Scroll Top

Nhiệm vụ thế giới

Giang hồ vẫy vùng, lớp lớp hùng anh ngày đêm tìm tòi khám phá những chân trời mới cùng thế giới võ lâm đầy màu sắc. Những trang phiêu lưu cứ thế nối dài bất tận. Những nhiệm vụ lại mở ra nhiều chặng thử thách độ kiên trì, và quyết tâm chinh phục của mỗi hiệp khách.

Chuỗi nhiệm vụ thế giới tuy đơn giản nhưng sẽ là bước thách thức hào hiệp ngay trong những ngày đầu tiên du nhập giang hồ. Cùng thực hiện, cùng vượt qua khó khăn để gầy dựng danh vọng cho mình về sau…

Nhiệm vụ Chiếu thư

Giới thiệu
- Đẳng cấp để nhận nhiệm vụ: Cấp 2.
Các bước nhiệm vụ
Thuyết minh hoạt độngĐịa điểmHình ảnh
Đến phủ Thừa Tướng ở Biện Kinh gặp Triệu Phổ để nhận nhiệm vụ thông báo cho Vệ binh thành môn dán chiếu thư. Biện Kinh (175.166)

- Gặp Vệ binh thành môn Biện Kinh để truyền tin.

- Khi đã hoàn thành có thể quay về gặp Triệu Phổ phục mệnh.

Có mặt ở các cửa Tây, Nam, Đông Biện Kinh
Phần thưởng
150 điểm kinh nghiệm 250 2 điểm danh vọng

Nhiệm vụ Cứu trợ dân chúng

Giới thiệu
Đẳng cấp để nhận nhiệm vụ: Cấp 2.
Các bước nhiệm vụ
Thuyết minh hoạt độngĐịa điểmHình ảnh
Đến Tín Tướng Tự ở Thành Đô phủ gặp Chu Thiện Nhân để nhận nhiệm vụ. Thành Đô
(245.221)

- Đi tìm các nạn dân Giáp, Ất, Bính, Đinh để báo tin mừng.

- Sau khi thông báo, về gặp Chu Thiện Nhân phục mệnh.

Ngồi gần 4 cổng Tây, Nam, Đông, Bắc Thành Đô
Phần thưởng
200 150 điểm kinh nghiệm

Nhiệm vụ Trừng trị thỏ xám

Giới thiệu
Đẳng cấp để nhận nhiệm vụ: Cấp 5
Các bước nhiệm vụ
Thuyết minh hoạt độngĐịa điểmHình ảnh
Đến Thành Đô gặp A Thịnh để nhận nhiệm vụ trừng trị Thỏ phá hại hoa màu. Thành Đô
(222.234)

- Đánh Thỏ Xám bên ngoài thành

- Thu thập đủ 10 Đuôi Thỏ thì quay về gặp A Thịnh trả nhiệm vụ.

Xuất hiện ở các khu vực Bắc, Tây và Nam Thành Đô
Phần thưởng
250 điểm kinh nghiệm 300 2 điểm danh vọng

Nhiệm vụ Trừng trị côn đồ

Giới thiệu
Đẳng cấp để nhận nhiệm vụ: Cấp 8.
Các bước nhiệm vụ
Thuyết minh hoạt độngĐịa điểmHình ảnh
- Đối thoại với Vệ binh thành môn ở Biện Kinh để nhận nhiệm vụ trừng trị bọn Côn Đồ.

Có mặt ở các cửa Tây, Nam, Đông Biện Kinh

- Đánh Côn Đồ bên ngoài thành.

- Thu thập đủ 10 Tú Hoa Hài thì quay về gặp Vệ binh thành môn ở Biện Kinh trả nhiệm vụ.

Xuất hiện nhiều quanh các thành thị
Phần thưởng
450 điểm kinh nghiệm 400 3 điểm danh vọng

Nhiệm vụ thu thập binh khí cho Trương Ảnh

Giới thiệu
Đẳng cấp để nhận nhiệm vụ: Cấp 22.
Các bước nhiệm vụ
Thuyết minh hoạt độngĐịa điểmHình ảnh
- Đối thoại với Trương Ảnh để nhận nhiệm vụ thu thập binh khí.

Tương Dương

(183.190)

- Đến chân núi Võ Đang đánh Đao HiệpKiếm Khách.

- Thu thập đủ 10 Bao Đao 10 Thiết Thương Đầu thì quay về giao cho Trương Ảnh, hoàn thành nhiệm vụ.

Sứ Giả Môn Phái đứng tại các thành thị sẽ đưa bạn đến Võ Đang Phái
Phần thưởng
1000 điểm kinh nghiệm 600 8 điểm danh vọng

Nhiệm vụ thu thập Đuôi hổ trị bệnh

Giới thiệu
Đẳng cấp để nhận nhiệm vụ: Cấp 20.
Các bước nhiệm vụ
Thuyết minh hoạt độngĐịa điểmHình ảnh
- Đối thoại với Mạc Hữu Vi để nhận nhiệm vụ.

Tương Dương

(178.193)

- Đến Thiếu Lâm Tự hoặc Nhị Long Sơn đánh Hổ .

- Thu thập đủ 10 Đuôi hổ thì quay về giao cho Mạc Hữu Vi, hoàn thành nhiệm vụ.

Sứ Giả Môn Phái đứng tại các thành thị sẽ đưa bạn đến Thiếu Lâm Tự.

- Nhị Long Sơn có thể đi từ Đông Nam Biện Kinh tới.

Phần thưởng
1000 điểm kinh nghiệm 700 8 điểm kinh nghiệm

Nhiệm vụ giúp Vu Dần tìm Mộc Thủ

Giới thiệu
Đẳng cấp để nhận nhiệm vụ: Cấp 30.
Các bước nhiệm vụ
Thuyết minh hoạt độngĐịa điểmHình ảnh
- Đối thoại với Vu Dần để nhận nhiệm vụ.

Tương Dương

(196.186)

- Đến Thiếu Lâm Mật Thất 1 đánh Mộc Nhân.

- Thu thập đủ 10 Mộc Nhân thì quay về giao cho Vu Dần, hoàn thành nhiệm vụ.

Sứ Giả Môn Phái đứng tại các thành thị sẽ đưa bạn đến Thiếu Lâm Tự.

Phần thưởng
1500 điểm kinh nghiệm 800 10 điểm danh vọng

Nhiệm vụ giúp Vu Dần tìm mảnh đồng

Giới thiệu
Đẳng cấp để nhận nhiệm vụ: Cấp 35
Các bước nhiệm vụ
Thuyết minh hoạt độngĐịa điểmHình ảnh
- Đối thoại với Vu Dần để nhận nhiệm vụ.

Tương Dương

(196.186)

- Đến Thiếu Lâm Mật Thất 2 đánh Đồng Nhân.

- Thu thập đủ 10 Miếng đồng thì quay về giao cho Vu Dần, hoàn thành nhiệm vụ.

Sứ Giả Môn Phái đứng tại các thành thị sẽ đưa bạn đến Thiếu Lâm Tự.
Phần thưởng
1800 điểm kinh nghiệm 1000 15 điểm danh vọng