Scroll Top

Tính Năng Bang Hội

Khi những trang bị huyền thoại và đẳng cấp Phục Sinh mới xuất hiện, giang hồ sẽ càng có thêm nhiều mối hiểm nguy và thử thách to lớn. Lúc này, các cao thủ giang hồ nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, cùng xây dựng Bang hội vững mạnh để đương đầu trước thời đại mới.

Tại phiên bản Đại Chiến Công Thành, Tính Năng Bang Hội sẽ giúp các thành viên trong Bang thêm phần gắn bó, vượt qua các hoạt động thú vị và nhận được vô số phần thưởng giá trị bất ngờ.

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Từ ngày 13/07/2017.

NPC liên quan

Nhân vậtNội dung yêu cầu
Vo Lam II
Quản Gia Bang Hội
 • Vị trí: Biện Kinh (176/175)
 • Chức năng: Tham gia tính năng Bang hội.

Điểm Tích Cực Cá Nhân & Ngân Quỹ Bang Hội

Vo Lam II

 • Khi Tính Năng Bang Hội được cập nhật, hệ thống sẽ xóa bỏ hiển thị nhân khí Bang hội và thay vào đó là Ngân Quỹ Bang Hội và Điểm Tích Cực Cá Nhân.
 • Hằng tuần người chơi có thể đóng góp cho bang hội để tăng Ngân Quỹ Bang Hội và Điểm Tích Cưc Cá Nhân cụ thể như sau:
Vật phẩm
cống hiến
Điểm tích cực
cá nhân
nhận được
Ngân Quỹ Bang Hội nhận đượcSố lần cống hiến tối đa hàng tuần
Thiên Cang Lệnh 350 350 9
Thiên Môn Kim Lệnh 350 350 9
Thiên Kiêu Lệnh 10 10 9
Tử Quang Kim Thiền Ti 1 1 50
Tử Quang Kỳ Lân Vũ 1 1 50
Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết 1 1 50
Mảnh Tiệt Hoành Thú 1 1 50
Tử Quang Liệt Diệm Cẩm 1 1 50
 • Để đóng góp Thiên Cang Lệnh, Thiên Môn Kim Lệnh và Thiên Kiêu Lệnh người chơi đến gặp NPC Quản Gia Bang Hội và nhấn vào dòng chọn Góp Vật Phẩm.
 • Để Cống hiến các vật phẩm Tử Quang Kim Thiền Ty, Tử Quang Kỳ Lân Vũ, Tử Quang Liệt Diệm Cẩm, Mảnh Tiệt Hoành Thú, Kỳ Lân Huyết người chơi nhấp vào giao diện Bang Hội và chọn Đồ Đằng Bang Hội để đóng góp.
 • Lúc ra mắt tính năng Bang hội tùy theo cấp của Bang hội mà hệ thống sẽ tặng điểm Ngân Quỹ Bang Hội = Cấp Bang hội * 100. 
 • Ngoài ra hằng tuần người chơi tham gia các hoạt động phó bản và hoạt động PK sẽ có thể nhận thêm Điểm Tích Cực Cá Nhân và Ngân Quỹ Bang.
 • Điểm tích cực cá nhân khi góp vật phẩm sẽ không ảnh hưởng tới điểm tích cực cá nhân khi tham gia hoạt động.
 • Giới hạn Ngân Quỹ Bang Hội tối đa là 12.000.
 • Giới hạn Điểm Tích Cực Cá Nhân tối đa là 18.000.
 • Khi đạt đến giới hạn, dù hoàn thành thêm hoạt động thì điểm tích cực cá nhân hoặc Ngân Quỹ Bang Hội cũng không thể tăng thêm.

