Scroll Top

Trượng Kiếm Thiên Nhai

Trượng Kiếm Thiên Nhai là một tính năng hoàn toàn mới có thể đưa nhân sĩ vòng quanh thiên hạ chỉ bằng một viên xúc xắc. Tại mỗi nơi mà nhân sĩ đi qua sẽ có các nhiệm vụ được đưa ra, hoàn thành đúng yêu cầu nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Ngoài ra, sau mỗi vòng Trượng Kiếm Thiên Nhai, điểm kinh nghiệm sẽ được tăng lên, mức cao nhất có thể đạt được là tăng 175%. Bên cạnh đó là cơ hội sở hữu trang bị Linh Đồ mới nhất hiện nay.

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 28/07/2014.
 • Kết thúc: Thông báo sau.

Hướng dẫn tham gia

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhấn vào biểu tượng bản đồ như hình trên


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhấn nút "Bắt đầu" để tham gia, tiêu hao 6 Tinh lực


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu để nhận phần thưởng (nhấp vào dòng chữ màu xanh lá để nhân vật tự di chuyển đến nơi làm nhiệm vụ)


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hoặc nhấn nút "Nhảy qua" để hoàn thành nhanh, tiêu hao 2 Huân Chương Anh Hùng


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Sau khi trở về Quán Trọ, nhân sĩ được tính hoàn thành 1 vòng Trượng Kiếm Thiên Nhai


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Trong 1 vòng Trượng Kiếm Thiên Nhai, nhân sĩ có thể gặp phải Bản Đồ May Mắn (Miếu Thần Tài, Tiền Trang, Tiệm Y Dược) và Sự Kiện Ngẫu Nhiên (là những dấu ? trên bản đồ)


Võ Lâm Truyền Kỳ II
Khi gặp được 2 sự kiện này, nhân sĩ nhấp vào nút "Tham gia" (tiêu hao 2 Huân Chương Anh Hùng) để hoàn thành sự kiện

Phần thưởng

 • Hoàn thành nhiệm vụ tại từng địa điểm trên bản đồ sẽ nhận được 1.500.000 - 3.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Khi hoàn thành 1 vòng Trượng Kiếm Thiên Nhai sẽ thận 1 Bao Trượng Kiếm Thiên Nhai8.000.000 điểm kinh nghiệm. Sau mỗi vòng, điểm kinh nghiệm sẽ được tăng thêm.
Số vòng 1 tuầnĐiểm kinh nghiệm tăng thêmBao Trượng Kiếm Thiên Nhai tăng thêm
1 - 5 0 0
6 25% 1
7 - 11 25% 0
12 50% 1
13 - 17 50% 0
18 75% 1
19 - 23 75% 0
24 100% 1
25 - 29 100% 0
30 125% 1
31 - 35 125% 0
36 150% 1
37 - 41 150% 0
42 175% 1
43 trở lên 175% 0
 • Khi nhân sĩ hoàn thành nhiệm vụ tại các bản đồ Sự Kiện Ngẫu Nhiên sẽ nhận được phần thưởng:
Phần thưởng ngẫu nhiên
5.000.000 điểm kinh nghiệm Linh Đồ Trượng
10.000.000 điểm kinh nghiệm Linh Đồ Thủ
20.000.000 điểm kinh nghiệm Linh Đồ Châm
2 Vàng Linh Đồ Kiếm
5 Vàng Linh Đồ Đàn
10 Vàng Linh Đồ Thủ
30 Vàng Linh Đồ Côn
1 Đá Quý cấp 1 (ngẫu nhiên) Linh Đồ Kiếm
2 Đá Quý cấp 1 (ngẫu nhiên) Linh Đồ Bút
4 Đá Quý cấp 1 (ngẫu nhiên) Linh Đồ Thương
1 Huyền Viêm Thiết Linh Đồ Cung
2 Huyền Viêm Thiết Linh Đồ Đao
4 Huyền Viêm Thiết Linh Đồ Trảo
8 Huyền Viêm Thiết Linh Đồ Kiếm
Linh Đồ Đao Linh Đồ Phiến
-- Linh Đồ Địch
 • Khi nhân sĩ hoàn thành nhiệm vụ tại các Bản Đồ May Mắn sẽ nhận được phần thưởng:
Bản đồPhần thưởng ngẫu nhiên
Miếu Thần Tài 1 Vàng 10 Vàng
2 Vàng 50 Vàng
3 Vàng 60 Vàng
4 Vàng 80 Vàng
5 Vàng 200 Vàng
Tiền Trang 1 Đá Quý cấp 1 6 Đá Quý cấp 1
2 Đá Quý cấp 1 8 Đá Quý cấp 1
3 Đá Quý cấp 1 10 Đá Quý cấp 1
4 Đá Quý cấp 1 12 Đá Quý cấp 1
5 Đá Quý cấp 1 16 Đá Quý cấp 1
Tiệm Y Dược 10 Tinh lực 35 Tinh lực
15 Tinh lực 40 Tinh lực
20 Tinh lực 45 Tinh lực
25 Tinh lực 50 Tinh lực
30 Tinh lực 60 Tinh lực
 • Phần thưởng khi mở Bao Trượng Kiếm Thương Nhai:
  • 1 Huyền Viêm Thiết.
  • 4 Vàng.
  • Ngẫu nhiên phần thưởng:
Phần thưởng ngẫu nhiên
2.000.000 điểm kinh nghiệm Linh Đồ Trượng
5.000.000 điểm kinh nghiệm Linh Đồ Thủ
10.000.000 điểm kinh nghiệm Linh Đồ Châm
1 Vàng Linh Đồ Kiếm
5 Vàng Linh Đồ Đàn
10 Vàng Linh Đồ Thủ
30 Vàng Linh Đồ Côn
Cây Bát Nhã Linh Đồ Kiếm
Cây Bát Nhã nhỏ Linh Đồ Bút
Cây Tứ Linh Linh Đồ Thương
Túi Hạt Giống Linh Đồ Cung
1 Huyền Viêm Thiết Linh Đồ Đao
2 Huyền Viêm Thiết Linh Đồ Trảo
4 Huyền Viêm Thiết Linh Đồ Kiếm
8 Huyền Viêm Thiết Linh Đồ Phiến
Linh Đồ Đao Linh Đồ Địch

Lưu ý

 • Vào 00h00 thứ Hai hàng tuần, hệ thống sẽ cập nhật lại số vòng tham gia Trượng Kiếm Thiên Nhai.
 • Số lần tham gia Trượng Kiếm Thiên Nhai là không giới hạn.
 • Một lần gieo xúc xắc tiêu hao 2 Tinh lực.
 • Vòng 1 sẽ được miễn phí, từ vòng 2 trở đi sẽ tiêu hao Huân Chương Anh Hùng theo công thức:
4 + (n-1) x 4
(với n là số vòng mà nhân sĩ tham gia)
 • Ví dụ: Nhân vật tham gia từ vòng 2 trở đi sẽ tính theo tiêu hao Huân Chương Anh Hùng theo công thức: 4 + ( 2 – 1) * 4 = 8.