Scroll Top

Sứ giả võ lâm

- Cập nhật nhiệm vụ Võ Lâm Sứ Giả

Hệ thống tính năng Võ Lâm Truyền Kỳ II ngày càng được cập nhật đa dạng và nhiều hấp dẫn. Bổn Trang hi vọng rằng, những tính năng mới sẽ tạo được sân chơi thú vị dành cho Quý nhân sĩ võ lâm.

Thân mời Quý nhân sĩ cùng khám phá những điều kỳ thú với nhiệm vụ Võ Lâm Sứ Giả.

Đối tượng

Đối tượng là nhân vật đẳng cấp từ 70 trở lên và đã gia nhập môn phái.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Võ Lâm Sứ Giả

Bổ sung chức năng:

 • Giao nhiệm vụ thường nhật cá nhân.
 • Kiểm tra nhiệm vụ thường nhật cá nhân hiện tại chưa làm.
 • Hủy nhiệm vụ thường nhật cá nhân hiện tại.
 • Trao thưởng nhiệm vụ thường nhật.
 • Giao nhiệm vụ thường nhật tổ đội.
 • Kiểm tra nhiệm vụ thường nhật tổ đội hiện tại chưa làm.
 • Hủy nhiệm vụ thường nhật tổ đội.
 • Trao thưởng nhiệm vụ thường nhật. Thời gian công bố nhiệm vụ mới trong ngày: 00h00. Thời gian reset số lượng nhiệm vụ có thể nhận thưởng là: 24h00.
  Giới hạn:
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 5 lần trong ngày đối với nhiệm vụ thường nhật cá nhân.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 3 lần nhiệm vụ thường nhật tổ đội.
 • Mỗi khi hủy nhiệm vụ thành công sẽ trừ 1 lần nhiệm vụ trong ngày.

Mô tả

Vào 00h00 mỗi ngày, hệ thống sẽ công bố nhiệm vụ cá nhân và tổ đội của ngày tại NPC Võ Lâm Sứ Giả.
Nhiệm vụ cá nhân
Cách nhận nhiệm vụ thường nhật cá nhân
Nhân vật đạt đẳng cấp 70 trở lên nhận nhiệm vụ tại NPC Võ Lâm Sứ Giả.
Cách nhận thưởng
Nhân vật đạt đẳng cấp 70 trở lên sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận thưởng tại NPC Võ Lâm Sứ Giả.
Danh sách các loại nhiệm vụ

Lúc 00h00 hệ thống chọn 1 trong các nhiệm vụ theo danh sách sau sẽ diễn ra trong ngày.

Tên nhiệm vụ
Thu phục Phượng Hoàng tại Thái Hư Ảo Cảnh
Thu phục Thực Nhân Thảo tại Thái Hư Ảo Cảnh
Thu phục Thỏ tại Thái Hư Ảo Cảnh
Thu phục Hỏa Kỳ Lân tại Thái Hư Ảo Cảnh
Thu phục Bò Tây Tạng tại Thái Hư Ảo Cảnh
Thu phục Cầm Tiên Tử tại Thái Hư Ảo Cảnh

Lưu ý

 • Khi đồng đạo nhận nhiệm vụ Phượng Hoàng tại Thái Hư Ảo Cảnh thì có thể tiêu diệt bất kỳ loại nào trong tất cả các loại Phượng Hoàng (Kinh Nghiệm – Luyện – Trang bị) để ngẫu nhiên hoàn thành nhiệm vụ.
 • Tương tự như vậy cho các nhiệm vụ giết quái trong Thái Hư Ảo Cảnh khác.
Phần thưởng

Nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm và 1 trong số các vật phẩm sau theo bảng sau:

Tên vật phẩmHạn tồn tại
Tiêu Kiếp Tán 15 ngày
Đấu Hồn
Thần Nông Đơn
Bát Nhã Chứng Thư
Ngự Dụng Bạch Ngọc Thạch
5 Danh Vọng  

Từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 16/04/2010, ngoài các phần thưởng trên, đồng đạo còn nhận được thêm 2 Cam.

