Scroll Top

Tứ Linh phục sinh 1

Sau khi đạt được trình độ thượng thừa của võ học qua các lần Cải Lão Hoàn Đồng, giờ đây nhân sĩ võ lâm sẽ có cơ hội nâng cao thực lực của mình hơn bội phần cùng Tứ Linh Phục Sinh - nhiệm vụ mới giúp nhân vật chuyển sinh lần thứ 6 được tất cả hào kiệt giang hồ mong đợi bấy lâu.

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì thứ Bảy - ngày 10/11/2011.

Điều kiện nhận nhiệm vụ

 • Nhân vật chỉ cần 1 lần chuyển sinh là có thể nhận nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh.
 • 4.000 Vàng.

Hiệu quả nhận được sau khi Phục Sinh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh, đồng đạo nhận được các phần thưởng sau:

 • Phong hiệu mới: Tứ Linh Phục Sinh.
Hiệu quả sử dụng & ẩn hình
 • Kháng tất cả 18
 • Hiệu quả thương dược 10%
 • Hỗ trợ mật tịch 3%
 • Ấn chuyển sinh (dùng để bật/ tắt vòng sáng chuyển sinh, vũ khí phát sáng, đổi ngoại trang Uẩn Linh).
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 79, 86, 88, 89, 90, 91.
 • Đổi thú cưỡi Hắc Hổ.
 • Đổi ngoại trang Uẩn Linh mới.
 • Ngoại trang chuyển sinh (thuộc tính gồm 02 dòng như bảng dưới). Tùy theo chuyển sinh theo hướng nào, đồng đạo nhận được 01 bộ ngoại trang (nón - áo - quần) như sau:
Hướng tu luyệnNgoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2
Long Tử Nón Công kích 12% Kháng tất cả 18
Áo Độ tập trung tăng 11%
Quần Chính xác tăng 200
Phụng Tử Nón Xác suất xuất chiêu 6%
Áo Độ tập trung tăng 11%
Quần Hỗ trợ tấn công tăng 40%
Hổ Tử Nón Giảm thọ thương 15%
Áo Nội phòng, ngoại phòng tăng 120 điểm
Quần Sinh lực, nội lực tăng 11%
Ưng Tử Nón Bỏ qua phòng ngự 12%
Áo Độ tập trung tăng 11%
Quần Chính xác tăng 200

Phần thưởng hỗ trợ

Phần thưởng theo đẳng cấp
Đẳng cấpPhần thưởng
79
 • Nhận được bộ Ngoại Trang Tứ Linh (thuộc tính theo hướng tu luyện, hạn tồn tại 120 ngày).
 • Có thể nhận Ngoại Trang Chuyển Sinh (Tứ Linh tím) tại NPC Bạch Tiên Sinh (mỗi lần nhận trừ 100 điểm Sư môn của nhân vật).
 • Nhận Ấn chuyển sinh mới theo hướng tu luyện.
 • Nhận Phong Hiệu Tứ Linh Phục Sinh.
 • Được phép Uẩn Linh ngoại trang.
 • Được vòng hào quang phát sáng (kích hoạt tại Ấn chuyển sinh).
 • Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng (kích hoạt tại Ấn chuyển sinh).
86
 • Nhận Ngọc Bội kỹ năng (nhận lần đầu tại Ấn chuyển sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (cần 700 điểm Sư môn, 700 điểm Danh vọng).
88
 • Có thể mua ngoại trang Tứ Linh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương không có chỉ số (hạn tồn tại 30 ngày, giá bán 200 Xu vật phẩm tại Ấn chuyển sinh).
89
 • Nhận Khuất Nguyên Bội (nhận lần đầu tại Ấn chuyển sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (cần 1.500 điểm Sư môn, 1.500 điểm Danh vọng).
90

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ (cần 1 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
91

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ (cần 1 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
Điều chỉnh các loại Ấn chuyển sinh
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

Nhận thưởng Tứ Linh Phục Sinh:

 • Ta muốn nhận ngoại trang Tứ Linh miễn phí 120 ngày (1 lần duy nhất, có thuộc tính theo hướng tu luyện).
 • Ta muốn nhận Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (1 lần duy nhất).
 • Ta muốn mua ngoại trang Văn Sử 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Thiên Âm 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Thiếu Dương 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Tứ Linh 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (700 điểm Danh vọng và 700 điểm Sư môn).
 • Ta muốn đổi Khuất Nguyên Bội  hạn tồn tại 30 ngày (1.500 điểm Danh vọng và 1.500 điểm Sư môn).
 • Ta muốn nâng cấp Thú Cưỡi Thần Thú (cần Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Lưu ý:

 • Thú cưỡi Thần Thú là Hắc Hổ.
 • Nhân vật đã luyện thành công Tứ Linh Phục Sinh mới có thể thao tác các dòng chọn trên.
 • Nhân vật đẳng cấp 86 trở lên có Danh vọng và Sư môn 10.000 trở lên có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng.
 • Nhân vật đẳng cấp 88 trở lên mới có thể mua ngoại trang Tứ Linh, Thiên Âm, Văn Sử và Thiếu Dương.
 • Nhân vật cấp 89 mới có thể mua được Khuất Nguyên Bội.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ.
 • Nhân vật cấp 91 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Cách uẩn Linh ngoại trang tại Ấn chuyển sinh
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 800 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 800 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 800 Vàng).

