng cấp

Nhân sĩ khi nhấp phải vào Hỏa Phụng Linh hoặc Hỏa Phụng Tinh Hoa sẽ xuất hiện giao diện để tiến hành nâng cấp trang bị, vũ khí Hỏa Phụng.

Võ Lâm II

Nâng cấp trang bị Hỏa Phụng Tướng Quân

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 02 Thiên Cang Lệnh.
 • 04 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Thái Nhất Lệnh.
 • 01 Hỏa Phụng Linh.
 • 01 trang bị Lôi Hổ Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Khôi +7
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Khôi +0
 • Mất 02 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 04 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 40 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 01 Hỏa Phụng Linh.
 • Nhận lại trang bị Lôi Hổ Tướng Quân tương ứng.
 • Nhận được 01 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Giáp +7
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Giáp +0
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Trang +7
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Trang +0
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Bài
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Bài
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Kỳ
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Kỳ
Lôi Hổ Tướng Quân
Chiến Phù
Hỏa Phụng Tướng Quân
Chiến Phù

Lưu ý

 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Hỏa Phụng nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
Nâng cấp trang bị Hỏa Phụng Nguyên Soái

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 03 Thiên Cang Lệnh.
 • 06 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 60 Thái Nhất Lệnh.
 • 02 Hỏa Phụng Linh.
 • 01 trang bị Lôi Hổ Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Lôi Hổ Nguyên Soái
Chiến Khôi +7
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Khôi +0
 • Mất 03 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 06 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 60 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 02 Hỏa Phụng Linh.
 • Nhận lại trang bị Lôi Hổ Nguyên Soái tương ứng.
 • Nhận được 01 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
Lôi Hổ Nguyên Soái
Chiến Giáp +7
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Giáp +0
Lôi Hổ Nguyên Soái
Chiến Trang +7
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Chiến Trang +0
Lôi Hổ Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Lôi Hổ Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Lôi Hổ Nguyên Soái
Hổ Phù
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hổ Phù
Lôi Hổ Nguyên Soái
Hiệu Phù
Hỏa Phụng Nguyên Soái
Hiệu Phù

Lưu ý

 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Hỏa Phụng nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
Hợp thành vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân, Nguyên Soái sơ cấp
Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • 40 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.
01 vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân +0
 • 80 Hỏa Phụng Tinh Hoa.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.
01 vũ khí Hỏa Phụng Nguyên Soái +0

Các thuộc tính hỗ trợ hệ phái của trang bị Hỏa Phụng

Để nhân sĩ có thể nắm rõ hơn về loại trang bị mới này, Bổn Trang xin công bố dòng thuộc tính ẩn cuối cùng - thuộc tính hỗ trợ hệ phái. Chi tiết như sau:

Hệ pháiThuộc tính
Thiếu Lâm Võ Tông Nộ khí tiêu hao của Vô Ảnh Cước giảm 1.
Thiếu Lâm Tục Gia Thời gian choáng của Đạt Ma Vũ Kinh tăng lên 5 giây.
Thiếu Lâm Thiền Tông Thời gian định thân của Bất Động Minh Vương Chú tăng lên 3 giây.
Đường Môn Sát thương của Truy Tâm Tiễn, Mãn Thiên Hoa Vũ và Bạo Vũ Lê Hoa Châm tăng thêm 30%.
Cái Bang Tĩnh Y Sử dụng Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ sẽ khiến kẻ địch bị giảm 100% thủ ngoại trong 4 giây.
Cái Bang Ô Y Bá Vương Tạ Giáp sẽ khiến mục tiêu giảm 25% sức tấn công.
Nga My Tục Gia Hiệu quả của chiêu Dư Âm Nhiễu Lương Công và Khúc Nghệ Tĩnh tăng lên gấp 2 lần.
Nga My Phật Gia Giãn cách sử dụng của Thanh Âm Phạn Xướng giảm 5 giây, đồng thời khiến kẻ địch định thân 5 giây.
Võ Đang Đạo Gia Tốc độ thi triển của Liệt Diệm Kiếm Pháp, Tích Dương Kiếm Khí và Thiên Thanh Thuần Dương Kiếm tăng thêm 30%.
Võ Đang Tục Gia Né tránh tăng thêm 25%.
Ngũ Độc Tà Hiệp Số lượng và trị số Tà Linh tối đa tăng 40%.
Ngũ Độc Cổ Sư Sát thương của Phong Cổ, Cuồng Phong Trảo và Vạn Cổ Thực Thiên tăng thêm 30%.
Dương Gia Thương Kỵ Giãn cách xuất chiêu của Dương Gia Bôn Lang Thương, Dương Gia Đảo Hải Thương, Bích Nguyệt Phi Tinh Thương giảm 30%.
Dương Gia Cung Kỵ Sát thương của Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn tăng thêm 30%, giãn cách xuất chiêu giảm 5 giây.
Côn Lôn Thiên Sư Sát thương của Ngũ Lôi Chính Pháp Phù tăng thêm 30%, tỷ lệ xuất chiêu tăng 20%.
Thúy Yên Vũ Tiên Tỷ lệ xuất chiêu của tất cả kỹ năng tăng thêm 15%.
Thúy Yên Linh Nữ Bách Hoa Ngọc Lộ Công hiện tại sẽ không giảm ảnh hưởng của sức mạnh đối với lực tấn công.

Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến!

Hỏa Phung Tướng Quân - Nguyên Soái là một loại trang bị hoàn toàn mới với uy lực kinh hồn vừa xuất hiện tại chốn Võ Lâm Truyền Kỳ II. Tuy nhiên, để có thể phát huy trọn vẹn sức mạnh, nhân sĩ cần phải có thêm vũ khí Hỏa Phụng đi kèm. Chính vì vậy, chuỗi nhiệm vụ nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng sẽ là cơ hội để nhân sĩ sớm đạt được ý nguyện, dễ dàng chinh phục đỉnh cao võ học.

Điều kiện tham gia

 • Nhân vật Phục Sinh 2 cấp 90 trở lên.
 • Nhân vật phải có quân hàm Tướng Quân hoặc Nguyên Soái.
 • Nhân vật phải có 800.000 công trạng trở lên.
 • Đã có vũ khí Hỏa Phụng Tướng (Soái) sơ cấp.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
Hỏa Phụng Tử
 • Vị trí: Tuyền Châu (180/175)
 • Chức năng: NPC chính của nhiệm vụ vũ khí Hỏa Phụng.
Võ Lâm II
Yêu Hồ
 • Vị trí: Côn Lôn Phái (197/194)
 • Chức năng: Đưa nhân sĩ vào bản đồ Vạn Linh Đài.
 • Một số lưu ý:
  • Để vào được Vạn Linh Đài, nhân sĩ hoặc đội trưởng của tổ đội phải hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng.
  • Mỗi lần vào sẽ tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh/nhân sĩ.
  • Đối với tổ đội, đội trưởng phải chuẩn bị đầy đủ số lượng Thiên Kiêu Lệnh tương ứng với số thành viên tham gia.
Võ Lâm II
Hoang Hỏa Lưu Kim
 • Chức năng: Vật phẩm nhiệm vụ.
 • Nguồn gốc: Nhân sĩ tham gia phó bản Thái Nhất Tháp, khi tiêu diệt Hoang Hỏa Lưu Kim sẽ có thể nhận được vật phẩm Hoang Hỏa Lưu Kim.
Võ Lâm II
Hoang Hỏa Chi Tâm
 • Chức năng: Nguyên liệu nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng.
 • Nguồn gốc: Nhân sĩ vào Vạn Linh Đài, dùng vật phẩm Hoang Hỏa Lưu Kim để triệu hồi Boss Hoang Hỏa Lưu Kim Chân Thân. Diệt Boss có thể nhận được Hoang Hỏa Chi Tâm.
 • Mỗi nhân vật chỉ nhận tối đa 1 Hoang Hỏa Chi Tâm/tuần.