Vo Lam II

Vo Lam II

Hoạt động phó bản
 • Tối đa nhận được 84 điểm tích cực cá nhân mỗi tuần.
 • Khi vượt qua các các phó bản nhất định sẽ nhận được điểm tích cực cá nhân và ngân quỹ Bang hội như bảng sau đây:
Tên tính năngĐiểm tích
cực cá nhân
Ngân quỹ
Bang hội
Vượt 3 ải đầu Địa Huyền Cung 1 1
Vạn Kiếm Chủng 1 1
Thái Nhất Tháp (thường) 2 2
Thái Nhất Tháp (Anh hùng) 4 4
Vượt 4 ải đầu Lương Sơn Bạc 1 1
Kiếm Đãng (thường) 2 2
Hoạt động PK
 • Tối đa nhận được 84 điểm tích cực cá nhân mỗi tuần.
 • Khi vượt qua các các phó bản nhất định sẽ nhận được điểm tích cực cá nhân và ngân quỹ Bang hội như bảng sau đây:
Tên tính năngĐiểm tích
cực cá nhân
Ngân quỹ
Bang hội
Hoành thành Thiên Môn Trận 5 5
Hoàn thành Chiến Trường Liên Server 5 5
Hoành thành 1 trận Lôi Đài Liên Server 1 vs 1 1 1
Hoành thành 1 trận Lôi Đài Liên Server 3 vs 3 1 1
Hoàn thành Chiến Trường Tống Liêu bất kỳ 5 5

Đồ Đằng Bang Hội

Vo Lam II

 • Khi ra mắt tính năng Bang hội thì giao diện Bang sẽ thêm mới mục Đồ Đằng Bang Hội.
 • Tính năng Đồ Đằng Bang Hội sẽ cung cấp phúc lợi cho các thành viên trong Bang hội.
 • Để mở tính năng Đồ Đằng Bang Hội người chơi cần tiêu diệt Đồ Đằng Thủ Hộ và thu về Hồn Thủ Vệ tương ứng.
 • Để triệu hồi Đồ Đằng Thủ Hộ cần Bang chủ, Bang phó hoặc Trưởng lão tiêu hao vật các vật phẩm Tử Quang Kim Thiền Ty, Tử Quang Kỳ Lân Vũ, Tử Quang Liệt Diệm Cẩm, Mảnh Tiệt Hoành Thú, Kỳ Lân Huyết đã được góp trong giao diện Đồ Đằng Bang Hội để đổi các bùa triệu hồi Đồ Đằng cụ thể như sau:
Loại Bùa Triệu HồiVật phẩm cần đổiĐiều kiện sử dụng
Búa Triệu Hồi
Cự Tượng
 • 5 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 5 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 5 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 5 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 5 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Chưa mở Đồ Đằng Thủ Hộ
Búa Triệu Hồi
Thông Ti Viên
 • 10 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 10 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 10 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 10 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 10 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Bang hội đã mở mức
Đồ Đằng Cự Tượng
Búa Triệu Hồi
Chư Kiên
 • 15 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 15 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 15 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 15 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 15 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Bang hội đã mở mức
Thông Ti Viên
Búa Triệu Hồi
Linh Tựu
 • 30 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 30 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 30 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 30 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 30 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Bang hội đã mở mức
Đồ Đằng Chư Kiên
Búa Triệu Hồi
Hồ Yêu
 • 60 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 60 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 60 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 60 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 60 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Bang hội đã mở mức
Đồ Đằng Linh Tựu
Búa Triệu Hồi
Chúc Cửu Âm
 • 120 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 120 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 120 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 120 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 120 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Bang hội đã mở mức
Đồ Đằng Hồ Yêu
Búa Triệu Hồi
Phượng Hoàng
 • 240 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 240 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 240 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 240 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 240 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Bang hội đã mở mức
Đồ Đằng Chúc Cửu Âm
Búa Triệu Hồi
Phong Hi
 • 480 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 480 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 480 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 480 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 480 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Bang hội đã mở mức
Đồ Đằng Phượng Hoàng
Búa Triệu Hồi
Bạch Trạch
 • 960 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 960 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 960 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 960 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 960 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Bang hội đã mở mức
Đồ Đằng Phong Hi
Búa Triệu Hồi
Võ Thánh
 • 1.920 Tử Quang Kim Thiền Ti
 • 1.920 Tử Quang Kỳ Lân Vũ
 • 1.920 Thượng Cổ Kỳ Lân Huyết
 • 1.920 Mảnh Tiệt Hoành Thú
 • 1.920 Tử Quang Liệt Diệm Cẩm
Trưởng lão trở lên
Bang hội đã mở mức
Đồ Đằng Bạch Trạch
 • Sau khi có bùa triệu hồi Đồ Đằng Thủ Hộ thì Bang chủ, Bang phó hoặc Trưởng lão đến bản đồ tương ứng để gọi ra Đồ Đằng Thủ Vệ và tiêu diệt để thu về Hồn Thủ Vệ cho Bang mình.
Tên NPCĐịa điểm triệu hồi
Cự Tượng Bắc Thành Đô, Nam Thành Đô, Tây Thành Đô
Thông Ti Viên Tây Biện K inh, Nam Biện Kinh, Đông Biện Kinh
Chư Kiên Tây Tuyền Châu, Bắc Tuyền Châu
Linh Tựu Điểm Thương sơn
Hồ Yêu Linh Bảo sơn
Chúc Cửu Âm Võ Lăng Sơn
Phượng Hoàng Long Tuyền Thôn
Phong Hi Bắc Phượng Tường
Bạch Trạch Bắc Tây Song Bản Nạp
Võ Thánh Long Môn Trấn

