Scroll Top

Trang bị Hào Hiệp

Phiên bản mới Tam Quân Đại Chiến của Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ mang đến cho nhân sĩ nhiều tình năng độc đáo. Đặc biệt, sự xuất hiện của trang bị Hào Hiệp chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt vô cùng lớn. Cách để sở hữu được trang bị uy lực này thế nào? Kính mời quý nhân sĩ cùng theo dõi những nội dung chính như sau:

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 09/07/2015.
 • Điều kiện: Nhân vật đạt đẳng cấp 90 trở lên và đã tham gia vào 1 trong 3 thế lực.

Võ Lâm II

Các bước thực hiện

  • Nhân sĩ mở giao diện thế lực và click vào biểu tượng Tiệm Danh Vọng Thế Lực để mua các phối phương cần thiết dùng để chế tạo trang bị Hào Hiệp.

Võ Lâm II

  • Sau khi có đầy đủ nguyên liệu theo yêu cầu, nhân sĩ nhấp vào phối phương để bắt đầu chế tạo ra trang bị Hào Hiệp như mong muốn.

Võ Lâm II

Công thức quan trọng

Công thức chế tạo nguyên liệu
Nguyên liệuVật phẩm cần để chế tạo
Võ Lâm II
Huyền Viêm Cương
 • 200 Huyền Viêm Thiết
 • 20 Linh Ngọc
 • 15 Thái Nhất Lệnh
Võ Lâm II
Viêm Linh Bố
 • 200 Viêm Linh Ti
 • 20 Linh Ngọc
 • 15 Thái Nhất Lệnh
Võ Lâm II
Ma Lang Giáp
 • 200 Da Ma Lang
 • 20 Linh Ngọc
 • 15 Thái Nhất Lệnh
Võ Lâm II
Địa Long Giáp
 • 200 Da Địa Long
 • 20 Linh Ngọc
 • 15 Thái Nhất Lệnh
Võ Lâm II
Lưu Li Kim
 • 200 Lôi Viêm Thạch
 • 20 Linh Ngọc
 • 15 Thái Nhất Lệnh
Công thức hợp thành trang bị Hào Hiệp
Trang bịVật phẩm cần để chế tạo
Võ Lâm II
Hào Hiệp Nón
 • 1 Phối phương tương ứng
 • 200 Hào Hiệp Lệnh
 • 10 Viêm Linh Bố
 • 20 Linh Thiết
 • 100 Vàng
Võ Lâm II
Hào Hiệp Y
 • 1 Phối phương tương ứng
 • 200 Hào Hiệp Lệnh
 • 10 Ma Lang Giáp
 • 20 Linh Thiết
 • 100 Vàng
Võ Lâm II
Hào Hiệp Trang
 • 1 Phối phương tương ứng
 • 200 Hào Hiệp Lệnh
 • 10 Địa Long Giáp
 • 20 Linh Thiết
 • 100 Vàng
Võ Lâm II
Vũ khí Hào Hiệp
 • 1 Phối phương tương ứng
 • 200 Hào Hiệp Lệnh
 • 10 Huyền Viêm Cương
 • 20 Linh Thiết
 • 100 Vàng
Võ Lâm II
Ngọc Bội Hào Hiệp
 • 1 Phối phương tương ứng
 • 200 Hào Hiệp Lệnh
 • 10 Lưu Li Kim
 • 20 Linh Thiết
 • 100 Vàng

Lưu ý

 • Đẳng cấp yêu cầu khi sử dụng trang bị:
  • Hào Hiệp Nón: Chuyển Sinh 6 cấp 90 trở lên.
  • Hào Hiệp Y: Chuyển Sinh 5 cấp 90 trở lên.
  • Hào Hiệp Trang: Chuyển Sinh 6 cấp 90 trở lên.
  • Hào Hiệp Vũ Khí: Chuyển Sinh 7 cấp 90 trở lên.
  • Hào Hiệp Trang Sức: Chuyển Sinh 8 cấp 90 trở lên.
 • Linh Thiết nhận được khi tách trang bị Linh Đồ.
 • Huyền Viêm Thiết, Viêm Linh Ti, Da Ma Lang, Da Địa Long, Lôi Viêm Thạch có nguồn gốc từ Thái Nhất Tháp.
 • Linh Ngọc có thể đổi tại Tiệm Thế Lực. 01 Linh Ngọc = 20 Huân Chương Anh Hùng.
 • Hào Hiệp Lệnh có được khi tham gia các tính năng thế lực 3 phe.