Scroll Top

Văn Sức cấp 4

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Văn Sức - Loại trang bị ngũ hành độc đáo từ khi ra mắt đến nay đã mang lại cho bao anh hùng nghĩa sĩ nguồn sức mạnh kỳ diệu. Để chào đón phiên bản Vạn Boss Liên Thành. Bổn Trang xin giới thiệu đến quý nhân sĩ trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4 sẽ ra mắt từ phiên bản lần này.

Thời gian cập nhật

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/07/2020.

Giới thiệu Văn Sức cấp 4

 • Trang bị Văn Sức cấp 4 chỉ có Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4.
 • Văn sức cấp 4 gồm 2 bộ: Phượng Văn (Phòng thủ), Long Văn (Tấn công).
 • Mỗi bộ khi mang đủ 5 món sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn của bộ như sau:
  • Phượng Văn: Sinh lực tăng 20%, Thủ tất cả thủ ngũ hành tăng 10, Vô cụ tăng 60.
  • Long Văn: Công kích tăng 10%, Tấn công tất cả ngũ hành tăng 10, Phá địch tăng 50.
 • Nguồn gốc: Nâng cấp từ NPC Hoa Thánh Lạc Phi (Thành Đô 223/222).
 • Mở Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 sẽ nhận được Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4 và có thể tùy chọn thuộc tính.
 • Một số hình ảnh trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4.

Hướng dẫn nâng cấp Văn Sức cấp 4

NPC Liên quan
Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Hoa Thánh Lạc Phi

 • Vị trí: Thành Đô (223/222).
 • Bổ sung dòng chọn nâng cấp:
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (đầu).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (áo).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (quần).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (nhẫn).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (bội).
Công thức nâng cấp
Nguyên liệuThành phẩm
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 (đầu)
 • 3 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (đầu)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (đầu)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 (áo)
 • 3 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (áo)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (áo)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 (quần)
 • 3 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (quần)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (quần)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 (nhẫn)
 • 3 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (nhẫn)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (nhẫn)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 (bội)
 • 3 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (bội)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 4 (bội)

Lưu Ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp thành công nhận được trang bị Khắc Bản Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4: Đầu, áo, quần, Nhẫn và Ngọc Bội đều có thể giao dịch.
 • Khắc Bản Văn Sức Cấp hoàn mỹ 3 là khóa nhưng khi mở Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4 nhận được sẽ có thể giao dịch.
 • Sử dụng Khắc Bản Văn Sức Cấp hoàn mỹ 4 có thể lựa chọn được thuộc tính mong muốn khi nhận Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4.
 • Trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 4 có thể cường hóa bình thường như Văn Sức cấp 3 tại NPC Thi Công Xảo Thủ Lưu Thi Anh ở Võ Lâm Minh.