Các bước nhiệm vụ

Hình ảnhChi tiết nhiệm vụ
Võ Lâm II
 • Nhân sĩ tham gia phó bản Thái Nhất Tháp để tìm kiếm vật phẩm Hoang Hỏa Lưu Kim.
 • Sau khi tìm được Hoang Hỏa Lưu Kim, nhân sĩ mang về đối thoại với Hỏa Phụng Tử để bắt đầu nhiệm vụ vũ khí Hỏa Phụng.
Võ Lâm II
 • Giai đoạn đầu, nhân sĩ sẽ được yêu cầu tiêu diệt 100 Đạo Mộ Nhân ở bản đồ Tần Lăng.
 • Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, quay về đối thoại với Hỏa Phụng Tử để chuyển sang giai đoạn thu thập Hàn Tinh Thiết.
Võ Lâm II
 • Nhân sĩ tham gia phó bản Lương Sơn Bạc, cố gắng khiêu chiến với Lâm Xung để thu thập đủ 6 Hàn Tinh Thiết theo yêu cầu.
Võ Lâm II
 • Khi thu thập đủ vật phẩm, quay lại gặp Hỏa Phụng Tử để nhận tiếp nhiệm vụ tiêu diệt Đông Trấn Mộ Tướng Quân (Hoàng Lăng mộ tầng 2).
 • Tiêu diệt xong Đông Trấn Mộ Tướng Quân, nhân sĩ quay về nhận tiếp sứ mệnh truy tìm Thiên Tà Ma Tinh.
Võ Lâm II
 • Nhân sĩ vào phó bản Địa Huyền Cung, tiêu diệt Cung Chủ để thu thập đủ 6 Thiên Tà Ma Tinh.
 • Khi đã có đủ vật phẩm, quay về bẩm báo với Hỏa Phụng Tử và nhận nhiệm vụ tìm Đệ Tử Côn Lôn đối thoại.
Võ Lâm II
 • Đến Thiên Sứ Bí Cảnh, Đệ Tử Côn Lôn sẽ yêu cầu nhân sĩ tìm 100 vật phẩm Huyết Hồn.
 • Để thu thập đủ Huyết Hồn, nhân sĩ phải tiêu diệt Huyết Cô Lâu tại bản đồ Thiên Sư Bí Cảnh.
Võ Lâm II
 • Sau khi có đủ lượng cần thiết, nhân sĩ mang Huyết Hồn kèm theo 1.000 vàng đến giao cho Đệ Tử Côn Lôn để hoàn thành nhiệm vụ.
Võ Lâm II
 • Khi đó, Đệ Tử Côn Lôn sẽ cung cấp cho nhân sĩ 1 Hỏa Diệm Thạch cùng công thức và nhiệm vụ nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân.
 • Nhân sĩ nhấp vào Hỏa Long Đỉnh để bắt đầu quá trình nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng Tướng - Soái từ sơ cấp lên trung cấp.
Võ Lâm II
 • Sau khi nâng cấp thành công, nhân sĩ sẽ nhận được vũ khí Hỏa Phụng Tướng - Soái trung cấp. Mang vũ khí quay về bẩm báo với Hỏa Phụng Tử.
 • Khi đó, nhân sĩ sẽ nhận được nhiệm vụ Huyết Tế. Để hoàn thành nhiệm vụ này, nhân sĩ phải tham gia chiến trường Nhạn Môn Quan, tiêu diệt 1 NPC Tướng Quân40 người chơi phe địch.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quay về gặp Hỏa Phụng Tử để tiếp tục nhận nhiệm vụ Tu Luyện Linh Khí.
Võ Lâm II
 • Nhân sĩ tiến vào Vương Mẫu Động 2 và 3 để tiêu diệt 100 Cầm Tiên Tử, 100 Kiếm Tiên Tử để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Tiếp tục bẩm báo với Hỏa Phụng Tử để nhận nhiệm vụ thu thập Ma Kiếm Tinh Phách.
Võ Lâm II
 • Ma Kiếm Tinh Phách hiện tại đang được Ma Kiếm Nô trong phó bản Vạn Kiếm Trũng canh giữ. Nhân sĩ khi tham gia phó bản sẽ có cơ hội nhận được.
 • Sau khi thu thập đủ 6 Ma Kiếm Tinh Phách, nhân sĩ quay về gặp Hỏa Phụng Tử và tiến sang giai đoạn tiêu diệt Hoang Hỏa Lưu Kim.
Võ Lâm II
 • Nhân sĩ tham gia phó bản Thái Nhất Tháp Anh Hùng để diệt trừ Hoang Hỏa Lưu Kim, hoàn thành nhiệm vụ.
 • Sau đó quay trở về gặp Hỏa Phụng Tử để trả nhiệm vụ và tiến sang giai đoạn Huyết Tế 2.
Võ Lâm II
 • Nhân sĩ tiếp tục tham gia chiến trường Nhạn Môn Quan, tiêu diệt 1 NPC Nguyên Soái và 100 người chơi phe địch để hoàn tất nhiệm vụ.
 • Nhân sĩ quay về đối thoại với Hỏa Phụng Tử để tiếp nhận nhiệm vụ thu thập Tứ Linh Châu.
Võ Lâm II
 • Để thu thập Tứ Linh Châu, nhân sĩ phải tiêu diệt 4 Boss Hoàng Kim Thế Giới như sau:
  • Đào Hoa Đảo Chủ (Phong Linh Châu)
  • Thương Lang Bá Vương (Hỏa Linh Châu)
  • Ngọc Sơn Linh Chi (Lôi Linh Châu)
  • U Trạch Chi Ảnh (Điện Linh Châu)
 • Khi đã có đủ 4 loại Linh Châu, nhân sĩ mang đến gặp Yêu Hồ (Côn Lôn - 197/194) để trả nhiệm vụ.
Võ Lâm II
 • Sau khi trả nhiệm vụ, đối thoại với Yêu Hồ để di chuyển vào Vạn Linh Đài.
 • Tại đây, nhân sĩ nhấp vào NPC Hoang Hỏa Lưu Kim để triệu hồi và tiêu diệt Hoang Hỏa Lưu Kim Chân Thân.
Võ Lâm II
 • Sau khi tiêu diệt Boss, nhân sĩ sẽ nhận được vật phẩm Hoang Hỏa Chi Tâm.
 • Mang Hoang Hỏa Chi Tâm đối thoại với Hỏa Phụng Tử để tiến hành nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng Tướng - Soái trung cấp lên cao cấp.