Áp dụng nhân vật đã luyện 12 thành Hỗn Nguyên Công. Nhân vật đã luyện 12 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 12 thành vào ngoại trang. Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

 • Bát Bát ngoại trang.
 • Tướng Quân ngoại trang.
 • Linh Lung ngoại trang.
 • Văn Sử ngoại trang.
 • Thiên Âm ngoại trang.
 • Thiếu Dương ngoại trang.
 • Tứ Linh ngoại trang (hoàng, tử).

Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần Uẩn Linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành Uẩn Linh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ Phục Sinh
 • Luyện thành công thành thứ 10 - Sinh Tử Vô Ngã (Chuyển Sinh 5).
 • Nhân vật đạt cấp độ 99 (dư 2 tỷ điểm kinh nghiệm).
 • Đạt cảnh giới Võ Tướng (đã thông kinh mạch cảnh giới 2).
 • Có 03 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ, 01 Chuyển Sinh Đơn, 02 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng) trên hành trang.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Lưu ý

 • Sau khi Phục Sinh, đẳng cấp nhân vật trở về 01.
 • Xóa các loại ngoại trang chuyển sinh, kể cả ngoại trang chuyển sinh mua tại tủ áo Thiên Biến Tiếu (Chuyển Sinh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương, Tứ Linh, Thất Tịch, Âm Hồn).
 • Xóa 03 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ trên hành trang của nhân vật.
 • Xóa 01 Chuyển Sinh Đơn trên hành trang của nhân vật.
 • Xóa 02 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng) trên hành trang của nhân vật.
 • Xóa Phong Hiệu của 10 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xóa Long Tử/ Phụng Tử/ Hổ Tử/ Ưng Tử ấn của 10 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xóa vật phẩm Hỗn Nguyên Công 10 thành.

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh

NPC liên quan Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc Đẩu Lão Nhân

(Tuyền Châu 181/183)

Giai đoạn 1: Đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để nhận nhiệm vụ Phục Sinh. Bao gồm các nhiệm vụ:

 • Tham gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ:
Hoàn thành 30 lần Cúng Tế
Hoàn thành 30 lần Trị An
Hoàn thành 30 lần Thủy Lợi
Hoàn thành 30 lần Luyện Đơn
 • Ươm Mầm Sức Sống:
Trồng thành công 150 Bát Nhã Nhỏ
Trồng thành công 150 Hạt Giống
Trồng thành công 150 cây Tứ Linh
Sử dụng 1.000 Nữ Oa Bảo Hạp
Sử dụng 160 Ngôi Sao May Mắn

Giai đoạn 2: Tầm Sư Học Đạo - Tìm Viên Quan Thoái Nhiệm và thực hiện 02 nhiệm vụ sau:

  • Cống hiến cho quốc gia:
Hoàn thành 20 lần Tài Nguyên Chiến
Hoàn thành 20 lần Thiên Môn Trận
Hoàn thành 15 lần vụ Lương Sơn Bạc
  • Giết yêu quái, diệt xâm lăng:
Tiêu diệt 9.999 Tiểu Lam Đao Quỷ
Tiêu diệt 9.999 Tiểu Lam Xoa Quỷ
Trừng trị 9.999 Sa Mạc Hành Nhân
Trừng trị 9.999 Tầm Bảo Nhân
Giáo huấn 9.999 Kiếm Tiên Tử
Giáo Huấn 9.999 Địch Tiên Tử
Thu phục 9.999 Liệt Nhan Li Long
Thu phục 9.999 Xích Luyện Hỏa Hồ

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Viên Quan Thoái Nhiệm

(Biện Kinh 169/165)

Điểm kinh nghiệm & tiềm năng mới sau khi Phục Sinh

 • Nhân vật được tăng thêm 120 điểm tiềm năng.

 • Mở rộng giới hạn + điểm tiềm năng tối đa từ 350 lên 450 điểm.

Đẳng cấpĐiểm kinh nghiệm chưa Phục Sinh Điểm tiềm năng chưa Phục Sinh Điểm kinh nghiệm sau khi Phục SinhĐiểm tiềm năng sau khi Phục Sinh
70 9.777.590 10 9.777.590 10
71 12.710.867 10 12.710.867
72 16.524.127 10 16.524.127
73 21.481.365 10 80.000.000
74 27.925.775 10 100.000.000 12
75 37.699.796 10 120.000.000
76 50.894.725 10 140.000.000
77 68.707.878 10 160.000.000
78 92.755.636 10 180.000.000
79 125.220.108 10 200.000.000
80 169.047.146 11 300.000.000
81 196.094.689 11 400.000.000
82 227.469.839 11 500.000.000
83 263.865.014 11 600.000.000
84 306.083.416 11 700.000.000
85 355.056.762 11 800.000.000 14
86 411.865.844 11 900.000.000
87 477.764.379 11 1.000.000.000
88 554.206.680 11 1.100.000.000
89 642.879.749 11 1.200.000.000
90 745.740.509 12 1.400.000.000 15
91 857.601.585 12 1.600.000.000
92 986.241.823 12 1.800.000.000 16
93 1.134.178.096 12 2.000.000.000
94 1.304.304.811 12 3.000.000.000
95 1.499.950.532 12 5.000.000.000 17
96 1.724.943.112 12 11.000.000.000 20
97 1.950.000.000 12 15.000.000.000 23
98 1.950.000.000 12 22.000.000.000 30
99 1.950.000.000 12 50.000.000.000 40