Scroll Top

Khảm Đá Quý

Huyết Trích, Nguyệt Bạch, Hổ Phách, Hắc Diệu là những bảo thạch ngàn năm khó gặp, tương truyền có công năng thần bí, khử tà diệt ma. Chính vì lẽ đó, 4 loại kỳ thạch này đang được nhân sĩ giang hồ "săn lùng" khắp thâm sơn cùng cốc để làm trang bị và vũ khí của bản thân thêm mạnh mẽ.

Lời đồn thổi trên có phải là sự thật? Nhân sĩ hãy đến gặp Hoàn Nhan Y Y tại Tương Dương để biết thêm chi tiết nhé.

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 28/07/2014.
 • Kết thúc: Thông báo sau.
 • Các loại trang bị có thể khảm Đá Quý:
  • Trang bị Linh Đồ.
  • Trang nị Chiến Cuồng.
  • Ngộc Bội Diệu Dương cấp 3 (hỗ trợ mật tịch 8%).
  • Trang bị Lôi Hổ (Lôi Hỗ Dũng Sĩ, Lôi Hổ Tướng Quân, Lôi Hổ Nguyên Soái).
  • Trang bị Thiên Hạ Vô Song.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
Hoàn Nhan
Y Y
 • Vị trí: Tương Dương - 173/188.
 • Chức năng:
  • Nhận Cẩm Nang Đá Quý.
  • Đục lỗ trang bị.
  • Khảm đá quý.
  • Tiệm đá quý.

Võ Lâm II
Cẩm Nang Đá Quý

 • Nguồn gốc: Nhận tại Hoàn Nhan Y Y.
 • Chức năng:
  • Cất giữ các loại Đá Quý.
  • Nâng cấp Đá Quý.
 • Lưu ý: Cẩm Nang Đá Quý chỉ có thể cất giữ tối đá 255 viên Đá Quý mỗi loại.
Võ Lâm II
Huyết Trích Thạch
 • Khi khảm Huyết Trích Thạch vào các loại trang bị khác nhau thì sẽ có thuộc tính khác nhau.
 • Huyết Trích Thạch có 6 cấp, mỗi cấp sẽ tăng thêm chỉ số thuộc tính.
Bộ phậnThuộc tínhCấp
123456
Nón Thi triển 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Áo, quần Sức mạnh 10 16 22 28 34 40
Nhẫn Phòng thủ bạo kích 1 2 3 4 5 6
Vũ khí Điểm ngoại công 25 50 75 100 125 150
Võ Lâm II
Nguyệt Bạch Thạch
 • Khi khảm Nguyệt Bạch Thạch vào các loại trang bị khác nhau thì sẽ có thuộc tính khác nhau.
 • Nguyệt Bạch Thạch có 6 cấp, mỗi cấp sẽ tăng thêm chỉ số thuộc tính.
Bộ phậnThuộc tínhCấp
123456
Nón Nữa sát thương 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Áo, quần Nội công 10 16 22 28 34 40
Nhẫn Giảm sát thương bạo kích 3 6 9 12 15 18
Vũ khí Điểm nội kích 25 50 75 100 125 150
Võ Lâm II
Hổ Phách Thạch
 • Khi khảm Hổ Phách Thạch vào các loại trang bị khác nhau thì sẽ có thuộc tính khác nhau.
 • Hổ Phách Thạch có 6 cấp, mỗi cấp sẽ tăng thêm chỉ số thuộc tính.
Bộ phậnThuộc tínhCấp
123456
Nón Điểm sinh lực 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Áo, quần Linh hoạt 10 16 22 28 34 40
Nhẫn Sát thương bạo kích 3 6 9 12 15 18
Vũ khí Điểm sát thương 20 40 60 80 100 120
Võ Lâm II
Hắc Diệu Thạch
 • Khi khảm Hắc Diệu Thạch vào các loại trang bị khác nhau thì sẽ có thuộc tính khác nhau.
 • Hắc Diệu Thạch có 6 cấp, mỗi cấp sẽ tăng thêm chỉ số thuộc tính.
Bộ phậnThuộc tínhCấp
123456
Nón Chính xác 100 160 220 280 340 400
Áo, quần Thân pháp 10 16 22 28 34 40
Nhẫn Bạo kích 1 2 3 4 5 6
Vũ khí Độc sát 40 80 120 160 200 240

