Scroll Top

Truyền Công Thuật

Nhằm giúp cho quý đồng đạo có được những sự hỗ trợ tốt nhất và những giậy phút đáng nhớ trên hành trình bôn tẩu, Bổn Trang xin ra mắt hoạt động Bắc Đẩu Truyền Công Thuật. Từ hoạt động này quý đồng đạo có thể cùng nhau chia sẻ điểm kinh nghiệm với bằng hữu của mình và có những niềm vui bất ngờ trên hành trình bôn tẩu.

Thời gian bắt đầu

Hoạt động diễn ra từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 30/07/2010.

Đạo cụ liên quan

Hình ảnhGhi chú

Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư

 • Thêm chức năng kích hoạt Truyền Công Thuật.
 • Kích hoạt Truyền Công Thuật đặc biệt.

Cách tham gia hoạt động

Đối tượng tham gia
Đối tượngGhi chú
Đối tượng truyền công Đối tượng truyền công là các thành viên trong cùng một tổ đội và phải đạt cấp độ 77 trở lên (bao gồm cấp 77), đạt 3.000 danh vọng trở lên và phải học chiêu thức 55.
Đối tượng luyện công Đối tượng luyện công là đội trưởng của tổ đội và phải đạt cấp độ 77 trở lên (bao gồm cấp 77) và đã gia nhập môn phái.
Quá trình truyền công
Chuẩn bị

Các thành viên phải thỏa điều kiện yêu cầu:

 • Trong cùng một tổ đội
 • Cấp 77 trở lên.
 • Các thành viên phải đứng gần vị trí của đội trưởng.
Tiến hành truyền công
 • Đội trưởng kích hoạt truyền công thông qua đạo cụ Nguyệt Lượng Thố Luyện Đơn Lư.
 • Mỗi 15 giây tính từ lúc kích hoạt, đội trưởng sẽ nhận kinh nghiệm tương ứng với số thành viên truyền công, công thức được tính như sau:
Đối tượngKinh nghiệmTiêu hao
Đối tượng luyện công bình thường 30.000 x số thành viên thỏa điều kiện truyền công 4 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
Đối tượng truyền công bình thường - 90.000 kinh nghiệm & 01 phút Bạch Câu Hoàn
Đối tượng luyện công đặc biệt 68.000 x số thành viên thỏa điều kiện truyền công 10 phút ủy thác Bạch Câu Tiên Đơn
Đối tượng truyền công đặc biệt - 238.000 kinh nghiệm + 04 phút Bạch Câu Hoàn

Lưu ý

 • Các thành viên thỏa các điều kiện yêu cầu phải trong cùng 1 tổ đội và đứng gần nhau.
 • Chỉ có thể kích hoạt truyền công trong các Đại Thành Thị (Biện Kinh, Thành Đô, Tuyền Châu, Tương Dương, Dương Châu, Đại Lý, Phụng Tường).
 • Quá trình truyền công sẽ dừng lại khi trong tổ đội không có thành viên nào đủ điều kiện truyền công hoặc thay đổi vị trí tổ đội trưởng.
 • Nhân vật không thể mở cửa hàng trong quá trình truyền công.
 • Nhân vật truyền công bình thường có thể truyền tối đa 81.000.000 triệu điểm kinh nghiệm trong một ngày.
 • Nhân vật luyện công bình thường có thể nhận tối đa 42.000.000 điểm kinh nghiệm trong một ngày.
 • Nhân vật truyền công đặc biệt có thể truyền tối đa 333.200.000 điểm kinh nghiệm trong một ngày (cập nhật từ ngày 31/12/2011).
 • Nhân vật luyện công đặc biệt có thể nhận tối đa 95.200.000 điểm kinh nghiệm trong một ngày (cập nhật từ ngày 31/12/2011).
 • Nhân vật sau khi luyện công vẫn có thể tiếp tục luyện công đặc biệt (cập nhật từ ngày 31/12/2011).
 • Nhân vật Truyền Công Thuật tất cả 2 lần.

Nhân vật truyền công


Nhân vật luyện công