Nhiệm vụ tổ đội
Cách nhận nhiệm vụ thường nhật tổ đội
 • Chủ tổ đội và các thành viên đằng cấp 70 trở lên đối thoại nhận nhiệm vụ.
 • Cùng 1 loại nhiệm vụ sẽ được giao cho tất cả các thành viên trong tổ đội.
Cách nhận thưởng
 • Bất kỳ thành viên nào có mang nhiệm vụ đều có thể nhấp vào vật phẩm theo yêu cầu của nhiệm vụ để hoàn thành.
 • Các thành viên có trong tổ đội cũng sẽ được hoàn thành nhiệm vụ cùng với chủ tổ đội.
 • Chủ tổ đội trả nhiệm vụ tại NPC Võ Lâm Sứ Giả, hệ thống trao thưởng cho chủ tổ đội và các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ. (không bắt buộc phải ở trong tổ đội để trả nhiệm vụ, đồng đạo có thể rời tổ đội trả nhiệm vụ riêng lẽ sau khi hoàn thành).
Các loại nhiệm vụ
Tên nhiệm vụGhi chú
Truy tìm Bắc Lục Lâm Lệnh Sau khi tiêu diệt boss Lục Lâm Minh Chủ xuất hiện NPC Bắc Lục Lâm Lệnh. Đồng đạo nhấp chuột vào để hoàn thành nhiệm vụ.
Truy tìm Trục Ảnh Thương Sau khi tiêu diệt boss Thương Thần Doanh Thiên xuất hiện NPC Trục Ảnh Thưởng. Đồng đạo nhấp chuột vào để hoàn thành nhiệm vụ.
Truy tìm Tuyệt Tình Thạch Sau khi tiêu diệt boss Lãnh Hương Lăng xuất hiện NPC Tuyệt Tình Thạch. Đồng đạo nhấp chuột vào để hoàn thành nhiệm vụ.
Truy tìm Lệnh Bài Tổng Quản Ngoại Viện Sau khi tiêu diệt boss Tổng Quản Ngoại Viên - Ải 1 Tàng Kiếm Sơn Trang xuất hiện NPC Lệnh Bài Tổng Quản Ngoại Viện. Đồng đạo nhấp chuột vào để hoàn thành nhiệm vụ.
Truy tìm Lệnh Bài Tổng Quản Nội Viện Sau khi tiêu diệt boss Tổng Quản Nội Viên - Ải 2 Tàng Kiếm Sơn Trang xuất hiện NPC Lệnh Bài Tổng Quản Nội Viện.Đồng đạonhấp chuột vào để hoàn thành nhiệm vụ.
Truy tìm Việt Nữ Kiếm Sau khi tiêu diệt boss Đại Tiểu Thư - Ải 3 Tàng Kiếm Sơn Trang xuất hiện NPC Việt Nữ Kiếm. Đồng đạonhấp chuột vào để hoàn thành nhiệm vụ.
Truy tìm Trang Chủ Kim Ấn Sau khi tiêu diệt boss Trang Chủ Tàng Kiếm Sơn Trang - Ải 4 Tàng Kiếm Sơn Trang xuất hiện NPC Trang Chủ Kim Ấn. Đồng đạo nhấp chuột vào để hoàn thành nhiệm vụ.
Truy tìm Trưởng Lão Chỉ Hoàn Sau khi tiêu diệt boss Trưỡng Lão Tàng Kiếm - Ải 5 Tàng Kiếm Sơn Trang xuất hiện NPC Trưởng Lão Chỉ Hoàn. Đồng đạo nhấp chuột vào để hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý

 • Chỉ cần 1 thành viên trong tổ đội nhấp vào NPC hoàn thành nhiệm vụ thì các thành viên khác trong tổ đội có mang nhiệm vụ tương ứng trong mình đều nhận thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
 • Khi trả nhiệm vụ tại NPC Võ Lâm Sứ Giả để nhận thưởng, người chơi có thể trả nhiệm vụ độc lập, không cần phải ở trong tổ đội cũng có thể trả nhiệm vụ và nhận thưởng.
Phần thưởng

Mỗi nhân vật trong tổ đội nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm và 1 phần thưởng theo bảng sau:

Tên vật phẩmHạn tồn tại
Tiêu Kiếp Tán 15 ngày
Đấu Hồn
Thần Nông Đơn
Bát Nhã Chứng Thư
Ngự Dụng Bạch Ngọc Thạch
5 Danh Vọng  

Từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 16/04/2010, ngoài các phần thưởng trên, đồng đạo còn nhận được thêm 4 Cam.