Scroll Top

Sát Thủ Đường

Vừa hay, các đại môn phái trên giang hồ nhận được mật thư do đích thân Đường Môn Lão Lão sai người đưa đến, nói về việc có một nhóm sát thủ đang ẩn náu ở Trúc Ty động tầng 2, mưu đồ hành thích chưởng môn các phái. Tổ chức này mang tên Sát Thủ Đường, do Lý Đại Chủy một trong tứ đại ác nhân khét tiếng trên giang hồ khi xưa trấn giữ.

Để tiêu diệt thế lực tà ác này, trừ họa cho giang hồ, Võ Lâm Minh Chủ lập tức gửi lời hiệu triệu các đại môn phái, mời anh hùng hào kiệt khắp muôn nơi tức tốc đến Trúc Ty Động để điều tra hư thực về Sát Thủ Đường.

Hành trình phiêu lưu của bạn sẽ bắt đầu từ đây….

Thời gian cập nhật

 • Hoạt động sẽ được cập nhật từ sau bảo trì ngày 15/05/2014.

Nội dung

Thời gian
 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày vào các mốc thời gian sau: 12h30 - 13h30.
Điều kiện
 • Nhân vật có đẳng cấp lớn hơn 79.
 • Đồng thời thăng cấp tối đa kỹ năng cuối cùng (kỹ năng 55).
Cách thức tham gia
 • Mỗi ngày chỉ có thể trả 4 nhiệm vụ.
 • Thành viên bất kỳ trong tổ đội mở rương thì toàn bộ thành viên trong tổ đội đều được tính.
 • Thu phí vào cổng 8 Vàng/thành viên.
 • Khi bị tiêu diệt (về thành) hoặc bị mất kết nối, vào lại phải đóng phí 8 Vàng/lần.
NPC và vật phẩm liên quan
Hình ảnhCách thức
Võ Lâm 2

Đặc Sứ Võ Lâm

213/198 (Dương Châu)

Dùng 2 Lệnh bài Sư môn đổi lấy “Mặt nạ Sát Thủ Đường” tại NPC Đặc Sứ Võ Lâm.

VLTK II

Mặt nạ Sát Thủ Đường

Võ Lâm 2

Nam Nhân Thần Bí

195/171 (Trúc Ty Động tầng 2)

Sau khi nhận được “Mặt nạ Sát Thủ Đường”, nhân vật đến Trúc Ty Động tầng 2 đối thoại với “Nam Nhân Thần Bí”.

Cách thức tham gia

Bản đồ phân bố

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cao thủ diệt trừ thế lực hung ác, Võ Lâm Minh Chủ đã phái người thâm nhập, vẽ lại bố cục của Sát Thủ Đường và thông báo cho thiên hạ biết. Sát Thủ Đường gồm 3 phòng, mỗi phòng có một đại cao thủ trấn giữ:

Các phòng cao thủ
Võ Lâm 2

Phòng Hương Chủ

Võ Lâm 2

Phòng Phó Đường Chủ

Võ Lâm 2

Phòng Đường Chủ

Quy tắc chiến đấu
Quy tắc chiến đấu trong Sát Thủ Đường

 

Võ Lâm 2

Người Thần Bí

Sau khi tiến vào Sát Thủ Đường:

 • Không bị trừng phạt PK.
 • Tất cả nhân vật sẽ chuyển sang chế độ đồ sát.
 • Không thể tra xem tin tức của những nhân vật khác (trừ tổ đội nhân vật ra). Tất cả tên nhân vật đều hiển thị là “Người Thần Bí”.

Phần thưởng Sát Thủ Đường

Phần thưởng trả nhiệm vụ (miễn phí)
Loại rươngPhần thưởng
Kinh nghiệmVàngHuân Chương
Dũng Sĩ
Hương Chủ Bảo Rương 5.000.000 10 1
Phó Đường Chủ Bảo Rương 10.000.000 20 3
Lý Đại Chủy Bảo Rương 15.000.000 30 5
Phần thưởng trả nhiệm vụ (tiêu hao 1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường)
Loại rươngPhần thưởng
Kinh nghiệmVàngHuân Chương
Anh Hùng
Hương Chủ Bảo Rương 10.000.000 15 1
Phó Đường Chủ Bảo Rương 15.000.000 20 2
Lý Đại Chủy Bảo Rương 20.000.000 35 3
Phần thưởng mở rương
Loại rươngPhần thưởng
Hương Chủ Bảo Rương 1.000.000 điểm kinh nghiệm
Phó Đường Chủ Bảo Rương 2.000.000 điểm kinh nghiệm
Lý Đại Chủy Bảo Rương 6.000.000 điểm kinh nghiệm
02 Huân Chương Anh Hùng

Lưu ý

 • Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể trả nhiệm vụ 4 lần.
 • Chỉ cần mở 1 trong 3 loại rương thì có thể trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng tương ứng (có thể hoàn thành nhiệm vụ của cả 3 rương/lần trả nhiệm vụ).
 • Ví dụ: Nhân vật hoàn thành mở cả 3 loại rương: Hương Chủ, Phó Đường Chủ, Lý Đại Chùy, khi trả nhiệm vụ bằng 1 Mặt Nạ Sát Thủ Đường sẽ nhận được cả 3 loại phần thưởng là: 45.000.000 exp + 70 vàng + 6 huân chương anh hùng.
 • Như vậy, với 4 nhiệm vụ, mỗi ngày nhân vật có thể nhận được đến 180 triệu kinh nghiệm, 280 vàng và 24 Huân Chương Anh Hùng.
 • Khi 1 thành viên trong tổ đội mở rương, các thành viên khác trong tổ độ đều được nhận phần thưởng mở rương.
 • Không phân biệt đẳng cấp nhân vật, các nhân vật đều nhận số điểm kinh nghiệm và phần thưởng như nhau.