Scroll Top

Vạn Kiếm Trũng

Vạn Kiếm Trũng không chỉ thu hút nhân sĩ võ lâm bởi những cửa ải thử thách mà còn mang đến cơ hội sở hữu các phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Chính vì vậy, kể từ khi ra mắt đến nay, phó bản này luôn nhận được sự yêu thích của đông đảo hào kiệt giang hồ.

Và kể từ ngày 20/06/2014, Vạn Kiếm Trũng sẽ được cập nhật cách tham gia để tăng thêm tính thử thách và bổ sung nhiều phần thưởng như: Lôi Hổ Tinh Phách, Huy Chương Anh Hùng, Kim Xà cấp 4,...

Cập nhật mới

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 20/06/2014.
 • Nội dung cập nhật:
Nội dungChi tiết
Hình thức
vượt ải

Có 2 hình thức vượt ải mà nhân sĩ có thể chọn:

 • Vượt ải thường: Tiêu hao 15 điểm Tinh lực/nhân vật.
 • Vượt ải Thiên Kiêu: Đội trưởng tiêu hao 3 Thiên Kiêu Lệnh.
Rương
 • Rương Đồng và Rương Bạc xuất hiện ở ải 1, 2, 3.
 • Rương Vàng xuất hiện ở ải 4.
Hồi Sinh Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh/lần
Phần thưởng Thay đổi toàn bộ phần thưởng

Hướng dẫn tham gia

Bước 1
  • Khi đã đủ điều kiện tham gia, đội trưởng đến gặp NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản để tiến hành báo danh.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Báo danh thành công tại NPC Thần Giáo Hắc Tổng Quản.
Bước 2
  • Đội trưởng đến gặp Giang Biệt Hạc để kích hoạt mở ải thứ nhất: Sát thủ Đinh Mã Dũng.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Khi mở ải sẽ xuất hiện Thương Ưng Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 3

Phong ấn được mở sẽ xuất hiện 03 đợt thủ vệ, đồng đạo phải hạ gục các quái này.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 4

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, sẽ xuất hiện Đinh Mã Dũng Thống, đồng đạo cần phải hạ gục Đinh Mã Dũng Thống.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 5
  • Hạ gục Đinh Mã Dũng Thống sẽ vượt qua thành công ải thứ nhất.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Qua ải thành công sẽ xuất hiện bảo rương, đồng đạo nhấp vào bảo rương để nhận thưởng.
Bước 6
  • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải thứ hai: Kiếm Trũng Cơ Quan.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Thanh Long Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 7

Tiếp tục hạ gục 03 đợt xuất hiện thủ vệ.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 8

Sau khi hạ gục 3 đợt thủ vệ, đồng đạo cần tiếp tục phá hủy Bàn Long Cơ Quan.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 9
  • Hạ gục Bàn Long Cơ Quan sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 •  Xuất hiện bảo rương, đồng đạo mở bảo rương nhận phần thưởng.
Bước 10
  • Đội trưởng tiếp tục đối thoại với Giang Biệt Hắc để mở ải tiếp theo – Hộ Kiếm Kiếm Linh.

Võ lâm Truyền Kỳ II

  • Sau khi ải thứ 3 được mở sẽ xuất hiện Hỏa Phụng Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Phong ấn được mở sẽ xuất hiện Thiên Địa Nhân Tam.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 11
  • Hạ gục Thiên Địa Nhân Tam sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.
Bước 12
  • Đội trưởng đối thoại với Giang Biệt Hạc để mở ải cuối cùng – Ma Kiếm.

Võ lâm Truyền Kỳ II

  • Sau khi mở ải sẽ xuất hiện Bạch Hổ Phong Ấn.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Bạch Hổ Phong Ấn được mở sẽ xuất hiện Ma Kiếm Nô.

Võ lâm Truyền Kỳ II

Bước 13
  • Hạ gục Ma Kiếm Nô sẽ vượt ải thành công.

Võ lâm Truyền Kỳ II

 • Mở bảo rương nhận phần thưởng.
 • Khi vượt thành công bốn ải, đội trưởng đến gặp NPC Nhậm Doanh Doanh đối thoại để rời khỏi ải.

Vạn Kiếm Trũng không chỉ thu hút nhân sĩ võ lâm bởi những cửa ải thử thách mà còn mang đến cơ hội sở hữu các phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Chính vì vậy, kể từ khi ra mắt đến nay, phó bản này luôn nhận được sự yêu thích của đông đảo hào kiệt giang hồ.

Và kể từ ngày 20/06/2014, Vạn Kiếm Trũng sẽ được cập nhật cách tham gia để tăng thêm tính thử thách và bổ sung nhiều phần thưởng như: Lôi Hổ Tinh Phách, Huy Chương Anh Hùng, Kim Xà cấp 4,...

