Scroll Top

Trang bị Uy Hổ

Thiên hạ võ lâm biến chuyển không ngừng, cao thủ từ thập đại môn phái hùng mạnh vẫn đang miệt mài tu luyện, tìm kiếm cho mình những trang bị mạnh mẽ, uy lực nhất nhằm thỏa chí chinh phục giang hồ.

Sau thời gian nghiên cứu, các bậc cao nhân giả kim đã sáng tạo thành công trang bị chiến trường mới, mang sức mạnh kinh hồn khiếp đảm trời đất mang tên Uy Hổ. Còn chờ gì nữa, hãy nhanh tay sở hữu ngay khi có thể để xưng bá thiên hạ nào!

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 07/03/2019.
 • Nội dung: Cập nhật công thức nâng cấp trang bị Uy Hổ.
 • Điều kiện: Nhân vật phải mặc trang bị Thanh Long Tướng hoặc Thanh Long Soái trên người mới có thể tiến hành thao tác nâng cấp lên trang bị Uy Hổ.
 • Lưu ý: Nhân vật của tất cả môn phái có thể đến NPC Hỏa Phụng Tử để xem trước các thuộc tính của trang bị Uy Hổ Tướng Quân/Nguyên Soái thuộc hệ phái của mình.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II

Hỏa Phụng Tử

  • Vị trí: Tuyền Châu (181/176).
  • Chức năng: Nâng cấp trang bị Uy Hổ.

Nâng cấp Uy Hổ Tướng Quân

Vo Lam II

 • Nhân sĩ đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Uy Hổ.
 • Sau đó chọn dòng trang bị mong muốn để tiến hành nâng cấp.
 • Công thức nâng cấp trang bị Uy Hổ Tướng Quân hiện tại như sau:
Công thức nâng cấp

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 03 Thiên Cang Lệnh.
 • 03 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Thái Nhất Lệnh.
 • 01 Uy Hổ Hồn.
 • 01 trang bị Thanh Long Tướng Quân +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Thanh Long Tướng Quân Chiến Khôi +7 Uy Hổ Tướng Quân Chiến Khôi +0
 • Mất 03 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 03 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 40 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 01 Uy Hổ Hồn.
 • Nhận lại trang bị Thanh Long Tướng Quân tương ứng, giữ nguyên độ cường hóa và Đá Quý.
 • Nhận được 01 Uy Hổ Tinh Hoa.
Thanh Long Tướng Quân Chiến Giáp +7 Uy Hổ Tướng Quân Chiến Giáp +0
Thanh Long Tướng Quân Chiến Trang +7 Uy Hổ Tướng Quân Chiến Trang +0
Thanh Long Tướng Quân Chiến Bài Uy Hổ Tướng Quân Chiến Bài
Thanh Long Tướng Quân Chiến Kỳ Uy Hổ Tướng Quân Chiến Kỳ
Thanh Long Tướng Quân Chiến Phù Uy Hổ Tướng Quân Chiến Phù

Lưu ý

 • Trang bị Thanh Long mang đi nâng cấp không cần mở khóa an toàn.
 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Uy Hổ nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
 • Sau khi nâng cấp, dù thành công hay thất bại thì trang bị nhận về cũng sẽ ở trạng thái không khóa an toàn.

Vo Lam II

Vo Lam II

Hợp thành vũ khí Uy Hổ Tướng Quân sơ cấp
 • Vũ khí Uy Hổ Tướng Quân được chia thành Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp.
 • Nhân sĩ có thể trực tiếp đến gặp NPC Hỏa Phụng Tử để sở hữu Vũ khí Uy Hổ Tướng Quân Sơ cấp theo 2 cách sau:
Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • 40 Uy Hổ Tinh Hoa.
 • 200 Thái Nhất Lệnh.
1 vũ khí Uy Hổ Tướng Sơ cấp +0
 • 1 vũ khí Thanh Long Tướng Cao cấp +7
 • 10 Uy Hổ Tinh Hoa.
1 vũ khí Uy Hổ Tướng Sơ cấp +0
Nâng cấp vũ khí Uy Hổ Tướng Sơ cấp lên Trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Uy Hổ Tướng Quân Sơ cấp +7 trở lên trên người.
 • 25 Thiên Cang Lệnh.
 • 25 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 500 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp vũ khí Uy Hổ Tướng Trung cấp lên Cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Uy Hổ Tướng Quân Trung cấp +7 trở lên trên người.
 • 30 Thiên Cang Lệnh.
 • 30 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 500 Thái Nhất Lệnh.

