Scroll Top

Tứ Linh phục sinh 2

Trải qua một thời gian dài rèn luyện, võ công của chư vị đồng đạo dần phát triển đến mức thượng thừa, võ học uyên thâm. Chính vì lẽ đó, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ ra mắt Tứ Linh Phục Sinh 2 để đáp ứng nguyện vọng chinh phục đỉnh cao mới, phát huy tối đa sức mạnh của quý nhân sĩ.

Thời gian

Thời gian bắt đầu: Từ ngày 21/10/2013.

Điều kiện nhận nhiệm vụ

 • Nhân vật đẳng cấp 99 (đã Phục Sinh).
 • 04 Bạch Kim Đại Hồng Bao chứa 4000 Vàng.

Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ Phục Sinh 2

 • Luyện thành công thành thứ 12 – Tứ Linh Phục Sinh (Chuyển Sinh 6).
 • Có 03 mốc hoàn thành nhiệm vụ.
Các mốcNội dung
Đạt cấp độ 99
(dư 60 tỷ điểm kinh nghiệm)
 • Đạt cảnh giới Võ Vương (kinh mạch cảnh giới 3).
 • Có các vật phẩm sau trong hành trang:
  • 4 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
  • 2 Chuyển Sinh Đơn.
  • 2 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng).
 • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Đạt cấp độ 99
(dư 40 tỷ điểm kinh nghiệm)
  • Đạt cảnh giới Võ Vương (đả thông kinh mạch cảnh giới 3).
  • Có các vật phẩm sau trong hành trang:
   • 4 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
   • 2 Chuyển Sinh Đơn.
   • 4 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng).
   • 1 Chiến Thần Hoàn.
   • 50 Huy Chương Anh Hùng.
   • 3 Thần Tài Bảo Rương.
  • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Đạt cấp độ 99
(dư 20 tỷ điểm kinh nghiệm)
  • Đạt cảnh giới Võ Vương (đả thông kinh mạch cảnh giới 3).
  • Có các vật phẩm sau trong hành trang:
   • 4 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công Phổ.
   • 2 Chuyển Sinh Đơn.
   • 4 Bạch Kim Hồng Bao (chứa 4.000 Vàng).
   • 3 Chiến Thần Hoàn.
   • 100 Huy Chương Anh Hùng.
   • 5 Thần Tài Bảo Rương.
  • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả nhận được sau khi Phục Sinh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh 2, nhân sĩ nhận được các phần thưởng sau:

 • Phong hiệu mới: Tứ Linh Phục Sinh 2 (ẩn/hiện danh hiệu đều có tác dụng).
Hiệu quả sử dụng
Kháng tất cả 21
5.000 Sinh lực
Hỗ trợ mật tịch 3%
 • Ấn Chuyển Sinh.
 • Phần thưởng hỗ trợ cấp 79, 86, 88, 89, 90.
 • Nâng cấp Ngự Kiếm.
 • Đổi ngoại trang Thất Tịch mới.
 • Ngoại trang chuyển sinh.
Hướng tu luyệnNgoại trangThuộc tính dòng 1Thuộc tính dòng 2Thuộc tính dòng 3
Long Tử Nón Công kích 16% Tốc độ xuất chiêu tăng 3% Kháng tất cả 21
Áo Độ tập trung tăng 11% --
Quần Né tránh tăng 100 Sinh lực tăng 400
Phụng Tử Nón Xác suất xuất chiêu 8% --
Áo Độ tập trung tăng 11% Nội phòng, Ngoại phòng tăng 100 điểm
Quần Hỗ trợ tấn công tăng 45% Hỗ trợ phòng thủ tăng 45%
Hổ Tử Nón Giảm thọ thương 15% Nội phòng, Ngoại phòng tăng 160 điểm
Áo Điểm số phản đòn sát thương nội công 700 Điểm số phản đòn sát thương ngoại công 700
Quần Sinh lực 16% Sinh lực tăng 400
Ưng Tử Nón Bỏ qua phòng ngự 14% --
Áo Độ tập trung tăng 11% Xác xuất tấn công chí mạng 5%
Quần Né tránh tăng 100 Sinh lực tăng 400