Lưu ý

 • Nhiệm vụ nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng có thể tổ đội làm cùng nhau.
 • Nhân sĩ phải đổi và có vũ khí Hỏa Phụng Tướng (Soái) sơ cấp mới có thể tham gia chuỗi nhiệm vụ nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng.
 • Các nhiệm vụ tiêu diệt NPC Tướng Quân - Nguyên Soái, chỉ nhân sĩ kết thúc Boss mới được tính hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đối với nhiệm vụ tiêu diệt Boss Thế Giới, tất cả thành viên trong tổ đội tiêu diệt Boss và đứng gần Boss đều sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
 • Khi thực hiện nhiệm vụ nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng từ sơ cấp lên trung cấp, từ trung cấp lên cao cấp đòi hỏi độ cường hóa của vũ khí Hỏa Phụng phải từ +7 trở lên, đồng thời phải tiêu hao các loại nguyên liệu cần thiết theo yêu cầu.

Các công thức nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng

Điều kiện tham gia
 • Nhân sĩ phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng mới có thể tiến hành nâng cấp các vũ khí theo công thức mới.
Nâng cấp Hỏa Phụng Tướng Quân sơ cấp lên trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân +7 trở lên trên người.
 • 20 Thiên Cang Lệnh.
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 250 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp Hỏa Phụng Tướng Quân trung cấp lên cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân trung cấp +7 trở lên.
 • 25 Thiên Cang Lệnh.
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.
 • 03 Hoang Hỏa Chi Tâm.
Nâng cấp Hỏa Phụng Nguyên Soái sơ cấp lên trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Hỏa Phụng Nguyên Soái +7 trở lên trên người.
 • 30 Thiên Cang Lệnh.
 • 40 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 350 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp Hỏa Phụng Nguyên Soái trung cấp lên cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Hỏa Phụng Nguyên Soái trung cấp +7 trở lên.
 • 40 Thiên Cang Lệnh.
 • 60 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.
 • 06 Hoang Hỏa Chi Tâm.

Hình ảnh minh họa nâng cấp vũ khí Hỏa Phụng

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa vũ khí Hỏa Phụng Tướng Quân của các hệ phái với những thuộc tính sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Nhân sĩ có thể tham khảo thuộc tính ẩn cuối cùng tại đây.

Thiếu Lâm Tục Gia, Thiếu Lâm Võ Tông, Thiếu Lâm Thiền Tông

Võ Lâm II

Đường Môn, Nga My Phật Gia, Nga My Tục Gia

Võ Lâm II

Cái Bang Tĩnh Y, Cái Bang Ô Y, Côn Lôn Thiên Sư

Võ Lâm II

Võ Đang Đạo Gia, Võ Đang Tục Gia, Ngũ Độc Tà Hiệp

Võ Lâm II

Ngũ Độc Cổ Sư, Dương Gia Thương Kỵ, Dương Gia Cung Kỵ

Võ Lâm II

Thúy Yên Vũ Tiên, Thúy Yên Linh Nữ

Võ Lâm II