Scroll Top

Vượt ải Địa Huyền Cung

Kể từ sau bảo trì ngày 20/06/2014, cách thức tham gia và phần thưởng nhận được từ vượt ải Địa Huyền Cung sẽ được đổi mới hoàn toàn. Nhân sĩ sẽ có thêm cơ hội nhận được các trân bảo giang hồ như: Kim Xà cấp 4, Huân Chương Dũng Sĩ, Huân Chương Anh Hùng, Thiên Cang Lệnh,... cùng hàng triệu điểm kinh nghiệm được tăng thêm.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 20/06/2014.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật phải cấp 80 trở lên.
  • Tổ đội phải có từ 04 - 08 thành viên.
  • Phải có ít nhất 03 hệ phái khác nhau trong tổ đội.
 • Một số điều chỉnh mới:
  • Vượt ải thường tiêu hao 20 điểm Tinh lực/nhân vật.
  • Vượt ải Thiên Kiêu đội trưởng tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh.
  • Thay đổi các loại rương và toàn bộ phần thưởng khi tham gia tính năng.
  • Gọi boss chỉ tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh.

NPC liên quan

Hình ảnhTính chất
Phong Thần
Côn Lôn Phái Vân Hi Hòa
 • Vị trí: Phượng Tường (221/193).
 • Chức năng:
  • Giới thiệu Địa Huyền Cung.
  • Ta muốn vượt ải Địa Huyền Cung.

Tham gia vượt ải

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đội trưởng tiến hành đối thoại với NPC Côn Lôn Phái Vân Hi Hòa để tham gia vượt ải.
Ải thường (tiêu hao 20 Tinh lực/nhân vật tham gia)
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 01: Sau khi chọn "Có mắt không tròng, tiếp chiêu dây", đồng đạo sẽ chinh phục ải thường. Đồng thời, hệ thống sẽ thông báo Thiên Âm Pháp Sư xuất hiện.
 • Sau khi thành công tiêu diệt quái vật, đội trưởng mở rương Thiên Âm để nhận phần thưởng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 02: Đối thoại với NPC Nga My Liễu Hiên chọn dòng: "Ta đợi người đến cứu để tiếp tục vượt ải".
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 03: Đầu Sỏ Ngục Tốt Thiên Âm xuất hiện, đồng đạo tiêu diệt hắn để mở rương Thiên Âm và nhận thưởng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 04: Tiếp tục đối thoại với NPC Nga My Liễu Hiên để vượt ải.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 05: Tổ đội được đưa đến Hậu Điện Địa Huyền Cung, đội trưởng đối thoại với Cung Chủ Địa Huyền Cung để tiến hành chiến đấu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 06: Sau khi tiêu diệt Cung Chủ Địa Huyền Cung, đội trưởng tiếp tục đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra.
  • Chọn "Truy tìm chủ mưu" để tiếp tục vượt ải thu phí.
  • Chọn "Hôm nay đến đây thôi" để rời khỏi Địa Huyền Cung.
Ải Thiên Kiêu (đội trưởng tiêu hao 4 Thiên Kiêu Lệnh)
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 01: Dùng Thiên Kiêu Lệnh gọi boss
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 02: Thiên Âm Sát Thủ Tinh Anh xuất hiện, tiêu diệt hắn để tiếp tục vượt ải.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 03: Đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để vào bên trong Địa Huyền Cung.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 04: Tiêu diệt Bạch Kỳ Tinh Anh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 05: Tiếp tục đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để khiêu chiến với Bạch Kỳ Chủ Bạch Lăng Tiêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 06: Đối thoại với NPC Thám Tử Tuần Tra để khiêu chiến với Hoàng Kỳ Chủ Hoàng Siêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bước 07: Tiêu diệt Hoàng Kỳ Chủ Hoàng Siêu và hoàn thành vượt ải.