Phần thưởng hỗ trợ

Phần thưởng theo đẳng cấp
Đẳng cấpPhần thưởng
79
 • Nhận được bộ Ngoại Trang Thất Tịch miễn phí (thuộc tính theo hướng tu luyện, hạn tồn tại 120 ngày).
 • Có thể nhận Ngoại Trang Chuyển Sinh (Trắng) tại NPC Bạch Tiên Sinh (mỗi lần nhận trừ 100 điểm Sư môn của nhân vật).
 • Nhận Ấn Chuyển Sinh mới theo hướng tu luyện.
 • Nhận Phong hiệu Tứ Linh Phục Sinh 2.
 • Được phép Uẩn Linh ngoại trang.
 • Được vòng hào quang phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
 • Được phép kích hoạt vũ khí phát sáng (kích hoạt tại Ấn Chuyển Sinh).
86
 • Nhận Ngọc Bội kỹ năng (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (cần 700 điểm Sư môn, 700 điểm Danh vọng).
88
 • Có thể mua ngoại trang Tứ Linh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương không có chỉ số (hạn tồn tại 30 ngày, giá bán 200 Xu vật phẩm tại Ấn Chuyển Sinh).
89
 • Nhận Khuất Nguyên Bội (nhận lần đầu tại Ấn Chuyển Sinh, hạn tồn tại 30 ngày).
 • Các lần tiếp theo có thể đổi Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (cần 1.500 điểm Sư môn, 1.500 điểm Danh vọng).
90

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ (cần 01 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ (cần 01 Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).

Có thể nâng cấp Ngự Kiếm (cần 01 Phiêu Vũ + 08 Đại Ngân Phiếu).

Lưu ý:

 • Hạn tồn tại của thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm là hạn tồn tại của Phiêu Vũ mang đi nâng cấp.
 • Trường hợp Phiêu Vũ mang đi nâng cấp không có hạn tồn tại thì thú cưỡi Thần Thú/Ngự Kiếm nhận được có hạn tồn tại 30 ngày.
Điều chỉnh các loại Ấn Chuyển Sinh
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

Nhận thưởng Tứ Linh Phục Sinh 2:

 • Ta muốn nhận ngoại trang Tứ Linh miễn phí 120 ngày (01 lần duy nhất, có thuộc tính theo hướng tu luyện).
 • Ta muốn nhận Khuất Nguyên Bội hạn tồn tại 30 ngày (01 lần duy nhất).
 • Ta muốn mua ngoại trang Văn Sử 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Thiên Âm 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Thiếu Dương 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn mua ngoại trang Tứ Linh 30 ngày (200 Xu vật phẩm).
 • Ta muốn đổi Ngọc Bội kỹ năng hạn tồn tại 07 ngày (700 điểm Danh vọng và 700 điểm Sư môn).
 • Ta muốn đổi Khuất Nguyên Bội  hạn tồn tại 30 ngày (1.500 điểm Danh vọng và 1.500 điểm Sư môn).
 • Ta muốn nâng cấp Thú Cưỡi Thần Thú (cần Phiêu Vũ + 1.000 Vàng).
 • Ta muốn nâng cấp Ngự Kiếm (cần 01 Phiêu Vũ + 08 Đại Ngân Phiếu).

Lưu ý:

 • Nhân vật đã luyện thành công Tứ Linh Phục Sinh mới có thể thao tác các dòng chọn trên.
 • Nhân vật đẳng cấp 86 trở lên có Danh vọng và Sư môn 10.000 trở lên có thể đổi Ngọc Bội kỹ năng.
 • Nhân vật đẳng cấp 88 trở lên mới có thể mua ngoại trang Tứ Linh, Thiên Âm, Văn Sử và Thiếu Dương.
 • Nhân vật cấp 89 mới có thể mua được Khuất Nguyên Bội.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Bạch Hổ.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp thú cưỡi Thần Thú Hắc Hổ.
 • Nhân vật cấp 90 mới có thể nâng cấp Ngự Kiếm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện
Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Long Tử

 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Mão (tốn 800 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Thượng Y (tốn 800 Vàng).
 • Kích hoạt ngoại trang Uẩn Linh theo hướng tu luyện vào Hạ Y (tốn 800 Vàng).

Áp dụng nhân vật đã luyện 12 thành Hỗn Nguyên Công. Nhân vật đã luyện 12 thành sẽ kích hoạt thuộc tính của 12 thành vào ngoại trang. Chỉ có thể kích hoạt Uẩn Linh đối với các loại ngoại trang sau:

 • Bát Bát ngoại trang.
 • Tướng Quân ngoại trang.
 • Linh Lung ngoại trang.
 • Văn Sử ngoại trang.
 • Thiên Âm ngoại trang.
 • Thiếu Dương ngoại trang.
 • Tứ Linh ngoại trang (hoàng, tử).
 • Thất Tịch ngoại trang.

