Scroll Top

Kinh Mạch Võ Thánh

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Đối với các bậc cao thủ kỳ tài, việc chú tâm rèn luyện, đả thông kinh mạch từ lâu đã là vấn đề cấp bách không thể thiếu trong việc nâng cao sức mạnh. Từ bản cập nhật Giang Hồ Phân Tranh tháng 11/2018 này, một cảnh giới kinh mạch mới mang tên Võ Thánh sẽ chính thức được khai mở.

Nhân sĩ hãy cùng cập nhật ngay những nội dung nóng hổi từ Kinh Mạch Tầng 6 - Võ Thánh để có những bước chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới.

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 15/11/2018.
 • Điều kiện:
  • Nhân vật đã kích hoạt cảnh giới Võ Hoàng.
  • Nhân vật Chuyển Sinh 6 cấp 90 trở lên.

NPC liên quan

NPC
Võ Lâm II
Nhạc Bất Quần
Hoa Sơn 209/193

Cách thức thực hiện

VLTK2

 • Nhân vật đạt điều kiện yêu cầu, đã kích hoạt kinh mạch tầng 5 - Võ Hoàng có thể đến gặp NPC Nhạc Bất Quần tại Hoa Sơn (đi từ Phượng Tường qua) để kích hoạt kinh mạch tầng 6 - Võ Thánh.

VLTK2

 • Để kích hoạt kinh mạch tầng 6 Võ Thánh sẽ cần tiêu hao 4 Thiên Cang Lệnh và 4 Thiên Môn Kim Lệnh.

VLTK2

 • Sau khi kích hoạt thành công, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu Võ Thánh.

Tác dụng Huyệt Vị Võ Thánh

VLTK2

 • Giới hạn chân khí tối đa tăng thành 900.000 điểm.
 • Tích lũy tiềm năng tối đa tăng lên thành 3000 điểm (tiềm năng nhân vật có thể tăng tối đa 3000 điểm)
 • Kích hoạt kich mạch lên tầng 6 tăng rất nhiều thuộc tính sức mạnh cho nhân vật.

Đả thông Huyệt Vị Võ Thánh

VLTK2

 • Để đả thông kinh mạch huyệt vị Võ Thánh nhân sĩ cần Kinh Mạch Ngân Nhân và số điểm chân khí nhất định.
 • Kinh Mạch Ngân Nhân dùng để kích hoạt huyệt vị tầng 5 và 6.
 • Khi tăng thành công huyệt vị 6 Võ Thánh nhân sĩ sẽ nhận rất nhiều hỗ trợ giúp nhân vật tăng sức mạnh đáng kể.

Hỗ trợ kích hoạt huyệt vị kinh mạch tầng 5 - Võ Hoàng

Từ khi kinh mạch Võ Thánh xuất hiện, để các cao thủ có thể tham gia chinh phục kinh mạch mới một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn, Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tăng tỷ lệ kích hoạt thành công huyệt vị kinh mạch tầng 5 Võ Hoàng.