Scroll Top

Tài Nguyên Chiến LS

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Sa trường khốc liệt, các phe phái phải khẩn trương tập trung lương thảo, chuẩn bị cho các trận đấu kinh thiên động địa sắp tới. Cuộc tranh giành tài nguyên chiến đang trở nên cấp thiết và mở rộng quy mô hơn bao giờ hết, các tướng sĩ mau chóng tham gia Tài Nguyên Chiến Liên Server để hỗ trợ quân doanh và truy công lĩnh thưởng hàng vạn trân bảo quý hiếm.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian ra mắt hoạt động: Từ ngày 19/04/2023.
 • Ngày hoạt động: Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.
 • Giờ hoạt động: 10h00 - 14h00
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 279 mạch trở lên
  • Nhân vật đạt 180.000 công trạng trở lên.
  • Phí báo danh từ hậu doanh ra bản đồ Tài Nguyên Chiến Liên Server: 6 vàng/lần.
  • Nhân vật phe Tống chỉ báo danh vào phe Tống, phe Liêu chỉ báo danh vào phe Liêu.

NPC liên quan

 • NPC: Tư Mã Tấn Nguyên (174/176)  trong khu chờ Tài Nguyên Chiến Liên Server.
 • Chức năng: Báo danh tham gia và trả nhiệm vụ thu thập Tài Nguyên Chiến Liên Server.
 • Thông qua đối thoại với Tư Mã Tấn Nguyên, nhân vật có thể chọn tham gia báo danh vào chiến trường Tài Nguyên Chiến Liên Server.
 • Mỗi lần báo danh sẽ tiêu hao 6 vàng/lượt.
 • Nhân vật bị trọng thương sẽ được đưa về lại khu chờ Tài Nguyên Chiến Liên Server.

Cách thức tham gia Tài Nguyên Chiến Liên Server

 • Bản đồ Tài Nguyên Chiến Liên Server cũng giống như bản đồ Tài Nguyên Chiến bình thường.
 • Khi báo danh thành công phe Tống hoặc Liêu thì nhân vật sẽ được đưa vào đúng phe mình báo danh.
 • Mỗi ngày sẽ có 2 nhiệm vụ đào tài nguyên chiến liên server.
 • Mỗi nhiệm vụ phải hoàn thành đủ 3.000 lần thu thập tài nguyên chiến.
 • Trong bản đồ Tài Nguyên Chiến Liên Server có thể tự do thu thập tất cả các loại tài nguyên mà không cần dùng nguyên liệu cuốc.
 • Khi thu thập có tổ đội sẽ được tính lần thu thập của đồng đội mình cho nhân vật như server ngoài.
 • Sau khi thu thập đủ 3000 lần tài nguyên, nhân vật phải trở lại khu chờ Tài Nguyên Chiến Liên Server để trả nhiệm vụ.
 • Sau khi trả nhiệm vụ thành công nhân vật phải trở về server ngoài đến NPC Người Phát Thưởng Liên Server để nhận thưởng thì mới có thể tiến hành thu thập tiếp tài nguyên.

 • Trong bản đồ Tài Nguyên Chiến Liên Server được phép sử dụng trấn phái.
 • Thêm vật phẩm Đấu Hồn trong hành trang, mỗi lần sử dụng tiêu hao 25 vàng. • Từ 2 NPC Tiêu Viễn Tuấn và Triệu Tố Quyên ở hậu doanh mỗi phe, người chơi có thể chọn:
  • Tiến vào khu vực Bắc Thiên Môn.
  • Tiến vào khu vực Nam Thiên Môn.
  • Trở lại khu chờ Tài Nguyên Chiến Liên Server.

Phần thưởng Tài Nguyên Chiến Liên Server

 • Thưởng công trạng và kinh nghiệm:
- Không dùng quân công Dùng Quân Công Chương Dùng Quân Công Đại Dùng Quân Công Huy Hoàng Dùng Quân Công Vinh Dự
Công Trạng 3.000 6.000 15.000 30.000 42.000
Kinh Nghiệm 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.00 800.000.000
 • Ngoài phần thưởng kinh nghiệm và công trạng, người chơi còn nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 phần thưởng trong bảng sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Mảnh Đá Quý cấp 8 (khóa)
1 Mảnh Đá Quý cấp 9 (khóa)
1 Hộp Ngoại Trang Cánh Phù Ngọc Phi Quỳnh (không khóa)


Hình minh họa ngoại trang cánh Phù Ngọc Phi Quỳnh

 • Phần thưởng các Mảnh Đá Quý là khóa.
 • Khi thu thập đủ 50 Mảnh Đá Quý cấp 8, 9 sẽ có thể ghép được 1 Túi Đá Quý cấp 8, 9 tương ứng (khóa)
 • Phần thưởng Hộp Ngoại Trang Cánh Phù Ngọc Phi Quỳnh không khóa.