Scroll Top

Yến tiệc Long Môn

Nhằm giúp quý nhân sĩ dễ dàng tham gia hoạt động Yến tiệc Long Môn Trấn, Bổn Trang xin gửi đến quý nhân sĩ một bài hướng dẫn về tính năng này. Hi vọng sẽ giúp ích cho quý nhân sĩ trên con đường bôn tẩu của mình.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ 16h30 đến 17h30 thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Phượng Tường. Phải có Thiệp dự tiệc Long Môn Trấn.

Nội dung hoạt động

Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Nhân sĩ tham gia tính năng Yến Tiệc Long Môn Trấn đến NPC Tiểu Nhị (207/ 205) ở Long Môn Trấn để tiến hành tham gia hoạt động.
 • Phải mang theo Thiệp dự tiệc Long Môn mới có thể tham gia.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đối thoại với NPC Tiểu Nhị để bắt đầu tham gia.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Hệ thống sẽ đưa nhân vật vào bản đồ Quán trọ Long Môn Trấn.
 • Đợi hết thời gian, đối thoại với NPC Lý Nguyên Khánh để bắt đầu khiêu chiến.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Tiến hành đánh bại Boss Lý Nguyên Khánh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Trong thời gian khiêu chiến Boss Lý Nguyên Khánh, sẽ xuất hiện các quái Nhất Phẩm Đường, trong 60 giây đồng đạo sẽ phải tiêu diệt hết các Nhất Phẩm Đường và sẽ nhận được điểm kinh nghiệm khi hạ tất cả các Nhất Phẩm Đường.
 • Trong giai đoạn này, sẽ không thể tấn công Boss Lý Nguyên Khánh và ngược lại.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Sau khi giết hết các Nhất Phẩm Đường sẽ xuất hiện các bàn tiệc trong vòng 25 giây kích hoạt nhận thưởng điểm kinh nghiệm.
 • Mỗi lần xuất hiện bàn tiệc, chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Sau khi đánh bại được Lý Nguyên Khánh sẽ xuất hiện bàn tiệc khi nhận thưởng được 20.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Hệ thống sẽ thông báo thời gian hết yến tiệc và đưa nhân vật ra ngoài.

Lưu ý

 • Trong bản đồ Quán trọ Long Môn Trấn không thể PK hay tiến hành tỷ võ.
 • Tối đa 100 nhân vật tham gia.
 • Các bàn tiệc chỉ xuất hiện trong vòng 25 giây.
 • Mỗi lần xuất hiện bàn tiệc chỉ nhận thưởng được 1 lần duy nhất.