Vo Lam II

Vo Lam II

Vo Lam II

 • Sau khi tiêu diệt thủ hộ thành công sẽ xuất hiện một NPC Chi Hồn để Bang chủ, Bang phó hoặc Trưởng Lão có thể nhận được Hồn Thủ Vệ tương ứng.
 • Đồ Đằng Thủ Hộ gọi ra sau 1 giờ mà vẫn không bị tiêu diệt thì sẽ biến mất và bị tính là diệt thất bại.
 • Trường hợp sau khi Triệu hồi Đồ Đằng Thủ Hộ nhưng bang hội không thể tiêu diệt và bị người chơi không cùng Bang hội tiêu diệt Đồ Đằng Thủ Hộ thì cụng bị tính là thất bại.
 • Khi tiêu diệt thất bại Đồ Đằng Thủ Hộ bang hội phải mua lại Bùa triệu hồi Đồ Đằng và tiêu diệt lại.
 • Người chơi khác Bang khi tiêu diệt Đồ Đằng Thủ Hộ sẽ không nhận được Hồn Thủ Hộ mà chỉ nhận được điểm tích cực cá nhân và giúp Bang hội của mình tăng thêm Ngân Quỹ Bang Hội, điểm tích cực cá nhân khi tiêu diệt Đồ Đằng Thủ Hộ của Bang khác sẽ chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong 1 ngày, tiêu diệt Đồ Đằng Thủ Hộ khác nhau sẽ nhận điểm Ngân Quỷ khác nhau cụ thể như sau:
Cấp Đồ ĐằngĐiểm Tích Cực Cá NhânNgân quỹ Bang hội nhận được
1 12 12
2 12 25
3 12 37
4 12 75
5 12 150
6 12 300
7 12 600
8 12 600
9 12 600
10 12 1000
 • Sau khi có Hồn Thủ Vệ thì Bang chủ, Bang phó hoặc Trưởng lão nhấp vào giao diện Đồ Đằng Bang Hội sau đó sử dụng Hồn Thủ Vệ và Ngân Quỹ Bang Hội để mở Đồ Đằng Bang Hội, Đồ Đằng Bang Hội có nhiều cấp khác nhau, điều kiện để mở Đồ Đằng Bang Hội cụ thể như bảng bên dưới.
 • Bang chủ, Bang phó hoặc Trưởng lão sau khi tiêu diệt Thủ Vệ và có Chi Hồn có thể nhấp vào giao diện Đồ Đằng Bang Hội để mở cấp Đồ Đằng tương ứng.
 • Nếu thành viên rời Bang hội, các vật phẩm Bùa Triệu Hồi Đồ Đằng và Đồ Đằng Thú Hồn... mà thành viên hiện có sẽ bị xóa bỏ.

Vo Lam II

Đồ Đằng Thủ HộĐiều kiện mởNgân quỹ Bang hội tiêu haoNgân quỹ tiêu hao mỗi tuầnPhần thưởng
Phần thưởng thườngCấp Quà Phúc Lợi
Chưa mở Không - 100 Không Không
Cự Tượng Bang hội cấp 1 700 350 Tiệm Phúc Lợi cấp 1 Không
Cự Tượng Chi Hồn
Thông Ti Viên Ti Viên
Chi Hồn
1400 700 Tiệm Phúc Lợi cấp 1 Không
Gia Kiền Chư Kiên Chi Hồn 2200 1100 Tiệm Phúc Lợi cấp 1 Không
Có thể mở hoạt động Tên Trộm Đáng Sợ
Linh Tựu Linh Tựu Chi Hồn 2900 1450 Tiệm Phúc Lợi cấp 2 Cấp 1
Hồ Yêu Hồ Yêu
Chi Hồn
3780 1890 Tiệm Phúc Lợi cấp 2 Cấp 1
Chúc Cửu Âm Chúc Cửu Âm Chi Hồn 4940 2470 Tiệm Phúc Lợi cấp 2 Cấp 1
Phụng Hoàng Phụng Hoàn Chi Hồn 5500 2750 Tiệm Phúc Lợi cấp 3 Cấp 2
Phong Hi Phong Hi Chi Hồn 7000 3500 Tiệm Phúc Lợi cấp 3 Cấp 2
Bạch Trạch Bạch Trạch Chi Hồn 9000 4500 Tiệm Phúc Lợi cấp 3 Cấp 2
Võ Thánh Võ Thánh Chi Hồn 12000 6000 Tiệm Phúc Lợi cấp 3 Cấp 3

