Scroll Top

Trị Quốc - Bình Thiên Hạ

Quý đồng đạo Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến,

Giang hồ hỗn loạn, chiến tranh liên miên không dứt, yêu ma cũng nhân cơ hội đó hoành hành gây ra biết bao tai họa cho bá tánh. Trước tình hình đó, Thần Thú tại Tuyền Châu đã tiếp nhận thỉnh cầu của các bậc nghĩa sĩ, tiến hành điều chỉnh Trị Quốc - Bình Thiên Hạ, đem đến các phần thưởng mới để kêu gọi đồng đạo võ lâm cùng tham gia Cúng Tế, Trị An, Thủy Lợi và Luyện Đơn để hóa giải nguy hiểm.

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 07/05/2013.
 • Kết thúc: Bổn Trang sẽ thông báo sau tại trang chủ.

NPC liên quan

NPC liên quanNội dung

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Thần Thú

Tuyền Châu - 177/185

Bổ sung dòng chọn:

 • Ta muốn nhận phần thưởng Cúng Tế (tiêu hao 05 Nữ Oa Bảo Hạp và 01 Ngôi Sao May Mắn).
 • Ta muốn nhận phần thưởng Trị An (tiêu hao 01 Quân Công Chương, 01 Quân Công đại, 01 Quân Công huy hoàng).
 • Ta muốn nhận phần thưởng Thủy Lợi (tiêu hao 01 Bát Nhã nhỏ, 01 Bát Nhã lớn, 01 Cây Tứ Linh).
 • Ta muốn nhận phần thưởng Luyện Đơn (tiêu hao 01 Bồi Nguyên Đơn, 01 Tứ Linh Quy Nguyên Đơn và 06 Đại Ngân Phiếu).

Lưu ý

 • Nhân vật đạt đẳng cấp từ 79 trở lên và đã gia nhập môn phái mới được tham gia tính năng.
 • Phải có Bạn Đồng Hành cấp 1 trở lên mới nhận được điểm nâng cấp.
 • Phải có Bạn Đồng Hành cấp 2 trở lên mới nhận được điểm Linh lực.
 • Phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tính năng Đả Thông Kinh Mạch mới nhận được điểm Chân khí.
 • Mỗi ngày một nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 03 lần (cho mỗi dòng chọn).

Phần thưởng

Cúng TếTrị AnThủy LợiLuyện Đơn
 • 2.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
 • 01 điểm Linh lực Bạn Đồng Hành.
 • 10 điểm Chân khí.
 • 10 điểm Sư môn.
 • 10 điểm Danh vọng.
 • 18.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 600 điểm Công trạng.
 • 100 điểm Chân khí.
 • 10 điểm Linh lực Bạn Đồng Hành (yêu cầu đẳng cấp Bạn Đồng Hành phải > 2).
 • 2.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 Trái cây ngẫu nhiên
 • 10 điểm Chân khí
 • 1.000.000 điểm kinh nghiệm.

 • 550 điểm chân khí.

 • 55 điểm Công trạng.

 • 05 Vàng.

 • 50 Bạc.

Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa, thân chúc quý đồng đạo bôn tẩu giang hồ thuận buồm xuôi gió.