Scroll Top

Trồng cây Tứ Linh

Tính năng cuối cùng được ra mắt trong năm 2010 đó là Trồng cây Tứ Linh, thông qua tính năng này, quý nhân sĩ có cơ nhận được những loại trái cây quý hiếm mới lạ. Phần thưởng của tính năng Trồng Cây Tứ Linh lên đến 100.000.000 điểm kinh nghiệm/ ngày.

Thân mời đồng đạo cùng khám phá loại hạt giống gieo trồng mang thần khí Tứ Linh thông qua tính năng Trồng Cây Tứ Linh.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì thứ Sáu - ngày 31/12/2010.
 • Kết thúc: Bổn Trang cập nhật sau.

NPC liên quan và khu vực trồng cây Tứ Linh

Hình ảnhGhi chú

Bách Thảo Tiên

(217/216 - Thành Đô)

Chức năng:

 • Cho phép nhân vật nộp các loại quả Tứ Linh lấy phần thưởng.
 • Bán các loại vật dụng cho việc trồng cây Tứ Linh và thu thập.

Vị trí trồng cây:

Vị trí
Tây Thành Đô
Tây Biện Kinh
Bắc Tuyền Châu

Lưu ý: Nhân vật trồng cây khi bị chết sẽ không mất cây.

Các vật phẩm liên quan

Tên vật phẩmMô tảGiá bán

Cây Tứ Linh
 • 1 loại hạt giống để gieo trồng, giống như trồng Hạt Giống Tứ Linh.
 • Không thể: xếp chồng, ném ra, giao dịch, bày bán.
 • Có thể: bán cửa hàng = 0 đồng.
 • Độ nặng = 0.
 • Hạn tồn tại 7 ngày.
 • Nhân vật cấp 75, đã gia nhập môn phái, Danh vọng = 3000, Sư môn = 4000.
 • Chỉ có thể được trồng trong khu vực bên trong các thành thị.
 • Giới hạn số lần sử dụng trong ngày dựa trên cấp độ của Bạn Đồng Hành.

15 Xu vật phẩm


Thanh Long Quả
 • Loại vật phẩm nhận được khi thu hoạch Cây Tứ Linh trưởng thành.
 • Có thể: Giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Độ nặng = 0.
-

Hỏa Phượng Hoa

Bạch Hổ Diệp

Huyền Vũ Căn

Bình Tiên Lộ
 • Loại vật phẩm thực hiện thao tác chăm sóc Cây Tứ Linh.
 • Có thể: Giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng,
 • Không thể: Xếp chồng.
 • Độ nặng = 0.
20 Bạc

Bình Phân Bón

Bình thuốc trừ sâu

Cách nộp quả Tứ Linh

Đồng đạo nộp quả Tứ Linh các loại cho NPC Bách Thảo tiên theo các công thức sau:

Công thứcĐiểm kinh nghiệmĐiều kiệnGiới hạn
15 Thanh Long Quả 1.500.000 Nhân vật cấp 75, đã gia nhập môn phái, danh vọng = 3000, sư môn = 4000. Số lần mỗi nhân vật nộp nhận thưởng trong 1 ngày dựa trên cấp độ của Bạn Đồng Hành.
15 Hỏa Phượng Hoa 1.500.000
15 Bạch Hổ Diệp 1.500.000
15 Huyền Vũ Căn 1.500.000
15 Thanh Long Quả + 15 Hỏa Phượng Hoa + 15 Bạch Hổ Diệp + 15 Huyền Vũ Căn 6.000.000

Lưu ý

Mỗi ngày không được nhận quá 100.000.000 điểm kinh nghiệm cho hoạt động này.

Phần thưởng thu hoạch các loại quả Tứ Linh

Khi cây không bị trộm, đồng đạo sẽ thu hoạch được số lượng phần thưởng vật phẩm nhất định, và khi bị trộm thì số lượng phần thưởng vật phẩm giảm đi.

Ngẫu nhiên nhân được vật phẩm
Thanh Long Quả
Hỏa Phượng Hoa
Bạch Hổ Diệp
Huyền Vũ Căn
Tương tác với nhân sĩ khác
 • Có thể hái trộm từ vườn cây của nhân sĩ khác, mỗi cây trong vườn chỉ có thể hái trộm tối đa 1 lần.
 • Chỉ có thể thực hiện thao tác hái trộm nếu cây đang trong giai đoạn thu hoạch.
 • Mỗi cây Tứ Linh chỉ có thể bị hái trộm 1 lần duy nhất.
 • Nhân vật chữ trắng không thể thực hiện thao tác hái trộm.

Giới hạn trồng cây Tứ Linh

Dựa trên cấp độ Bạn Đồng Hành có thể cho phép đồng đạo trồng nhiều hơn số cây Tứ Linh trong 1 ngày. Cụ thể như sau.

Cấp độ của Bạn Đồng HànhGiới hạn số lần trồng cây trong ngàyGiới hạn số lần nộp nhận thưởng trong ngày
Không có Bạn Đồng Hành 4 1
Cấp độ 1 4 1
Cấp độ 2 5 2
Cấp độ 3 6 3
Cấp độ 4 6 3
Cấp độ 5 7 4
Cấp độ 6 8 4
Cấp độ 7 9 5
Cấp độ 8 10 5
Cấp độ 9 11 6
Cấp độ 10 12 6

Các giai đoạn trồng cây Tứ Linh

Trưởng thànhThời gian sốngThời gian chăm sócHao phí
Trồng cây 0s – 60s - -
Dưỡng cây lần 1 60s – 120s 60s – 120s 1 bình tiên lộ, 1 bình phân bón
Dưỡng cây lần 2 120s – 180s 120s – 180s 1 bình phân bón, 1 bình thuốc trừ sâu
Dưỡng cây lần 3 180s – 240s 180s – 240s 1 bình tiên lộ, 1 bình thuốc trừ sâu
Dưỡng cây lần 4 240s – 300s 240s – 300s 1 bình tiên lộ, 1 bình phân bón
Dưỡng cây lần 5 360s – 420s 360s – 420s 1 bình thuốc trừ sâu, 1 bình phân bón
Thu hoạch 420s – 480s - -

Phần thưởng

 • Nếu bị mất 1 trong các giai đoạn trên sẽ mất cây Tứ Linh.
 • Mỗi cây Tứ Linh chỉ có thể bị hái trộm 1 lần duy nhất.
 • Khi thu hoạch thành công, nhân vật được nhận 500.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận các vật phẩm thuộc bảng bên dưới:
Ngẫu nhiên nhân được vật phẩm
Thanh Long Quả
Hỏa Phượng Hoa
Bạch Hổ Diệp
Huyền Vũ Căn

Khi cây không bị trộm, đồng đạo sẽ thu hoạch được số lượng phần thưởng vật phẩm nhất định, và khi bị trộm thì số lượng phần thưởng vật phẩm giảm đi.