Scroll Top

Dưỡng Sinh Thuật

Nhằm giúp quý đồng đạo dễ dàng chinh phục con đường bôn tẩu giang hồ, Bổn Trang ra mắt thêm 1 tính năng mới của Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư, ngoài Bắc Đẩu Truyền Công Thuật, quý đồng đạo sẽ thích thú hơn với tính năng Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật.

Thời gian bắt đầu

Hoạt động bắt đầu từ sau bảo trì ngày 06/08/2010.

Bản đồ diễn ra

 • Tuyền Châu
 • Dương Châu

Đạo cụ liên quan

Hình ảnhGhi chú

Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư

Tầng 1 Dưỡng Sinh Thuật (1 người)
 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn
 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 • Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 • Luyện cả 3 loại
Tầng 2 Dưỡng Sinh Thuật ( tổ đội 2 người)
 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn
 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 • Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 • Luyện cả 3 loại

Luyện Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt (4 người)

 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn
 • Luyện Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 • Luyện Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn
 • Luyện cả 3 loại

Phần thưởng

Phần thưởng Dưỡng Sinh Thuật bình thường
Sử dụngKinh nghiệmTiêu hao

Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn

40.000

4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn + 4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn

Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn

50.000

4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn + 4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn

70.000

4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn + 4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Cả 3 loại

80.000

4 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn + 4 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn + 4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Phần thưởng Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt
Sử dụngKinh nghiệmTiêu hao
Bạch Câu Hoàn + Đại Bạch Câu Hoàn 80.000 10 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn + 10 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn
Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn 100.000 10 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn + 10 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
Đại Bạch Câu Hoàn + Bạch Câu Tiên Đơn 140.000 10 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn + 10 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
Cả 3 loại 160.000 10 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn + 10 phút ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn + 10 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn

Lưu ý

 • Nhân vật đẳng cấp 77 trở lên, đã tăng 1 điểm kỹ năng 55 mới có thể tham gia tính năng.
 • Mỗi tầng chỉ có thể luyện trong vòng 30 phút, có thể không liên tục.
 • Các thành viên trong tổ đội có thể luyện các loại Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật khác nhau.
 • Tổ đội nhân vật buộc phải ở gần nhau mới có thể kích hoạt.
 • Các thành viên trong tổ đội đạt tối đa thời gian luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật sẽ không ảnh hưởng đến thành viên khác.
 • Mỗi nhân vật tham gia Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật 01 lần/ ngày và 00h00 mỗi ngày sẽ có thể tiếp tục luyện Bắc Đẩu Dưỡng Sinh Thuật.
 • Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt cũng có 4 tầng như Dưỡng Sinh Thuật bình thường (nhân vật có thể tham gia cả 4 tầng).
 • Trong tổ đội phải có ít nhất 4 thành viên mới có thể kích hoạt Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt.
 • Nhân vật sau khi kích hoạt xong Luyện Dưỡng Sinh Thuật (4 tầng) vẫn tiếp tục kích hoạt Luyện Dưỡng Sinh Thuật đặc biệt (4 tầng).
 • Nhân vật Dưỡng Sinh Thuật tất cả 8 lần.