Thân chúc quý đồng đạo sẽ thành công chinh phục tính năng Vượt Ải Địa Huyền Cung và nhận được những phần thưởng quý giá.

Nay kính báo,

Phần thưởng kinh nghiệm

Điểm kinh nghiệm
ẢiĐiểm kinh nghiệm
1 2.000.000/nhân vật
2 2.500.000/nhân vật
3 3.000.000/nhân vật
4 3.500.000/nhân vật
5 4.000.000/nhân vật
6 4.500.000/nhân vật
7 5.000.000/nhân vật
 • Các ải 4, 5, 6, 7 là ải gọi boss, bất kỳ thành viên nào trong tổ đội cũng có thể tiêu hao Thiên Kiêu Lệnh để gọi boss.
Tăng thêm điểm kinh nghiệm
 • Ngoài ra, khi vượt ải, điểm kinh nghiệm sẽ được tăng lên theo số lượng hệ phái:
Số lượng hệ pháiKinh nghiệm tăng thêm
3 0%
4 0%
5 20%
6 40%
7 60%
8 100%
 • Ví dụ: Khi tổ đội có 8 hệ phái tham gia vượt ải và thành công vượt qua ải 7 thì sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm + (5.000.000x 100%) = 10.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật.
Số lượng rương

Khi vượt ải, số lượng bảo rương xuất hiện như sau:

ẢiRương
1 1 Rương Đồng 1, 4 Rương Bạc
2 1 Rương Đồng 2, 4 Rương Bạc
3 1 Rương Đồng 3, 1 Rương Vàng 1
4 1 Rương Đồng 4, 4 Rương Bạc, 1 Rương boss
5 1 Rương Đồng 5, 4 Rương Bạc, 1 Rương boss
6 1 Rương Đồng 6, 4 Rương Bạc, 1 Rương boss
7 1 Rương Vàng 2, 1 Rương boss

Phần thưởng Rương Đồng

Loại rươngPhần thưởng
Rương Đồng 1

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Rương Đồng 2

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Tạo Bố
Thiết Tinh cấp 3 --
Rương Đồng 3

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 3
Thiết Tinh cấp 1 Áo Choàng Tạo Bố
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Cẩm Đoạn
Rương Đồng 4

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 3
Thiết Tinh cấp 1 Áo Choàng Tạo Bố
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Cẩm Đoạn
- Áo Choàng Hỏa Vân
Rương Đồng 5

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Thánh Vật Sư Môn Thiết Tinh cấp 3
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Tạo Bố
Áo Choàng Hỏa Vân Áo Choàng Cẩm Đoạn
Rương Đồng 6

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Thánh Vật Sư Môn Thiết Tinh cấp 3
Áo Choàng Hỏa Vân Áo Choàng Tạo Bố
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Cẩm Đoạn

Phần thưởng Rương Bạc

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ Thiên Môn Kim Lệnh
Cây Bát Nhã Áo Choàng Tạo Bố
Cây Tứ Linh Áo Choàng Cẩm Đoạn
Bạch Câu Hoàn Áo Choàng Hỏa Vân
Đại Bạch Câu Hoàn Áo Choàng Kim Chế
Bạch Câu Tiên Đơn Áo Choàng Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Áo Choàng Thủy Chế
1 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Hỏa Chế
2 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Thổ Chế
4 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Ám Chế
10 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Du Hiệp
2 Mảnh Thiên Môn Áo Choàng Thiết Huyết
4 Mảnh Thiên Môn Áo Choàng Vân Du
20 Mảnh Thiên Môn Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Bạch Kim Hồng Bao (trống) -

Phần thưởng Rương Tinh Anh

Nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Áo Choàng Cẩm Đoạn Thiết Tinh cấp 3
Áo Choàng Tạo Bố Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Bạch Kim Hồng Bao (trống) --

