Scroll Top

Phục Sinh Tiên Đơn

Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II thân mến!

Phục Sinh 2 - cảnh giới võ công cao nhất luôn được nhân sĩ giang hồ ngày đêm mơ ước chinh phục. Nay, con đường lĩnh ngộ đỉnh cao võ học này càng thêm rộng mở khi Bắt Đẩu Lão Nhân phát minh ra loại tiên dược hoàn toàn mới - Phục Sinh Tiên Đơn.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 17/04/2015.
 • Điều kiện: Nhân vật Chuyển Sinh 6 cấp 99 trở lên mới có thể tham gia.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
 • Vị trí: Tuyền Châu (181/183)
 • Chức năng: Phục Sinh 2 cho nhân vật bằng Phục Sinh Đơn.
Võ Lâm II
Phục Sinh Đơn
Nguyên Liệu
 • Nguồn gốc: Ngự Các.
 • Tính chất: Có thể bán shop, có thể giao dịch, hạn dùng 30 ngày.
 • Độ luyện: 0/100.
 • Chức năng: Dùng để tu luyện thành Phục Sinh Đơn.
Võ Lâm II
Phục Sinh Đơn
Tu Luyện
 • Nguồn gốc: Phục Sinh Đơn Nguyên Liệu khi tu luyện sẽ đổi màu.
 • Tính chất: Không thể giao dịch, không hạn sử dụng.
 • Độ luyện: Từ 1/100 đến 99/100.
 • Chức năng: Dùng để tu luyện thành Phục Sinh Đơn.
Võ Lâm II
Phục Sinh Đơn
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn tất tu luyện Phục Sinh Đơn.
 • Tính chất: Có thể giao dịch.
 • Độ luyện: 100/100.
 • Chức năng: Mang đến Bắc Đẩu Lão Nhân để sử dụng.

Cách thức Phục Sinh

Luyện Phục Sinh Đơn

Nhân sĩ nhấp phải vào Phục Sinh Đơn Nguyên Liệu hoặc Phục Sinh Đơn Tu Luyện để:

 • Luyện 1 điểm: Tiêu hao 1 tỷ kinh nghiệm, 100 Mảnh Thái Dịch, 7.000 điểm luyện.
 • Luyện 2 điểm: Tiêu hao 2 tỷ kinh nghiệm, 200 Mảnh Thái Dịch, 8.000 điểm luyện.
 • Luyện 5 điểm: Tiêu hao 5 tỷ kinh nghiệm, 500 Mảnh Thái Dịch, 9.000 điểm luyện.
 • Luyện 10 điểm: Tiêu hao 10 tỷ kinh nghiệm, 1.000 Mảnh Thái Dịch, 10.000 điểm luyện.

Lưu ý

 • Quá trình tu luyện Phục Sinh Đơn chỉ có thể diễn ra trong thất đại thành thị.
 • Nhân sĩ chỉ có thể tu luyện tối đa 10 điểm/ngày.
 • Nhân sĩ phải luyện hoàn tất 1 Phục Sinh Đơn rồi mới luyện tiếp Phục Sinh Đơn thứ 2. Bổn Trang sẽ không giải quyết các trường hợp phát sinh lỗi do nhân vật luyện nhiều Phục Sinh Đơn cùng lúc.
 • Trong quá trình tu luyện 1 Phục Sinh Đơn, các Phục Sinh Đơn Tu Luyện còn lại của nhân vật (nếu có) sẽ có số điểm luyện bằng với Phục Sinh Đơn đang luyện.
 • Khi đã luyện hoàn tất 1 Phục Sinh Đơn (100/100) thì các viên Phục Sinh Đơn Tu Luyện còn lại sẽ trở về điểm luyện 0/100.
Sử dụng Phục Sinh Đơn

Nhân sĩ mang Phục Sinh Đơn đã luyện hoàn chỉnh và các nguyên liệu cần thiết dưới đây đến gặp NPC Bắc Đẩu Lão Nhân tại Tuyền Châu để tiến hành phục sinh.

 • Nhân vật phải có đẳng cấp 99 Chuyển Sinh 6.
 • Có 1 Phục Sinh Đơn (hoàn chỉnh) trong hành trang.
 • Có 4 Thái Dịch Hỗn Nguyên Công phổ.

Nếu nộp đủ các điều kiện yêu cầu, nhân sĩ sẽ thăng trực tiếp lên Chuyển Sinh 7 cấp 10 và có 0 điểm kinh nghiệm.

Hy vọng những tính năng hấp dẫn trên sẽ giúp con đường bôn tẩu của nhân sĩ thêm phần thuận lợi. Bên cạnh đó, nếu gặp khó khăn hoặc thắc mắc, nhân sĩ có thể gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ hotline 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.