Tiêu hao Ngân Quỹ hàng tuần

 • Hàng tuần vào 24h00 ngày Chủ Nhật hệ thống sẽ tiến hành trừ điểm Ngân Quỹ Bang Hội tùy theo cấp Đồ Đằng Bang Hội hiện tại của Bang.
 • Trường hợp nếu Ngân Quỹ Bang Hội không có đủ để trừ theo Đồ Đằng Bang Hội thì Đồ Đằng Bang Hội sẽ bị giảm 1 cấp so với cấp Đồ Đằng hiện tại.
 • Trường hợp khi Bang hội đã mở Đồ Đằng, khi Đồ Đằng bị phạt giảm cấp sẽ không trừ Ngân Quỹ Bang Hội. Khi Đồ Đằng giảm xuống cấp 1 mà vẫn không có đủ Ngân Quỹ Bang Hội cần thiết thì Bang hội sẽ bước vào thời gian khảo nghiệm. Sau 1 tuần, Bang hội vẫn không thể đáp ứng đủ tiêu hao tuần thì sẽ bị giải tán Bang.
 • Trường hợp khi Bang hội chưa mở Đồ Đằng, mỗi tuần cố định tiêu hao 100 điểm Ngân Quỹ Bang Hội, nếu Ngân Quỹ Bang Hội không đủ thì Bang hội sẽ bước vào giai đoạn khảo nghiệm. Sau khi hết thời gian khảo nghiệm, nếu vẫn không có đủ Ngân Quỹ Bang Hội để trừ thì Bang sẽ bị giải tán.

Phúc Lợi Bang Hội

Vo Lam II

 • Khi Bang đạt cấp Đồ Đằng Bang Hội cần thiết thì Bang chủ, Bang Phó hoặc Trưởng lão có thể phát Phúc lợi Bang Hội cho các thành viên trong Bang, Phúc Lợi Bang Hội gồm có:
  • Phúc lợi Bang Hội cấp 1 (tiêu hao 1000 điểm Ngân Quỹ Bang Hội/1 lần phát)
  • Phúc lợi Bang Hội cấp 2 (tiêu hao 2000 điểm Ngân Quỹ Bang Hội/1 lần phát)
  • Phúc lợi Bang Hội cấp 3 (tiêu hao 3500 điểm Ngân Quỹ Bang Hội/1 lần phát)
 • Khi Ngân Quỹ Bang Hội lớn hơn tổng tiêu hao Ngân Quỹ hàng tuần theo cấp Đồ Đằng hiện tại của Bang và lượng Ngân Quỹ Bang cần để phát Phúc Lợi, thì thao tác Phát phúc Lợi Bang Hội mới có thể thực hiện được. Ví dụ cụ thể như sau:
  • Bang hội đang mở Đồ Đằng Cấp 10 (Võ Thánh) mỗi tuần phải tiêu hao 6000 điểm Ngân Quỹ.
  • Phát Phúc Lợi Bang cấp 3 cần 3500 điểm Ngân Quỹ.
  • Vậy Bang hội phải có ít nhất 9500 điểm Ngân Quỹ mới có thể thực hiện phát Phúc Lợi Bang cấp 3.
 • Tất cả thành viên trong Bang từ 7 ngày trở lên đều nhận được Phúc Lợi Bang Hội.
 • Phần thưởng Phúc Lợi Bang Hội sẽ được gửi đến Hộp Thư của tất cả các thành viên trong Bang Hội, nhân vật không online vẫn nhận được Thư và khi online có thể đến Hộp Thư để nhận Phúc Lợi Bang Hội.

