Scroll Top

Tài Nguyên Chiến

Chiến trường Tống - Liêu tài nguyên Chiến là một trong những tính năng nổi bật và nhiều thú vị của thế giới võ lâm. Tham gia vào chiến trường đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệmđiểm quân công. Ngoài ra có thể sử dụng Quân Công Chương, Quân Công Đại và Quân Công Huy Hoàng.

Thời gian

 • Có thể tham gia bất cứ lúc nào trong ngày.

Điều kiện

Nhân vật có đẳng cấp 77 trở lên, đã gia nhập môn phái, điểm công trạng phe Tống/Liêu từ 15.000 trở lên.

NPC vào chiến trường

NPC liên quanGhi chú
Tư Mã Tấn Nguyên

Tư Mã Tấn Nguyên

Tương Dương (180/174)

 • Gặp NPC Tư Mã Tấn Nguyên tại Tương Dương (180/174) để tham gia.
 • Mỗi lần tham gia tốn 3 Vàng (cập nhật từ ngày 06/01/2012.
 • Tham gia Tài Nguyên Chiến phe đối địch (chi phí 1 lần vào là 68 Xu vật phẩm, áp dụng từ ngày 07/03/2012).

Bản đồ Thiên Môn Trận, Tài Nguyên Chiến

Bản đồ Thiên Môn Trận - tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến

Sau khi đối thoại với NPC Tư Mã Tấn Nguyên để tham gia sự kiện, nhân vật được đưa vào bản đồ thu thập và chia thành 2 phe Tống và Liêu. Nhân vật có quân hàm Tống hoặc Liêu sẽ tự động đưa vào phe Tống hoặc Liêu.

NPC nhận/trả nhiệm vụ

Tại bản đồ thu thập, nhân vật phe Tống/Liêu đối thoại với NPC Triệu Tố Quyên/Tiêu Viễn Tuấn để nhận nhiệm vụ:

NPCĐối tượng tham gia
Triệu Tố Quyên

Triệu Tố Quyên

Nhận và trả nhiệm vụ phe Tống
Tiêu Viễn Tuấn

Tiêu Viễn Tuấn

Nhận và trả nhiệm vụ phe Liêu

Công cụ thu thập tài nguyên

Các loại tài nguyênCông cụ cần thiếtGhi chú
Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Thảo Dược Tài Nguyên

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Cuốc Thuốc

 • Để thu thập tài nguyên, đồng đạo phải có các công cụ tương ứng như hình kế bên.
 • Công cụ thu thập có thể mua tại các NPC Chủ Tạp hóa (đứng tại các thành thị)
 • Có thể mua công cụ tại NPC Hoàng Trí Thương Nhân (168/186 tại bản đồ Thiên Môn Trận), giá 20 Bạc/01 dụng cụ (cập nhật từ ngày 06/01/2012).
Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến
Gỗ Tài Nguyên
Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Thiết Phủ

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Thuộc Da Tài Nguyên

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Chế Bì Đao

Rương Châu Báu

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Cuốc Chim

Các bước tham gia

Bước 1: Mua công cụ thu thập.

Bước 2: Nhận nhiệm vụ tại NPC Triệu Tố Quyên (bên Tống) hoặc Tiêu Viễn Tuấn (bên Liêu)

Bước 3: Tìm tài nguyên tương ứng với công cụ đã mua.

Bước 4: Nhấn vào tài nguyên để thu thập, thu thập đủ 2.000 tài nguyên có thể trả nhiệm vụ.

Tống Liêu, Tài Nguyên Chiến

Ghi chú

 • Mỗi nhiệm vụ nhân vật phải thu thập 2.000 tài nguyên thì mới hoàn thành nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ thu thập tiếp theo.
 • Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ có thể hoàn thành 3 nhiệm vụ. Riêng đối với nhân vật có Bạn đồng hành cấp 3 trở lên có thể thực hiện 4 lần nhiệm vụ trong ngày.
 • Sau 24h00 mỗi ngày sẽ reset số lần hoàn thành nhiệm vụ.
 • Khi bắt đầu thu thập tài nguyên thì độ bền của công cụ tương ứng sẽ bị giảm 10/1 lần thu thập.
 • Trong tổ đội chỉ cần 1 người thu thập thành công 1 tài nguyên thì các thành viên trong tổ đội đều nhận được. Các thành viên trong tổ đội phải đứng gần nhau.
 • Đối với các vật phẩm: Ngọc Cao Tán, Vạn Vật Quy Nguyên Đan, Sinh Sinh Hóa Tán, nhân vật có thể nhận tối đa 06 vật phẩm/ loại (chỉ được nhận 01 lần duy nhất cho mỗi lần tham gia Tài Nguyên Chiến.).

Tài Nguyên Chiến là một trong những tính năng rất được nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ II yêu thích. Bởi khác với những chiến trường khác, Tài Nguyên Chiến thử thách độ nhanh nhẹn & linh hoạt của nhân sĩ, càng có nhiều tài nguyên, cơ hội chiến thẳng càng lớn.