Vo Lam II

Vo Lam II

Nâng cấp Uy Hổ Nguyên Soái

Vo Lam II

 • Nhân sĩ đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Uy Hổ.
 • Sau đó chọn dòng trang bị mong muốn để tiến hành nâng cấp.
 • Công thức nâng cấp trang bị Uy Hổ Nguyên Soái hiện tại như sau:
Công thức nâng cấp

Tiêu hao các loại nguyên liệu sau:

 • 05 Thiên Cang Lệnh.
 • 05 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 60 Thái Nhất Lệnh.
 • 02 Uy Hổ Hồn.
 • 01 trang bị Thanh Long Nguyên Soái +7 trở lên như bảng dưới:
Trang bị nâng cấpThành côngThất bại
Thanh Long Nguyên Soái
Chiến Khôi +7
Uy Hổ Nguyên Soái
Chiến Khôi +0
 • Mất 05 Thiên Cang Lệnh.
 • Mất 05 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Mất 60 Thái Nhất Lệnh.
 • Mất 02 Uy Hổ Hồn.
 • Nhận lại trang bị Thanh Long Nguyên Soái tương ứng, giữ nguyên độ cường hóa và Đá Quý.
 • Nhận được 01 Uy Hổ Tinh Hoa.
Thanh Long Nguyên Soái
Chiến Giáp +7
Uy Hổ Nguyên Soái
Chiến Giáp +0
Thanh Long Nguyên Soái
Chiến Trang +7
Uy Hổ Nguyên Soái
Chiến Trang +0
Thanh Long Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Uy Hổ Nguyên Soái
Hiệu Kỳ
Thanh Long Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Uy Hổ Nguyên Soái
Lệnh Kỳ
Thanh Long Nguyên Soái
Hổ Phù
Uy Hổ Nguyên Soái
Hổ Phù
Thanh Long Nguyên Soái
Hiệu Phù
Uy Hổ Nguyên Soái
Hiệu Phù

Lưu ý

 • Trang bị Thanh Long mang đi nâng cấp không cần mở khóa an toàn.
 • Sau khi nâng cấp, các Đá Quý, hiệu quả Tiểu Định Hồn và Đại Định Hồn sẽ biến mất.
 • Trang bị Uy Hổ nhận được sẽ phải đục lỗ và khảm Đá Quý lại từ đầu.
 • Sau khi nâng cấp, dù thành công hay thất bại thì trang bị nhận về cũng sẽ ở trạng thái không khóa an toàn.

Vo Lam II

Vo Lam II

Hợp thành vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái sơ cấp
 • Vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái được chia thành Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp.
 • Nhân sĩ có thể trực tiếp đến gặp NPC Hỏa Phụng Tử để sở hữu Vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái Sơ cấp theo 2 cách sau:
Nguyên liệu nâng cấpThành công
 • 80 Uy Hổ Tinh Hoa.
 • 400 Thái Nhất Lệnh.
1 vũ khí Uy Hổ Soái Sơ cấp +0
 • 1 vũ khí Thanh Long Soái Cao cấp +7
 • 20 Uy Hổ Tinh Hoa.
1 vũ khí Uy Hổ Soái Sơ cấp +0
Nâng cấp vũ khí Uy Hổ Soái Sơ cấp lên Trung cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái Sơ cấp +7 trở lên trên người.
 • 35 Thiên Cang Lệnh.
 • 35 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 750 Thái Nhất Lệnh.
Nâng cấp vũ khí Uy Hổ Soái Trung cấp lên Cao cấp

Tiêu hao các vật phẩm và nguyên liệu sau:

 • Có trang bị vũ khí Uy Hổ Nguyên Soái Trung cấp +7 trở lên trên người.
 • 50 Thiên Cang Lệnh.
 • 50 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 750 Thái Nhất Lệnh.

Vo Lam II

Nguồn gốc Uy Hổ Hồn

Vo Lam II

 • Người chơi đối thoại với Hỏa Phụng Tử để mở giao diện Tiệm Trang Bị Uy Hổ.
 • Có thể chọn bất kì dòng chọn nào để đổi Uy Hổ Hồn.
  • 1 Uy Hổ Hồn = 1 Hỏa Phụng Linh + 2.000 Vàng.
  • 1 Uy Hổ Hồn = 1 Thanh Long Hồn + 1.000 Vàng.
 • Uy Hổ Hồn sau khi đổi có thể giao dịch.

