Scroll Top

Văn Sức cấp 3

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Văn Sức - Loại trang bị ngũ hành độc đáo từ khi ra mắt đến nay đã mang lại cho bao anh hùng nghĩa sĩ nguồn sức mạnh kỳ diệu, giúp các thách thức trên giang hồ trở nên dễ chịu hơn và các trận chiến tranh tài cũng từ đó trở nên hấp dẫn, kịch tính.

Nay, sơn hà xã tắc đang lâm nguy, 2 hệ phái mới cũng bất ngờ xuất hiện, trang bị Văn Sức cũng cần phải được nâng cấp để thích ứng với thời đại mới. Bổn Trang xin giới thiệu đến quý nhân sĩ trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 sẽ ra mắt từ phiên bản lần này.

Thời gian cập nhật

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.

Giới thiệu Văn Sức cấp 3

 • Trang bị Văn Sức cấp 3 chỉ có Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3.
 • Nguồn gốc: Nâng cấp từ NPC Hoa Thánh Lạc Phi.
 • Mở Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 sẽ nhận được trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 và có thể tùy chọn thuộc tính.
 • Một số hình ảnh trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3.

Cách nâng cấp Văn Sức cấp 3

NPC Liên quan
Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Đại Sứ Hoạt Động

 • Vị trí: Thành Đô (223/222).
 • Bổ sung dòng chọn nâng cấp:
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (đầu).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (áo).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (quần).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (nhẫn).
  • Nâng cấp Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (bội).
Công thức nâng cấp
Nguyên liệuThành phẩm
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (đầu)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (đầu)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (đầu)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (áo)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (áo)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (áo)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (quần)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (quần)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (quần)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (nhẫn)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (nhẫn)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (nhẫn)
 • 1 Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 (bội)
 • 3 Khắc Bản Linh Hoạt cấp 2 (bội)
1 Khắc Bản Hoàn Mỹ cấp 3 (bội)

Lưu Ý

 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Sau khi nâng cấp thành công nhận được trang bị Khắc Bản Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3: Đầu, áo, quần, Nhẫn và Ngọc Bội đều có thể giao dịch.
 • Sử dụng Khắc Bản Văn Sức Cấp hoàn mỹ 3 có thể lựa chọn được thuộc tính mong muốn khi nhận Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3.
 • Trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 3 có thể cường hóa bình thường như Văn Sức cấp 1 và cấp 2 tại NPC Thi Công Xảo Thủ Lưu Thi Anh ở Võ Lâm Minh.

Giới thiệu sức mạnh ngũ hành Văn Sức

 • Các thuộc tính ngũ hành Văn Sức được phân chia thành 2 loại: Công kích và phòng ngự.
  • Công kích được hiển thị bằng chỉ số màu đỏ (phía trên).
  • Phòng ngự được hiển thị bằng chỉ số màu xanh (phía dưới).
 • Công thức tính hệ số sát thương tăng thêm khi nhân vật A tác động lên nhân vật B:
Hệ số sát thương tăng thêm = (500 x Z) / (Z + 100)
 • Trong đó: Giá trị biến lượng Z là tổng hiệu số giữa điểm công kích ngũ hành của A so với điểm phòng thủ ngũ hành của B.
 • Nếu hiệu số nhỏ hơn 0 thì được tính là 0.
 • Ví dụ cụ thể khi nhân vật A tác động lên nhân vật B như sau:
Điểm công kích ngũ hành của AĐiểm phòng ngự ngũ hành của B
Kim: 162 Kim: 170
Mộc: 162 Mộc: 50
Thủy: 162 Thủy: 162
Hỏa: 162 Hỏa: 10
Thổ: 162 Thổ: 20
 • Khi đó: Biến lượng Z sẽ là:
Z = Kim(162-170) + Mộc(162-50) + Thủy(162-162) + Hỏa(162-10) + Thổ(162-20)
= 0 + 112 + 0 + 152 + 142 = 406
 • Hệ số sát thương tăng thêm do nhân vật A gây ra cho B sẽ là:
Hệ số sát thương tăng thêm = (500 x 406) / (406 + 100) = 401.18
 • Sát thương thực tế khi đó sẽ tăng thêm 1.401 lần.
 • Tức nếu nhân vật bình thường gây 100.000 điểm sát thương, thì khi có ngũ hành với hệ số sát thương như trên sẽ gây ra được 140.100 điểm sát thương. Tức là tăng hơn 40% sức mạnh so với bình thường.

Cách cường hóa Văn Sức

 • Nhân vật mang trang bị Văn Sức mong muốn và các nguyên liệu cần thiết đến gặp NPC Thiên Công Xảo Thủ Lưu Thi Anh để thực hiện cường hóa.
 • Khi cường hóa từ cấp 4 trở lên nên cần thêm Thiên Văn Thạch để bảo toàn độ cường hóa của trang bị trong trường hợp cường hóa thất bại.
 • Cụ thể, khi cường hóa có dùng thêm Thiên Văn Thạch theo số lượng quy định như bảng dưới, nếu thất bại sẽ được giữ nguyên độ cường hóa hiện tại, không bị giảm độ cường hóa hay mất trang bị Văn Sức.
 • Tác dụng cường hóa: Độ cường hóa càng tăng thì điểm kháng tính ngũ hành của trang bị càng cao.
 • Chi tiết các cấp cường hóa như sau:
Cấp cường hóaSố lượng
Lưu Kim cần
Số lượng Thiên Văn Thạch
nên thêm
Tỷ lệ thành côngKháng tính ngũ hành tăng thêm khi thành côngThất bại
khi không thêm Thiên Văn Thạch
1 1 0 100% 6 -
2 1 0 100% 6 -
3 1 0 100% 6 -
4 2 1 65% 6 Độ cường hóa -1
5 2 1 65% 6 Độ cường hóa -1
6 2 1 65% 6 Độ cường hóa -1
7 3 1 35% 6 Độ cường hóa -1
8 3 1 35% 6 Độ cường hóa về 0
9 3 1 35% 6 Độ cường hóa về 0
10 5 1 20% 6 Độ cường hóa về 0
11 5 1 20% 6 Mất Văn Sức
12 5 2 15% 6 Mất Văn Sức
13 5 3 15% 6 Mất Văn Sức
14 5 4 10% 6 Mất Văn Sức
15 5 5 5% 6 Mất Văn Sức


Minh họa điểm kháng tính ngũ hành giữa cấp cường hóa thấp và cao hơn