Lưu ý:

 • Đá Quý cấp 1: Tất cả nhân sĩ đều có thể sử dụng.
 • Đá Quý cấp 2: Yêu cầu nhân sĩ phải đạt Chuyển Sinh 0 đẳng cấp 90.
 • Đá Quý cấp 3: Yêu cầu nhân sĩ phải đạt Chuyển Sinh 2 đẳng cấp 90.
 • Đá Quý cấp 4: Yêu cầu nhân sĩ phải đạt Chuyển Sinh 4 đẳng cấp 90.
 • Đá Quý cấp 5: Yêu cầu nhân sĩ phải đạt Chuyển Sinh 5 đẳng cấp 90.
 • Đá Quý cấp 6: Yêu cầu nhân sĩ phải đạt Chuyển Sinh 6 đẳng cấp 90.

Cách thức tham gia

Đục lỗ trang bị
Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
 • Đối thoại với NPC Hoàn Nhan Y Y và nhấp vào dòng chọn "Đục lỗ trang bị".
 • Chi phí:
  • Đục lỗ 1: Cần 4 loại Đá Quý cấp 1, mỗi loại 1 viên.
  • Đục lỗ 2: Cần 4 loại Đá Quý cấp 2, mỗi loại 2 viên.
  • Đục lỗ 3: Cần 4 loại Đá Quý cấp 3, mỗi loại 3 viên.

Võ Lâm II

Đưa trang bị cần đục lỗ vào và nhấn "Bắt đầu"
 • Lưu ý: Trang bị phải có "Số lỗ" thì nhân sĩ mới có thể đục lỗ.
Khảm Đá Quý
Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
Đối thoại với NPC Hoàn Nhan Y Y và nhấp vào dòng chọn "Khảm Đá Quý"

Võ Lâm II

Đưa trang bị và Đá Quý cần khảm vào, nhấn "Bắt đầu"
Ghép Đá Quý
Hình ảnhNội dung
Võ Lâm II
Có thể ghép Đá Quý thông qua NPC Hoàn Nhan Y Y hoặc Cẩm Nang Đá Quý

Võ Lâm II

Đá Quý có 6 cấp, chi phí ghép như sau:

Thành phẩmTiêu hao
Đá Quý cấp 2 4 Đá Quý cấp 1
+
1 vạn
Đá Quý cấp 3 4 Đá Quý cấp 2
+
4 vạn
Đá Quý cấp 4 4 Đá Quý cấp 3
+
20 vạn
Đá Quý cấp 5 4 Đá Quý cấp 4
+
100 vạn
Đá Quý cấp 6 4 Đá Quý cấp 5
+
1.000 vạn

 

Rương Đá Quý May Mắn

Võ Lâm II
Nhấp dòng chọn "Rương Đá Quý May Mắn" tại NPC Hoàn Nhan Y Y (nhân vật cấp 90 trở lên)


Võ Lâm II
Mỗi ngày có 8 lần quay ưu đãi (tiêu hao 2 Huân Chương Anh Hùng)
và 40 lần quay may mắn (tiêu hao 4 Huân Chương Anh Hùng)


Võ Lâm II
Khi nhấn vào nút "Mở 10 lần", hệ thống sẽ tự dùng số lần rút thăm may mắn

Lưu ý

 • Đá Quý đã khảm không thể tách ra. Lỗ đã khảm đá quý có thể tiếp tục khảm Đá Quý khác, khi khảm Đá Quý mới thì Đá Quý mới sẽ trực tiếp thay thế cho Đá Quý cũ và Đá Quý Cũ sẽ bị mất.
 • Tất các các loại Đá Quý đều bị khóa, sau khi khảm Đá Quý lên trang bị thì trang bị cũng sẽ bị khóa. Nhân sĩ có thể dùng Vạn Năng Phù để mở khóa trang bị, sau khi mở khóa trang bị các loại Đá Quý đã khảm trên trang bị sẽ mất hết.
 • Vật phẩm Càn Khôn Phù sẽ không thể mở khóa những trang bị đã khảm đá quý.
 • Nhân vật đẳng cấp 90 trở lên mới có thể tham gia Rương Đá Quý May Mắn.
 • Trang bị đang khóa không thể tiến hành đục lỗ và Khảm Đá Quý.