Phần thưởng kinh nghiệm - rương

Điểm kinh nghiệm
ẢiĐiểm kinh nghiệm
1 2.000.000/nhân vật
2 2.500.000/nhân vật
3 3.000.000/nhân vật
4 3.500.000/nhân vật
Tăng thêm điểm kinh nghiệm
 • Ngoài ra, khi vượt ải, điểm kinh nghiệm sẽ được tăng lên theo số lượng hệ phái:
Số lượng hệ pháiKinh nghiệm tăng thêm
3 0%
4 0%
5 20%
6 40%
7 60%
8 100%
 • Ví dụ: Khi tổ đội có 8 hệ phái tham gia vượt ải và thành công vượt qua ải 4 thì sẽ nhận được 3.500.000 điểm kinh nghiệm + (3.500.000 x 100%) = 7.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật.
Số lượng rương

Khi vượt ải, số lượng bảo rương xuất hiện như sau:

ẢiRương
1 1 Rương Đồng 1, 4 Rương Bạc
2 1 Rương Đồng 2, 4 Rương Bạc
3 1 Rương Đồng 3, 4 Rương Bạc
4 1 Rương Vàng

Phần thưởng Rương Đồng

Loại rươngPhần thưởng
Rương Đồng 1

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Thiết Tinh cấp 1 Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Rương Đồng 2

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Giày Vải Thô Tinh Trí Bổ Hài
Rương Đồng 3

Mở miễn phí và nhận ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng:

Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 1
Bồi Nguyên Đơn Thiết Tinh cấp 2
Mảnh Tu Chân Yếu Quyết Thiết Tinh cấp 3
Giày Vải Thô Tinh Trí Bổ Hài
Bố Chế Cao Đồng Ngoa -

Phần thưởng Rương Bạc

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh 1 lần mở, nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ 4 Lôi Hổ Tinh Phách
Cây Bát Nhã Giày Vải Thô
Cây Tứ Linh Tinh Trí Bố Hài
Bạch Câu Hoàn Bố Chế Cao Đồng Ngoa
Đại Bạch Câu Hoàn Chiến Hài Kim Chế
Bạch Câu Tiên Đơn Chiến Hài Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Chiến Hài Thủy Chế
1 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Hỏa Chế
2 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Thổ Chế
4 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Ám Chế
10 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Du Hiệp
1 Lôi Hổ Tinh Phách Chiến Hài Thiết Huyết
2 Lôi Hổ Tinh Phách Chiến Hài Vân Du
4 Lôi Hổ Tinh Phách 2 Mảnh Thiên Môn
4 Mảnh Thiên Môn 20 Mảnh Thiên Môn
Thiên Môn Kim Lệnh Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Bạch Kim Hồng Bao (trống) -

Phần thưởng Rương Vàng

Phần thưởng Rương Vàng nhận theo 2 hình thức: Miễn phí hoặc sử dụng Thiên Kiêu Lệnh để mở (áp dụng cho cả Rương Vàng 1 và 2).

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Mở Rương Vàng miễn phí
 • Nhận được 1 trong các phần thưởng ngẫu nhiên sau đây:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ Thiết Tinh cấp 1
Cây Bát Nhã Thiết Tinh cấp 2
Cây Tứ Linh Thiết Tinh cấp 3
Giày Vải Thô Tinh Trí Bố Hài
Tu Chân Yếu Quyết Bố Chế Cao Đồng Ngoa
Thiên Lý Truyền Âm Phù Chiến Hài Kim Chế
Tứ Linh Quy Nguyên Đơn Chiến Hài Mộc Chế
Bồi Nguyên Đơn Chiến Hài Thủy Chế
Băng Tinh Thạch Chiến Hài Hỏa Chế
Bạch Câu Hoàn Chiến Hài Thổ Chế
Tẩy Tâm Thạch Khoáng Chiến Hài Ám Chế
Luyện Lô Thiết Khoáng Chiến Hài Du Hiệp
Túi Tiền Chiến Hài Thiết Huyết
- Chiến Hài Vân Du
Mở Rương Vàng bằng Thiên Kiêu Lệnh

Tiêu hao 1 Thiên Kiêu Lệnh mở Rương Vàng để nhận 1 vật phẩm ngẫu nhiên sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
Cây Bát Nhã nhỏ 4 Lôi Hổ Tinh Phách
Cây Bát Nhã Giày Vải Thô
Cây Tứ Linh Tinh Trí Bố Hài
Bạch Câu Hoàn Bố Chế Cao Đồng Ngoa
Đại Bạch Câu Hoàn Chiến Hài Kim Chế
Bạch Câu Tiên Đơn Chiến Hài Mộc Chế
Đại Nhân Sâm Chiến Hài Thủy Chế
1 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Hỏa Chế
2 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Thổ Chế
4 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Ám Chế
10 Huy Chương Anh Hùng Chiến Hài Du Hiệp
1 Lôi Hổ Tinh Phách Chiến Hài Thiết Huyết
2 Lôi Hổ Tinh Phách Chiến Hài Vân Du
4 Lôi Hổ Tinh Phách 2 Mảnh Thiên Môn
4 Mảnh Thiên Môn 20 Mảnh Thiên Môn
Thiên Môn Kim Lệnh Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống)
Bạch Kim Hồng Bao (trống) -

Lưu ý

 • Phần thưởng khi mở rương miễn phí không thể giao dịch.
 • Phần thưởng khi mở rương bằng Thiên Kiêu Lệnh có thể giao dịch.

Thân chúc quý đồng đạo sẽ thành công chinh phục tính năng Vạn Kiếm Trũng và nhận được những phần thưởng quý giá.

Nay kính báo,