Lưu ý: Nhân vật phải trang bị sẵn ngoại trang cần Uẩn Linh trên nhân vật rồi mới có thể tiến hành Uẩn Linh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Hổ Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Phụng Tử

Võ Lâm Truyền Kỳ II, Chuyển sinh 4

Ưng Tử

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Tứ Linh Phục Sinh

NPC liên quan Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bạch Tiên Sinh

(Tại các thành thị)

 

Đối thoại với NPC Bạch Tiên Sinh để nhận nhiệm vụ Phục Sinh 2. Bao gồm 02 bước (hoàn thành 50 nhiệm vụ và thu thập đủ các nguyên liệu):

 • Bước 01: Hoàn thành 50 nhiệm vụ ngẫu nhiên trong danh sách các nhiệm vụ sau:
  • Hoàn thành tối đa 05 nhiệm vụ/ngày.
  • Số lần nhận nhiệm vụ không cộng dồn khi qua ngày.
  • Không giới hạn số lần làm mới nhiệm vụ.
Sử dụng thành công
40 Pháo Hoa
Vượt ải 7 Tàng Kiếm Sơn trang 01 lần
Tiêu diệt 200 Kiếm Tiên Tử Hoàn thành 01 lần nhiệm vụ Thiên Môn Trận
Tiêu diệt 200 Sa Mạc Hành Nhân Hoàn thành 01 lần nhiệm vụ
Tài Nguyên Chiến
Tiêu diệt 200 Xích Luyện Hỏa Hồ Hoàn thành 01 lần nhiệm vụ
Thông Thiên Đỉnh
Tiêu diệt 200 Tiểu Lam Xoa Quỷ Nộp 100 Võ Lâm Bảo Hạp
Nộp 02 Túi Hạt Giống Nôp 01 Chìa Khóa Đồng
 Thu hoạch thành công
10 Hạt Giống
Nộp 01 Chìa Khóa Bạc
Nộp 10 Bát Nhã Nhỏ Nộp 01 Chìa Khóa Vàng
 Thu hoạch thành công
10 Bát Nhã Nhỏ
Nộp 02 Nhân Sâm Vạn Năm
Nộp 08 Bát Nhã Lớn Nộp 02 Phi Yến Thạch
 Thu hoạch thành công
10 Bát Nhã Lớn
Nộp 01 Thiên Quái Thạch
Nộp 08 cây Tứ Linh Nộp 10 Mảnh Bạch Kim
 Thu hoạch thành công
10 cây Tứ Linh
Nộp 03 Thiên Thạch Tinh Thạch
Nộp 30 Thanh Long Quả Nộp 20 Mảnh Thiên Thạch
Nộp 30 Huyền Vũ Căn Nộp 20 Thiên Thạch
Nộp 30 Bạch Hổ Diệp Nộp 03 Quân Công Chương
Nộp 30 Hỏa Phụng Quả Nộp 02 Quân Công Đại
Nộp 29 trái cây bất kỳ cùng loại (01 trong 20 loại) Nộp 01 Quân Công Huy Hoàng
Sử dụng 20 loại trái cây, mỗi loại 10 trái Sử dụng 100 Nữ Oa Bảo hạp
Tham gia 01 lần Thái Hư
(miễn phí)
Sử dụng 16 Ngôi Sao May Mắn
Tham gia 01 lần Thái Hư
(thu phí)
--
 • Bước 02: Thu thập các loại nguyên liệu sau
666 Tây Bắc Vọng
666  Minh Nguyệt Dạ
      • 1.999 Bánh Bột Vàng
3.999 Thiên Thạch
3.999 Mảnh Thiên Thạch
6 Chiến Thần Hoàn
200 Huy Chương Anh Hùng

Điểm tiềm năng mới sau khi Phục Sinh 2

 • Nhân vật được tăng thêm 120 điểm tiềm năng so với Phục Sinh 1.

 • Mở rộng giới hạn + điểm tiềm năng tối đa từ 450 lên 500 điểm.

  Ví dụ: Ở Phục Sinh 1, chỉ số thuộc tính (nội công, sức mạnh, gân cốt, linh hoạt, thân pháp) tối đa của một nhân vật là 450 thì ở Phục Sinh 2 là 500.

Đẳng cấpĐiểm tiềm năng sau khi Phục Sinh 2
70 10
71
72
73
74 12
75
76 14
77
78
79
80
81 16
82
83
84
85
86
87
88 18
89
90
91
92 20
93
94 24
95 26
96 28
97 32
98 40
99 62

Lưu ý

 • Sau khi Phục Sinh 2, đẳng cấp nhân vật trở về 10.
 • Xóa các loại ngoại trang chuyển sinh, kể cả ngoại trang chuyển sinh mua tại tủ áo Thiên Biến Tiếu (Chuyển Sinh, Văn Sử, Thiên Âm, Thiếu Dương, Tứ Linh, Thất Tịch, Âm Hồn).
 • Xóa Phong hiệu Tứ Linh Phục Sinh.
 • Xóa Long Tử/ Phụng Tử/ Hổ Tử/ Ưng Tử Ấn của 12 thành Hỗn Nguyên Công.
 • Xoá toàn bộ các trang bị Chuyển Sinh, Phục Sinh (Tứ Linh, Thiên Âm, Thiếu Dương, Văn Sử, Chuyển Sinh Trắng).

 • Xóa vật phẩm Hỗn Nguyên Công 12 thành.
 • Nhận Thiếu Dương Thất Tinh Kiếm (Ngự Kiếm) có hạn sử dụng 07 ngày khi Phục Sinh 2 thành công.