Phần thưởng Rương Ngũ Kỳ

Nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Thánh Vật Sư Môn Thiết Tinh cấp 3
Áo Choàng Du Hiệp Áo Choàng Tạo Bố
Áo Choàng Thiết Huyết Áo Choàng Cẩm Đoạn
Áo Choàng Vân Du Áo Choàng Hỏa Vân
Thiên Môn Kim Lệnh Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Bạch Kim Hồng Bao (trống) -

Phần thưởng Rương Tam Đường

Nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ Thiên Môn Kim Lệnh
Cây Bát Nhã Áo Choàng Tạo Bố
Cây Tứ Linh Áo Choàng Cẩm Đoạn
Bạch Câu Hoàn Áo Choàng Hỏa Vân
Đại Bạch Câu Hoàn Áo Choàng Kim Chế
Bạch Câu Tiên Đơn Áo Choàng Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Áo Choàng Thủy Chế
1 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Hỏa Chế
2 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Thổ Chế
4 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Ám Chế
10 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Du Hiệp
2 Mảnh Thiên Môn Áo Choàng Thiết Huyết
4 Mảnh Thiên Môn Áo Choàng Vân Du
20 Mảnh Thiên Môn Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Bạch Kim Hồng Bao (trống) -

Phần thưởng Rương Ngưng Nguyệt

Nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:

Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Thiên Môn Kim Lệnh Áo Choàng Du Hiệp
2 Thiên Môn Kim Lệnh Áo Choàng Thiết Huyết
3 Thiên Môn Kim Lệnh Áo Choàng Vân Du

Phần thưởng Rương Vàng

Phần thưởng Rương Vàng nhận theo 2 hình thức: Miễn phí hoặc sử dụng Thiên Kiêu Lệnh để mở (áp dụng cho cả Rương Vàng 1 và 2).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Mở Rương Vàng miễn phí
 • Nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Cây Bát Nhã Thiết Tinh cấp 3
Cây Bát Nhã nhỏ Áo Choàng Tạo Bố
Cây Tứ Linh Áo Choàng Cẩm Đoạn
Tu Chân Yếu Quyết Áo Choàng Hỏa Vân
Thiên Lý Truyền Âm Phù Áo Choàng Kim Chế
Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Áo Choàng Mộc Chế
Bồi Nguyên Đơn Áo Choàng Thủy Chế
Băng Tinh Thạch Áo Choàng Hỏa Chế
Bạch Câu Hoàn Áo Choàng Thổ Chế
Tẩy Tâm Thạch Khoáng Áo Choàng Ám Chế
Luyện Lô Thiết Khoáng Áo Choàng Du Hiệp
Túi Tiền Áo Choàng Thiết Huyết
- Áo Choàng Vân Du
Mở Rương Vàng bằng Thiên Kiêu Lệnh

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh mở Rương Vàng để nhận 1 vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ Thiên Môn Kim Lệnh
Cây Bát Nhã Áo Choàng Tạo Bố
Cây Tứ Linh Áo Choàng Cẩm Đoạn
Bạch Câu Hoàn Áo Choàng Hỏa Vân
Đại Bạch Câu Hoàn Áo Choàng Kim Chế
Bạch Câu Tiên Đơn Áo Choàng Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Áo Choàng Thủy Chế
1  Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Hỏa Chế
2  Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Thổ Chế
4  Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Ám Chế
10 Huy Chương Anh Hùng Áo Choàng Du Hiệp
2 Mảnh Thiên Môn Áo Choàng Thiết Huyết
4 Mảnh Thiên Môn Áo Choàng Vân Du
20 Mảnh Thiên Môn Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Bạch Kim Hồng Bao (trống) -

Lưu ý

 • Phần thưởng khi mở rương miễn phí không thể giao dịch.
 • Phần thưởng khi mở rương bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.

Thân chúc quý đồng đạo sẽ thành công chinh phục tính năng Vượt Ải Địa Huyền Cung và nhận được những phần thưởng quý giá.

Nay kính báo,