Scroll Top

Tiến Cấp Mật Tịch

Tiến Cấp Mật Tịch - Đỉnh cao võ học được tích lũy qua những bí kíp từ ngàn năm nay sẽ tái hiện tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II, hứa hẹn mang đến một làn sóng tranh đua quyết liệt giữa các cao thủ, thế lực khắp thiên hạ.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 15/03/2016.
 • Điều kiện: Tất cả nhân sĩ đang hành tẩu tại Võ Lâm Truyền Kỳ II.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Trác Thiên Hành
(Tương Dương - 178/189)
 • Tách Mật Tịch Cao Cấp 70 thành Chân Quyển Tinh Hoa.
 • Lưu ý: Chỉ Mật Tịch Cao Cấp 70 đã luyện cấp 99 mới có thể tách Chân Quyển Tinh Hoa.
 • Mở cửa hàng Chân Quyển Tinh Hoa.
 • Hướng dẫn hoạt động Tiến Cấp Mật Tịch.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhChức năng
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vật phẩm: Chân Quyển Tinh Hoa.
 • Nguồn gốc: Tách từ Mật Tịch Cao Cấp 70.
1 Mật Tịch Cao Cấp 70 = 10 Chân Quyển Tinh Hoa
 • Chức năng: Đổi Quán Thông Quyển, Chân Võ Thủ Ký.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vật phẩm: Quán Thông Quyển.
 • Nguồn gốc: Đổi tại cửa hàng Chân Quyển Tinh Hoa.
30 Chân Quyển Tinh Hoa = 1 Quán Thông Quyển
 • Chức năng: Tiến cấp Mật Tịch.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vật phẩm: Chân Võ Thủ Ký.
 • Nguồn gốc: Đổi tại cửa hàng Chân Quyển Tinh Hoa.
10 Chân Quyển Tinh Hoa = 1 Chân Võ Thủ Ký
 • Chức năng: Sự dụng sẽ giúp lưu lại các thuộc tính đã luyện trên Mật Tịch này để chuyển sang Mật Tịch khác.
 • Khi sử dụng sẽ chuyển thành Chân Võ Vô Trần Bồ Đề.

Điểm Lịch Luyện

Tham gia tính năng Tiến Cấp Mật Tịch, nhân sĩ sẽ cần đến điểm Lịch Luyện.

Điểm Lịch Luyện có thể thu thập thông qua các cách sau:

 • Đổi bằng điểm tu luyện Mật Tịch: 300 điểm tu luyện = 1 điểm lịch luyện.
 • Nhận từ Chân Võ Hồn Thạch: 1 Chân Võ Hồn Thạch = 500 điểm lịch luyện.

Chân Võ Hồn Thạch có thể mua tại Ngự Các.

Điểm Lịch Luyện có thể lưu trữ tối đa là 6.000 điểm/nhân vật.

Võ Lâm II

Cách thức tham gia

Võ Lâm II

  • Nhân vật mang Mật Tịch Cao Cấp 70 đã luyện cấp 99 (không phân biệt số thành và phụ lục) đến NPC Trác Thiên Hành để tách lấy Chân Quyển Tinh Hoa.
  • Sử dụng 30 Chân Quyển Tinh Hoa để đổi lấy Quán Thông Quyển.

Võ Lâm II

   • Mang Mật Tịch muốn tiến cấp lên người và sử dụng Quán Thông Quyển để thăng hoa tiến cấp cho Mật Tịch đó.

Võ Lâm II

  • Sau khi tiến cấp, nhân sĩ có thể vào giao diện Mật Tịch để tu luyện các thuộc tính tiến cấp.
  • Khi tu luyện sẽ cần điểm lịch luyện và có thể dùng Tiểu Nhân Sâm, Đại Nhân Sâm để tăng thêm tốc độ tu luyện.

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Hiệu quả khi tiến cấp Mật Tịch

Võ Lâm II

 • Mật Tịch tiến cấp sẽ có thêm 8 tầng Chân Võ. Hiện tại chỉ mở 2 tầng.
 • Luyện thành công tầng 1 sẽ nhận được hiệu quả Phòng Thủ Bạo Kích (0 - 25 điểm).
 • Luyện thành công tầng 2 sẽ nhận được hiệu quả Giảm Sát Thương Bạo Kích (0 - 50 điểm).
 • Tầng 1, tầng 2 Chân Võ khi luyện sẽ tiêu hao 150 điểm lịch luyện mỗi tầng.
 • Nhân sĩ có thể tu luyện lại nhiều lần mỗi tầng Chân Võ để được điểm hiệu quả cao nhất.
 • Nếu luyện lại có điểm hiệu quả thấp hơn thì vẫn được giữ lại điểm cao nhất trước đó.
 • Luyện lại tầng Chân Võ này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của tầng Chân Võ khác.
 • Khi trang bị Mật Tịch Tiến Cấp, hiệu quả của các tầng Chân Võ đã luyện thành công sẽ được cộng trực tiếp vào nhân vật.
 • Nhân sĩ cũng có thể dùng Chân Võ Thủ Ký để lưu trữ hiệu quả Chân Võ đã luyện trên Mật Tịch này và sử dụng lại cho các Mật Tịch khác (nhấp phải sử dụng).

Võ Lâm II