Và để đáp lại tình cảm đó, kể từ ngày 14/05/2014, phần thưởng kinh nghiệm & Quân Công khi tham gia Tài Nguyên Chiến sẽ được tăng thêm. Chi tiết như sau:

Thời gian & nội dung điều chỉnh

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 07/06/2016.
 • Nội dung điều chỉnh:
  • Tăng điểm kinh nghiệm/Quân Công khi hoàn thành nhiệm vụ.
  • Tăng điểm kinh nghiệm khi thu thập tài nguyên.
  • Tăng số lượng vật phẩm thu thập từ 2.500 lên 3.000 vật phẩm.
  • Số lần hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày:
   • Chưa có Bạn Đồng Hành: 3 lần/ngày.
   • Có Bạn Đồng Hành: 4 lần/ngày.
  • Hủy chế độ tăng 2/tăng 3 lần tốc độ thu thập tài nguyên.

Phần thưởng công trạng

Không sử dụng Quân CôngQuân Công ChươngQuân Công ĐạiQuân Công Huy HoàngQuân Công Vinh Dự
800 điểm 1.600 điểm 4.000 điểm 8.000 điểm 11.200 điểm

Phần thưởng Huân Chương Anh Hùng

Không sử dụng Quân CôngQuân Công ChươngQuân Công ĐạiQuân Công Huy HoàngQuân Công Vinh Dự
0 2 3 6 10

Phần thưởng kinh nghiệm bình thường

Quân HàmKhông sử dụng Quân CôngQuân Công ChươngQuân Công ĐạiQuân Công Huy HoàngQuân Công Vinh Dự
Nguyên Soái 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000
Tướng Quân 30.000.000 45.000.000 60.000.000 75.000.000 90.000.000
Tiên Phong 25.000.000 37.500.000 50.000.000 62.500.000 75.000.000
Đô Thống 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000
Hiệu Úy 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

Phần thưởng kinh nghiệm khi Nguyên Soái x2

Quân HàmKhông sử dụng Quân CôngQuân Công ChươngQuân Công ĐạiQuân Công Huy HoàngQuân Công Vinh Dự
Nguyên Soái 80.000.000 120.000.000 160.000.000 200.000.000 240.000.000
Tướng Quân 60.000.000 90.000.000 120.000.000 150.000.000 180.000.000
Tiên Phong 50.000.000 75.000.000 100.000.000 125.000.000 150.000.000
Đô Thống 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000
Hiệu Úy 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000

Kinh nghiệm khi đào thành công 1 tài nguyên

 • Mỗi lần thu thập thành công 1 tài nguyên, nhân vật sẽ nhận được 8.000 điểm kinh nghiệm.
 • Điểm kinh nghiệm khi đào 1 tài nguyên không chịu ảnh hưởng của việc x2 từ Nguyên Soái.

Sau bảo trì ngày 17/07/2010, tính năng Tống Liêu Tài Nguyên Chiến sẽ cập nhật thêm chức năng xuất hiện boss Hoàng Kim và boss Lan Hoa - Anh Tử tại bản đồ Tài Nguyên Chiến, hy vọng với sự cập nhật này, sẽ tăng thêm phần hấp dẫn trong quá trình thu thập tài nguyên ...

Boss Hoàng Kim thế giới

Các loại BossGhi chú
Bắc Kỵc Lâm Minh Chủ

Bắc Lục Lâm Minh Chủ

Thương Thần Doanh Thiên

Thương Thần Doanh Thiên

Lãnh Hương Lăng

Lãnh Hương Lăng

 • Thời gian các đợt Boss xuất hiện được phân bổ như sau:
Đợt xuất hiện Thời gian
Đợt 1 09h00
Đợt 2 17h00
Đợt 3 22h00

 

 • Phần thưởng: Nhân vật tiêu diệt boss, nhận được 5.000.000 kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận một trong các phần thưởng sau:
Phần thưởng
Mảnh Thiên Thạch
Nhân Sâm Vạn Năm
Phi Yên Thạch

 

Boss Lan Hoa - Anh Tử

Thời gian xuất hiện boss tại bản đồ Tài Nguyên Chiến
ĐợtTừ thứ Hai - thứ NămThứ Sáu, Bảy và Chủ nhật
Đợt 1 08h00 8h00
Đợt 2 23h00 18h00
Đợt 3 - 23h00
Phần thưởng
Phần thưởng
Nhân Sâm Vạn Năm Bồng Lai Lộ Thủy Bổ Thạch Mật Tịch
Túi Hành Trang Bồng Lai Tiên Thủy Tu La Mật Tịch
Mảnh Thiên Thạch Chiêm Y Mật Tịch Kim Thiền Phổ
Thiên Thạch Thiên Hà Mật Tịch Kim Thiền Phổ
Mảnh Băng Thạch Tử Hà Mật Tịch Ngũ Hành Mật Tịch
Băng Thạch Ngũ Quỹ Mật Tịch Sổ tay chế tạo vũ khí
Bổ Kim Mật Tịch Ô Tàm Trang Thiên Cương Trang
Vạn Nhẫn Chung Quỳ Diện Tu La
Hỏa Tinh Dị Thần Cân Chu Tước
Mãn Thiên Hoa Vũ Huyết Hà Quỷ Vương Giáp Thiên Y
Hi Nhân Cầm Long Bá Ô Kim Y Phi Thiên Thái Thường
A La Hán Trượng Huyết Hà Trang Vu Hàm
Cổ Đính Sơn Quỷ Diện Trường Sinh
Thần Hành Mật Thần Quán Vô Song Đấu Y
Đại Hào Lôi Thương Sơn Quỷ Huyết Y Ngũ Sắc Nghê Thường
Thần Cung Thiên Giáng Bào Hồng Ngọc
Liệt Diệm Sát Kiếp Trang Xuất Vân