Scroll Top

Hạt giống

Với lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng với các phần thưởng khác như điểm Danh vọng, điểm Sư môn, điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành và trái cây nhận được, tính năng Hạt Giống không chỉ góp phần giúp quá trình nâng cấp nhân vật lên một đẳng cấp mới trở nên dễ dàng hơn mà còn hỗ trợ cho cho đường hành tẩu giang hồ của đồng đạo võ lâm thêm phần thuận lợi.

Hạt GiốngĐiểm điểm kinh nghiệm nhận đượcĐiểm Danh vọngĐiểm Sư mônĐiểm nâng cấp Bạn Đồng Hành
Cây Héo Úa 400.000 03 03 0
Cây Bất Tử 600.000 03 03 0
Cây Bạch Ngân 500.000 03 03 0
600.000
700.000
Cây Hoàng Kim 2.000.000 18 09 01
3.000.000
5.000.000
Cây Bạch Kim 10.000.000 36 18 02
15.000.000
20.000.000

Lưu ý

  • Điểm Danh vọng và điểm Sư môn chỉ được nhận bắt đầu từ khi nhân vật hoàn thành trồng Hạt Giống thứ 5.
  • Khi nhân vật trồng thành công hạt giống thứ 12 trong ngày, sẽ nhận được 12 trái cây (đặc sản 1) và 01 điểm nâng cấp Bạn Đồng Hành.
    1. Từ ngày 19/05/2012, khi kích hoạt trồng thành công 1 Hạt Giống sẽ nhận được 3 điểm Chân khí. Nhân vật hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Đả Thông Kinh Mạch mới có thể nhận điểm Chân khí (thời gian kết thúc Bổn Trang sẽ thông báo trên trang chủ).
    2. Nhân vật đã kích hoạt thành công tính năng Bạn Đồng Hành cấp 1 trở lên mới có thể nhận điểm nâng cấp.
    3. Nhân vật đã kích hoạt thành công tính năng Bạn Đồng Hành cấp 3 trở lên mới có thể nhận điểm Linh lực.

Chính những điều trên đã khiến tính năng Hạt Giống trở thành một trong những tính năng yêu thích, trở thành một người bạn luôn song hành trong suốt hành trình hành hiệp của đồng đạo.