Nguồn gốc Uy Hổ Tinh Hoa

 • Khi nâng cấp thất bại trang bị Uy Hổ tướng và soái ( Nón, áo, quần và trang sức) nhân vật sẽ nhận được 01 Uy Hổ Tinh Hoa.
 • Uy Hổ tinh hoa nhận được có thể giao dịch.

Thuộc tính hỗ trợ môn phái của Uy Hổ

Để nhân sĩ có thể nắm rõ hơn về loại trang bị mới này, Bổn Trang xin công bố dòng thuộc tính ẩn cuối cùng - thuộc tính hỗ trợ hệ phái. Chi tiết như sau:

Hệ pháiThuộc tính
Thiếu Lâm Võ Tông Nộ khí tiêu hao của Vô Ảnh Cước giảm 1.
Thiếu Lâm Tục Gia Thời gian choáng của Đạt Ma Vũ Kinh tăng lên 5 giây.
Thiếu Lâm Thiền Tông Thời gian định thân của Bất Động Minh Vương Chú tăng lên 3 giây.
Đường Môn Sát thương của Truy Tâm Tiễn, Mãn Thiên Hoa Vũ và Bạo Vũ Lê Hoa Châm tăng thêm 30%.
Cái Bang Tĩnh Y Sử dụng Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ sẽ khiến kẻ địch bị giảm 100% thủ ngoại trong 4 giây.
Cái Bang Ô Y Bá Vương Tạ Giáp sẽ khiến mục tiêu giảm 25% sức tấn công.
Nga My Tục Gia Hiệu quả của chiêu Dư Âm Nhiễu Lương Công và Khúc Nghệ Tĩnh tăng lên gấp 2 lần.
Nga My Phật Gia Giãn cách sử dụng của Thanh Âm Phạn Xướng giảm 5 giây, đồng thời khiến kẻ địch định thân 5 giây.
Võ Đang Đạo Gia Tốc độ thi triển của Liệt Diệm Kiếm Pháp, Tích Dương Kiếm Khí và Thiên Thanh Thuần Dương Kiếm tăng thêm 60%.
Võ Đang Tục Gia Giãn cách sử dụng Tàn Ảnh Quyết và Càn Khôn Quyết giảm 5 giây.
Ngũ Độc Tà Hiệp Số lượng và trị số Tà Linh tối đa tăng 40%.
Ngũ Độc Cổ Sư Sát thương của Phong Cổ, Cuồng Phong Trảo và Vạn Cổ Thực Thiên tăng thêm 30%.
Dương Gia Thương Kỵ Giãn cách xuất chiêu của Dương Gia Bôn Lang Thương, Dương Gia Đảo Hải Thương, Bích Nguyệt Phi Tinh Thương giảm 30%.
Dương Gia Cung Kỵ Sát thương của Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn tăng thêm 30%, giãn cách xuất chiêu giảm 5 giây.
Côn Lôn Thiên Sư Sát thương của Ngũ Lôi Chính Pháp Phù tăng thêm 30%, tỷ lệ xuất chiêu tăng 20%.
Thúy Yên Vũ Tiên Tỷ lệ xuất chiêu của tất cả kỹ năng tăng thêm 15%.
Thúy Yên Linh Nữ Bách Hoa Ngọc Lộ Công hiện tại sẽ không giảm ảnh hưởng của sức mạnh đối với lực tấn công.
Minh Giáo Thánh Chiến Giãn cách thi triển Chích Phong Toàn giảm 6 giây.
Minh Giáo Trận Binh Nghiệp Hỏa Trận xuất chiêu sát thương tăng 30%. Ngũ Linh Quy Nguyên tăng tất cả thuộc tính 10 điểm.
Minh Giáo Huyết Nhân Tốc độ xuất chiêu Băng Huyết Ấn tăng 25%. Giản cách thi triển Thí Cảnh Trảo giảm 5 giây.
Côn Lôn Kiếm Tôn Tàn Vân Kiếm Canh, Đoạn Thủy Kiếm Canh sát thương tăng 40%.
Đường Môn Nhậm Hiệp Bích Lạc Nhẫn thời gian chờ giảm 20%. Thê Phong Đoạt sát thương tăng 20%.

Lưu ý: Nhân vật của tất cả môn phái có thể đến NPC Hỏa Phụng Tử để xem trước các thuộc tính của trang bị Uy Hổ Tướng Quân/Nguyên Soái thuộc hệ phái của mình.