Scroll Top

Kinh Mạch tầng 4

Huyệt mạch là một trong những yếu tố làm nên thể chất phi thường của một đấng anh hùng, thế nhưng nếu tự ý tu luyện mà không theo một cách thức cụ thể sẽ dễ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, khí trường trong cơ thể trở nên hỗn loạn.

Kinh mạch tầng 4 đã khai mở, chân khí cần để có thể đả thông là một bài toán nan giải. Thế nhưng, những hiệu quả đạt được là muôn phần xứng đáng.

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: Từ ngày 21/10/2014.
 • Điều kiện: Nhân vật đã kích hoạt đả thông Kinh Mạch tầng 4 Võ Tôn.

Cách tăng huyệt vị

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhấp vào Huyệt Vị cần tăng

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Mỗi lần kích hoạt sẽ tiêu hao chân khí và Kinh Mạch Đồng Nhân

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Kích huyệt thành công sẽ tăng huyệt vị lên cấp 4

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thất bại sẽ mất điểm chân khí và số lượng Kinh Mạch Đồng Nhân

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Khi đã kích hoạt Võ Tôn, điểm tiềm năng của nhân vật có thể đạt đến 1800 điểm.

Hỗ trợ kích hoạt kinh mạch tầng 3 - Võ Vương

 • Điều kiện: Nhân vật đã kích hoạt Võ Tướng.
 • NPC liên quan: Nhạc Bất Quần.
 • Công thức: Tiêu hao 1.500.000 kinh nghiệm + 10 Kinh Mạch Đồng Nhân + 10 Bạch Cầu Hoàn + 10 mảnh Mật Tịch.

  Võ Lâm Truyền Kỳ II

Để có thể đả thông kinh mạch tầng 4, các nhân sĩ phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ 1 hoặc chuỗi nhiệm vụ 2 mới có thể kích hoạt cảnh giới Võ Tôn. Cách thực hiện chuỗi nhiệm vụ 1 như sau:

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: Từ ngày 21/10/2014.
 • Điều kiện:
  • Nhân vật đã kích hoạt cảnh giới Võ Vương.
  • Nhân vật Phục Sinh 1 và đạt đẳng cấp 90 trở lên.
 • Lưu ý: Nhân vật phải đạt cấp 90 trở lên (xét trên tất cả các cấp Chuyển Sinh) mới có thể trả nhiệm vụ.

NPC liên quan

NPC
Võ Lâm II
Nhạc Bất Quần
Hoa Sơn 209/193
Võ Lâm II
Xa Thái Quân
Thiên Ba Dương Phủ - 192/196

