Scroll Top

Long Hổ Đường

Long Hổ Đường - Khu vực bí ẩn nằm sâu trong Thất Lạc Nhai Mật Cốc đang ẩn chứa vô vàn bí ẩn chưa được khám phá. Bị thế lực tà đạo của Thiên Âm Giáo chiếm lĩnh làm cứ địa tập trung khí tài, kỳ trân dị bảo... Long Hổ Đường đang trở thành mối nguy hại khó lường đối với nhân sĩ giang hồ.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 19/10/2015.
 • Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 99 trở lên.
 • Nhân vật đã gia nhập 01 trong 03 Thế Lực.
 • Thời gian mở Long Hổ Đường:
  • Đợt 1: Từ 08h30 - 17h30.
  • Đợt 2: Từ 21h30 - 06h30 ngày hôm sau.

NPC liên quan

Hình ảnhNội dung

Võ Lâm II
Xa Phu Thế Lực

 • Vị trí: Thiên Long Tự, Quỳnh Kết, Hưng Khánh.
 • Chức năng: Đưa nhân vật vào Thất Lạc Nhai Mật Cốc.

Võ Lâm II
Tập Kích Hành Động

 • Vị trí: Thất Lạc Nhai (168/204).
 • Chức năng: Đổi thưởng các vật phẩm từ Long Hổ Đường.

Nội dung hoạt động

 • Mỗi giờ trôi qua kể từ mốc thời gian đầu tiên, Long Hổ Đường sẽ mở cửa 1 lần.
 • Mỗi trận Long Hổ Đường sẽ kéo dài 1 tiếng. Trong đó bao gồm 30 phút báo danh và 30 phút thi đấu chính thức.
 • Ví dụ: Lúc 08h30, Long Hổ Đường khai mở, nhân sĩ có thời gian báo danh là 30 phút. Đến 09h00 sẽ tiến hành thi đấu. Người chơi phải đợi đến 09h30 mới có thể báo danh đợt trận Long Hổ Đường kế tiếp.
 • Nhân sĩ đến Xa Phu tại bản đồ thế lực để vào Thất Lạc Nhai Mật Cốc.
 • Tại Thất Lạc Nhai Mật Cốc, nhân sĩ có thể đối thoại với các NPC Xa Phu Đông, Nam, Tây, Bắc để chọn hướng vào khu vực Long Hổ Đường tầng 1.
 • Đến thời gian thi đấu, tất cả nhân vật hoặc tổ đội sẽ chuyển sang trạng thái chiến đấu.
 • Long Hổ Đường có cấu trúc gồm 3 tầng. Thi đấu theo hình thức Bang chiến. Nhân vật nếu không gia nhập Bang hội sẽ có trạng thái chiến đấu ngẫu nhiên.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Các bước tham chiến

Hình ảnhHướng dẫn
Võ Lâm II Bắt đầu thi đấu, tầng 1 Long Hổ Đường sẽ xuất hiện nhiều đợt quái tấn công người chơi.
Võ Lâm II Đến phút thứ 7, Boss Thám Tử Thần Bí sẽ xuất hiện, người chơi tham gia tiêu diệt Boss để nhận các phần thưởng quý giá.
Võ Lâm II Sau khi diệt thành công Boss Thám Tử Thần Bí, nhân sĩ gặp Người Truyền Tống để vào tầng 2.
Võ Lâm II

Tầng 2 được chia làm 2 khu vực Âm Dương. Phần Âm dành cho các nhân sĩ vào từ hướng Đông, Tây. Phần Dương dành cho các nhân sĩ vào từ hướng Bắc, Nam.

Tại tầng 2, các loại quái mạnh hơn tiếp tục xuất hiện. Người chơi phải cố gắng sống sót trước những đợt tấn công từ quái và người chơi phe khác.

Võ Lâm II Đến phút thứ 16, tầng 2 sẽ xuất hiện Boss Long Hổ Đường Hộ Giáo Sứ. Người chơi có thể tiêu diệt Boss và nhận thưởng.
Võ Lâm II

Tiêu diệt Boss thành công, nhân sĩ tiếp tục gặp NPC để di chuyển vào tầng 3 Long Hổ Đường.

Võ Lâm II

Tại tầng 3, tất cả người chơi phía Âm và Dương sẽ gặp nhau và tiếp tục thi đấu như 2 tầng trước đó.

Võ Lâm II

Đến phút 27, Boss Tiêu Nhiễm Nguyệt Thiên Âm Giáo sẽ xuất hiện. Người chơi tham gia tiêu diệt Boss và nhận thưởng.

Võ Lâm II

Sau khi hoàn thành 3 tầng Long Hổ Đường, người chơi đối thoại với NPC Xa Phu Thiên Âm Giáo để trở về Thất Lạc Nhai Mật Cốc.


Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia Long Hổ Đường 3 lần/ngày.
 • Trong quá trình tham gia, nếu thoát ra đột ngột thì vẫn tính đã tham gia 1 lần.

Phần thưởng

Phần thưởng tham gia vượt ải và diệt quái
 • Tiêu diệt Boss tại mỗi tầng, nhân sĩ sẽ nhận được số lượng Thiên Âm Mật Bảo nhất định.
 • Thiên Âm Mật Bảo cũng có tỷ lệ nhận được khi tiêu diệt các loại quái ở mỗi tầng.
 • Ngoài ra, tham gia Long Hổ Đường, người chơi sẽ nhận được điểm tích lũy như sau:
Điều kiệnPhần thưởng
Tham gia tầng 1 10 điểm tích lũy Long Hổ Đường
Tham gia tầng 2 30 điểm tích lũy Long Hổ Đường
Tham gia tầng 3 60 điểm tích lũy Long Hổ Đường
Tiêu diệt Boss tầng 1 25 điểm tích lũy Long Hổ Đường
01 Danh Sách Không Đầy Đủ
Tiêu diệt Boss tầng 2 50 điểm tích lũy Long Hổ Đường
02 Danh Sách Không Đầy Đủ
Tiêu diệt Boss tầng 3 100 điểm tích lũy Long Hổ Đường
04 Danh Sách Không Đầy Đủ
Phần thưởng mở rương Thiên Âm Mật Bảo
  • Mở rương bằng điểm tích lũy Long Hổ Đường (tối đa 6 rương/ngày):
   • Nhận được 10.000.000 kinh nghiệm.
   • Và 01 phần thưởng ngẫu nhiên trong bảng sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
01 Thiết Tinh cấp 1 01 Thiết Tinh cấp 2
01 Danh Sách Không Đầy Đủ 10 Viêm Linh Ti
10 Da Ma Lang 10 Da Địa Long
10 Huyền Viêm Thiết ---
 • Mở rương bằng Thiên Kiêu Lệnh (tối đa 100 rương/ngày):
Phần thưởng ngẫu nhiên
01 Bích Tủy 01 lệnh bài tích điểm Long Hổ Đường
03 lệnh bài tích điểm Long Hổ Đường 05 lệnh bài tích điểm Long Hổ Đường
10 lệnh bài tích điểm Long Hổ Đường 01 Thiết Tinh cấp 1
01 Thiết Tinh cấp 2 01 Thiết Tinh cấp 3
01 Tẩy Tâm Thạch Khoáng 01 Luyện Lô Thiết Khoáng
 • Các phần thưởng mở rương đều không thể giao dịch.
Đổi thưởng tại NPC Tập Kích Hành Động

Dựa theo số điểm tích Long Hổ Đường và các nguyên liệu cần thiết, nhân sĩ có thể đổi nhiều vật phẩm giá trị tại NPC Tập Kích Hành Động.

Võ Lâm II