Vo Lam II

Phần thưởng Phúc Lợi Bang Hội cấp 1

Thành viên sử dụng Phúc Lợi Bang cấp 1 sẽ nhận được ngẫu nhiên phần thưởng sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên (khóa)
Túi Đá Quý cấp 1 Túi Trang Bị Kim Xà 3
Tẩy Tâm Thạch cấp 3 Luyện Lô Thiết cấp 3
Thiết Tinh cấp 3 Đấu Hồn
Túi Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn Vé Tiếu Y Vàng
Hộp Mảnh Thiên Thạch (Nhỏ) Thảo Phạt Lệnh
Huy Nguyệt Thạch Huyền Thạch
Thiên Tinh Thạch Chưởng Môn Mật Tín
Phần thưởng Phúc Lợi Bang Hội cấp 2

Thành viên sử dụng Phúc Lợi Bang cấp 2 sẽ nhận được ngẫu nhiên phần thưởng sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên (khóa)
Túi Đá Quý cấp 2 Túi Trang Bị Kim Xà 4
Tẩy Tâm Thạch cấp 4 Luyện Lô Thiết cấp 4
Đấu Hồn Túi Thiên Thạch
Thảo Phạt Lệnh Huyền Thạch
Thiên Tinh Thạch Chưởng Môn Mật Tín
Huy Nguyệt Thạch Lệnh Bài Độ Cống Hiến
Phần thưởng Phúc Lợi Bang Hội cấp 3

Thành viên sử dụng Phúc Lợi Bang cấp 3 sẽ nhận được ngẫu nhiên phần thưởng sau:

Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên (khóa)
Túi Đá Quý cấp 3 Túi Tam Dương Khai Thái
Tẩy Tâm Thạch cấp 5 Luyện Lô Thiết cấp 5
Đấu Hồn Bao Thiên Thạch
Thảo Phạt Lệnh Thiên Tinh Thạch
Lệnh Bài Độ Cống Hiến Huyền Thạch
Huy Nguyệt Thạch Chưởng Môn Mật Tín

Tiệm Phúc Lợi Bang Hội

Vo Lam II

Vo Lam II

 • Khi Đồ Đằng Bang Hội đạt đến đẳng cấp tương ứng thì tại giao diện Đồ Đằng Bang Hội người chơi có thể mở Tiệm Phúc Lợi Bang Hội.
 • Tiệm Phúc Lợi Bang gồm có 3 cấp, cấp càng cao thì những vật phẩm được bày bán trong Tiệm Phúc Lợi càng quý giá.
 • Để mua vật phẩm tại Tiệm Phúc Lợi Bang Hội, thành viên Bang sẽ cần phải tiêu hao Điểm Tích Cực Cá Nhân.
 • Tất cả vật phẩm mua từ Tiệm Phúc Lợi Bang Hội đều không thể giao dịch.

Vo Lam II

Tiệm Phúc Lợi cấp 1
Vật phẩm bánGiá bán
Túi Đá Quý cấp 1 5
Túi Trang Bị Kim Xà Cấp 3 168
Tẩy Tâm Thạch Cấp 3 10
Luyện Lô Thiết Cấp 3 10
Thiết Tinh Cấp 3 30
Đấu Hồn 20
Túi Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn 50
Vé Tiếu Y Vàng 50
Hộp Mảnh Thiên Thạch (Nhỏ) 80
Thảo Phạt Lệnh 80
Huyền Thạch 10
Thiên Tinh Thạch 912
Chưởng Môn Mật Tín 170
Huy Nguyệt Thạch 24
Tiệm Phúc Lợi cấp 2
Vật phẩm bánGiá bán
Túi Đá Quý cấp 2 20
Túi Trang Bị Kim Xà Cấp 4 456
Tẩy Tâm Thạch Cấp 4 50
Luyện Lô Thiết Cấp 4 50
Đấu Hồn 8
Bao Thiên Thạch 400
Thảo Phạt Lệnh 70
Huyền Thạch 8
Thiên Tinh Thạch 820
Chưởng Môn Mật Tín 153
Lệnh Bài Độ Cống Hiến 100
Huy Nguyệt Thạch 20
Tiệm Phúc Lợi cấp 3
Vật phẩm bánGiá bán
Túi Đá Quý cấp 3 72
Túi Tam Dương Khai Thái 18000
Tẩy Tâm Thạch Cấp 5 80
Luyện Lô Thiết Cấp 5 80
Đấu Hồn 8
Bao Thiên Thạch 350
Thảo Phạt Lệnh 56
Thiên Tinh Thạch 656
Lệnh Bài Độ Cống Hiến 90
Huy Nguyệt Thạch 18