Scroll Top

Thái hư ảo cảnh

Thái Hư Ảo Cảnh là tính năng rất được nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II yêu thích bởi cách chơi mới mẻ, hấp dẫn. Để tăng thêm nhiều niềm vui và thử thách ở phó bản thú vị này, Thái Hư Ảo Cảnh sẽ được cập nhật mới kể từ ngày 15/11/2018.

Thời gian cập nhật

Hoạt động được cập nhật từ sau bảo trì ngày 15/11/2018.

Phần thưởng tối đa từ Thái Hư

Nếu tham gia vượt thành công tất cả 30 ải trong Thái Hư và sử dụng vật phẩm Thái Hư Thần Du Đơn để x2 phần thưởng thì nhân sĩ có thể nhận được tổng cộng lên đến:

 • 810.000.000 kinh nghiệm.
 • 1.980 danh vọng.
 • 1.980 sư môn.
 • 7.200 chân khí.
 • Phần thưởng các quẻ Bát Quái: Càn, Khôn, Khảm, Đoài, Cấn, Ly, Chấn, Tốn.

Nội dung

NPC liên quan
Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
Thần Du Chân Nhân
 • Vị trí xuất hiện:
  • Biện Kinh (144/178).
  • Thành Đô (246/221).
  • Tuyền Châu (172/178).
 • Chức năng: Tham gia Thái Hư và nhận thưởng.
Võ Lâm II
Thái Hư
Thần Du Đơn
 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Thần Du Chân Nhân.
  • Giá bán: 100 Xu Vật Phẩm.
 • Công dụng: Nhân đôi (x2) phần thưởng khi vượt qua tất cả các ải trong Thái Hư.
Điều kiện
 • Nhân vật phải có tổ đội.
 • Nhân vật cấp 70 trở lên.
 • Tiêu hao 39 vàng/1 lần vượt ải.
 • Nhân vật chỉ tham gia vượt ải 1 lần/ngày.
Cách thức tham gia
 • Thái Hư có tất cả 30 ải.
 • Thời gian vượt ải tối đa là 30 phút. Sau 30 phút nếu tổ đội không vượt hết 30 ải sẽ tự động rời khỏi ải.
 • Tổ đội tham gia có đủ 8 hệ phái thì phần thưởng sẽ nhận đầy đủ như bên dưới. Nếu tổ đội không đủ 8 hệ phái thì phần thưởng sẽ giảm đi một nửa.
 • Nhân vật có thể mua Thái Hư Thần Du Đơn tại NPC Thần Du Chân Nhân ( giá 100 xu vật phẩm) để có thể nhân đôi tất cả các phần thưởng khi qua tất cả các ải trong Thái Hư.

 • Nhân vật đủ điều kiện đến NPC Thần Du Chân Nhân để tiến hành vượt ải.
 • Sau khi vào trong sẽ xuất hiện quái ngẫu nhiên: Mỗi ải sẽ phải tiêu diệt 75 quái ngẫu nhiên sẽ bước qua ải tiếp theo.
 • Quái trong ải xuất hiện là ngẫu nhiên.

Phần thưởng

Thưởng vượt ải
 • Tất cả các nhân vật trong đội đều được nhận phần thưởng sau khi qua ải.
 • Tổ đội phải đủ 8 hệ phái khác nhau trong đội mới nhận đủ phần thưởng bên dưới, Nếu tổ đội không đủ 8 thành viên thì phần thưởng nhận được sẽ bị giảm một nữa (trong lúc tham chiến nếu có nhân vật tự động thoát ra thì cũng sẽ chỉ nhận được phần thưởng giảm đi một nửa)
 • Sử dụng Thái Hư Thần Du Đơn có thể nhận được tất cả các phần thưởng gấp đôi bên dưới.
ẢiKinh NghiệmDanh VọngSư MônChân Khí
1 13,500,000 33 33 120
2 13,500,000 33 33 120
3 13,500,000 33 33 120
4 13,500,000 33 33 120
5 13,500,000 33 33 120
6 13,500,000 33 33 120
7 13,500,000 33 33 120
8 13,500,000 33 33 120
9 13,500,000 33 33 120
10 13,500,000 33 33 120
11 13,500,000 33 33 120
12 13,500,000 33 33 120
13 13,500,000 33 33 120
14 13,500,000 33 33 120
15 13,500,000 33 33 120
16 13,500,000 33 33 120
17 13,500,000 33 33 120
18 13,500,000 33 33 120
19 13,500,000 33 33 120
20 13,500,000 33 33 120
21 13,500,000 33 33 120
22 13,500,000 33 33 120
23 13,500,000 33 33 120
24 13,500,000 33 33 120
25 13,500,000 33 33 120
26 13,500,000 33 33 120
27 13,500,000 33 33 120
28 13,500,000 33 33 120
29 13,500,000 33 33 120
30 13,500,000 33 33 120
Phần thưởng Thái Hư Bát Quái

Khi đánh quái trang bị có thể rơi ra Thái Hư Bát Quái gồm 8 loại: Càn, Khôn, Khảm, Đoài, Cấn, Ly, Chấn, Tốn.

Vòng Thái Hư Bát QuáiPhần thưởng
Chữ Càn Khi đổi sẽ nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm
Mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ Khôn Khi đổi sẽ nhận được 05 điểm Danh vọng
Mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ Khảm Khi đổi sẽ nhận được 03 viên Thiên Thạch
Mỗi ngày có thể đổi 20 lần
Chữ Đoài Khi đổi ngẫu nhiên nhận được vật liệu Vũ khí cấp 76
Mỗi ngày có thể đổi 30 lần
Chữ Cấn Khi đổi ngẫu nhiên nhận được 01 Thái Hư Bát Quái khác
Mỗi ngày có thể đổi 10 lần
Chữ Ly Khi đổi sẽ nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm
Mỗi ngày có thể đổi 10 lần
Chữ Chấn Khi đổi ngẫu nhiên nhận được ngựa yêu cầu đẳng cấp 70
Mỗi ngày có thể đổi 05 lần
Chữ Tốn Khi đổi sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm
Mỗi ngày có thể đổi 05 lần
Đổi Thái Hư Bát Quái lấy trang sức
 • Thu thập 8 miếng bát quái Thái Hư Bát Quái mỗi loại có thể đổi lấy 1 món trang sức Thái Hư.
 • Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể đổi 1 món trang sức.
Phần thưởng trang sức
VLTK II
Thái Hư Huyễn Thạch
VLTK II
Thái Hư Huyễn Giới
VLTK II
Thái Hư Huyễn Đai
VLTK II
Thái Hư Huyễn Ngọc
VLTK II
Thái Hư Huyễn Đái
VLTK II
Thái Hư Huyễn Hoàn
VLTK II

Thái Hư Huyễn Bội

--

Lưu ý

 • Quý đồng đạo sẽ nhận được các loại phần thưởng tương ứng với mỗi lần vượt ải thành công.
 • Nếu hành trang không đủ chỗ trống thì Vòng Thái Hư Bát Quái sẽ rơi ra ngoài.
 • Thu phí vào Thái Hư Huyễn Cảnh 39 vàng/thành viên.
 • Mỗi ngày 1 nhân vật có thể tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh tối đa là 1 lần.