Cách thức thực hiện

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
 • Nhận nhiệm vụ tại NPC Nhạc Bất Quần.
 • Đến Thiên Ba Dương Phủ gặp Xa Thái Quân.
 • Hạ 10 Hắc Y Tráng Sĩ trước cổng Thiên Ba Dương Phủ.
Võ Lâm II
Võ Lâm II
 • Quay về gặp Xa Thái Quân.
 • Đến Nhạn Môn Quan gặp Tống Quân Trưởng Hộ Vệ (163/181) đối thoại.
 • Đến Thiên Sư Động 2 hạ Ngô Việt Lão Tổ.
Võ Lâm II
Võ Lâm II
 • Quay về gặp Tống Quân Trưởng Hộ Vệ.
 • Vào trong gặp Nguyên Soái Dương Nghiệp (168/179).
 • Đến Nga Mi gặp Dương Nguyệt Sư Thái (205/192) đối thoại.
 • Đến Thiên Sư Động tầng 2 hạ 199 Trùng Giáp Vương và thu thập 1 Thiên Hoa Tán.
Võ Lâm II
Võ Lâm II
 • Quay về gặp Dương Nguyệt Sư Thái.
 • Đến Nhạn Môn Quan gặp Dương Nghiệp.
 • Dương Nghiệp yêu cầu hạ 4 Boss Thế Giới và thu thập 200 mảnh Mật Tịch.
Võ Lâm II
Võ Lâm II
 • Sau khi hạ 4 Boss Thế Giới quay về gặp Dương Nghiệp.
 • Đối thoại Dương Nghiệp nhận nhập vụ thu thập nguyên liệu:
  • 200 mảnh Mật Tịch.
  • 2.000.000.000 kinh nghiệm.
  • 02 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
  • 02 Chuyển Sinh Đơn.
 • Sau khi thu thập đầy đủ đến Hoa Sơn gặp Nhạc Bất Quần để hoàn thành nhiệm vụ.
Võ Lâm II
Võ Lâm II
 • Đối thoại Nhạc Bất Quần nhận nhiệm vụ Khiêu Chiến Lôi Kiếp Thú.
 • Nhận được Lôi Kiếp Phù.
Võ Lâm II
 • Mang Lôi Kiếp Phù đến Linh Bảo Sơn triệu gọi Lôi Kiếp Thú và tiêu diệt để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Quay về gặp Nhạc Bất Quần hoàn thành nhiệm vụ và đả thông kinh mạch tầng 4.
Boss Thế GiớiChi tiết
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đào Hoa Đảo Chủ - Hoàng Long
 • Vị trí: Bản đồ Đào Hoa Đảo.
 • Tọa độ:
195/180 195/168
174/164 175/179
184/187 --
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tây Vực Thương Lang - Bá Vương
 • Vị trí: Bản đồ Quang Minh Đỉnh.
 • Tọa độ:
210/207 222/194
208/193 202/203
192/194 --
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ngọc Sơn Chi Linh - Thiên Cửu
 • Vị trí: Bản đồ Điểm Thương Sơn.
 • Tọa độ:
185/180 195/181
205/185 196/193
204/199 --
Võ Lâm Truyền Kỳ II
U Trạch Chi Ảnh - Minh Võ
 • Vị trí: Bản đồ Vân Mộng Trạch.
 • Tọa độ:
190/185 190/185
182/173 180/182
171/190 --

Để có thể đả thông kinh mạch tầng 4, các nhân sĩ phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ 1 hoặc chuỗi nhiệm vụ 2 mới có thể kích hoạt cảnh giới Võ Tôn. Cách thực hiện chuỗi nhiệm vụ 2 như sau:

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: Từ ngày 21/10/2014.
 • Điều kiện:
  • Nhân vật đã kích hoạt cảnh giới Võ Vương.
  • Nhân vật Phục Sinh 1 và đạt đẳng cấp 90 trở lên.

NPC liên quan

NPCChi tiết
Võ Lâm II
Nhạc Bất Quần
 • Vị trí: Hoa Sơn (209/193).
 • Chức năng: Nhận và trả nhiệm vụ.

Cách thức thực hiện

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II Nhân sĩ đến đối thoại với NPC Nhạc Bất Quần, chọn dòng đối thoại như hình bên.
Võ Lâm II Chọn dòng kích hoạt cảnh giới kinh mạch.
Võ Lâm II Chọn dòng kích hoạt cảnh giới Võ Tôn.
Võ Lâm II Nhân vật hoàn thành các nhiệm vụ được giao rồi quay về gặp Nhạc Bất Quần.
  • Mỗi ngày hoàn thành các nhiệm vụ:
   • Tham gia 02 lần Thái Hư Huyễn Cảnh (thu phí).
   • Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vạn Kiếm Trũng.
   • Hoàn thành 01 nhiệm vụ Lương Sơn Bạc.
   • Hoàn thành 01 Tài Nguyên Chiến.
  • Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong ngày nhân vật có 03 lần để kích hoạt lên Võ Tôn (có xác xuất thất bại):
Nguyên liệuTrường hợpKết quả
08 Bàn Long Bích
+
600 xu vật phẩm
+
3 Nữ Oa Tinh Thạch
Thất Bại Mất 01 trong 3 vật phẩm: 01 Nữ Oa Tinh Thạch hoặc 06 Bàn Long Bích hoặc 100 xu vật phẩm
Thành Công Nhận danh hiệu Võ Tôn
 • Lưu ý:
  • Mỗi ngày nhân vật sau khi hoàn thành nhiệm vụ có 03 lần để kích hoạt.
  • Nếu đã kích hoạt hết 03 lần, sang 00h00 ngày mới nhân vật phải nhận nhiệm vụ và tiếp tục có 03 lần kích hoạt.