Scroll Top

Bạn đồng hành

Sau bảo trì ngày 20/08/2010, Bổn Trang đã cho ra mắt tính năng Bạn đồng hành - một tính năng mới, độc đáo, và sẽ hỗ trợ nhân sĩ võ lâm thuận tiện hơn trong quá trình tham gia phiêu lưu cùng thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II.

Cấp của Bạn đồng hànhHỗ trợ

Cấp 1

 • Trò chuyện cùng Bạn đồng hành
 • Nhiệm vụ Bạn đồng hành
 • Đổi kiểu Bạn đồng hành

Cấp 2

Cấp 3

 • Thu thập trong chiến trường Tài Nguyên nhanh hơn - giảm 1 giây (còn 4 giây/1 lần thu thập).
 • Hỗ trợ chuyển sinh lần 3

Cấp 4

 • Thu thập trong chiến trường Tài Nguyên nhanh hơn - giảm 1 giây (còn 3 giây/1 lần thu thập).
 • Hỗ trợ chuyển sinh lần 4

NPC liên quan

Hình ảnhVị tríGhi chú
Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bắc Đẩu Lão Nhân

Thất đại thành thị

 • Thành Đô - 223/220
 • Biện Kinh - 173/175
 • Tuyền Châu - 181/183
 • Dương Châu - 216/196
 • Tương Dương - 178/183
 • Đại Lý - 195/186
 • Phượng Tường - 218/195

Để nhận Bạn đồng hành cấp 1, đồng đạo đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân hoặc nhấn chuột phải Trứng ngẫu nhiên (bán tại Ngự Các = 80 Xu)

Điều kiện kích hoạt:

 • Nhân vật cấp 75 trở lên.
 • Học hết kỹ năng 55.
 • 10 mảnh Thái dịch hỗn nguyên.
 • 100 vàng.
 • 7.000 điểm tu luyện.

 

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Cẩm Nang Đại Sự Kiện

 • Đổi tên Bạn đồng hành (tiêu hao 1 Nữ Oa Tinh Thạch)
 • Gọi/thu hồi Bạn đồng hành
 • Trò chuyện cùng Bạn đồng hành
 • Nhiệm vụ thường nhật chăm sóc Bạn đồng hành
 • Rèn luyện Bạn đồng hành
 • Tu luyện Linh lực

Hướng dẫn nhận Bạn đồng hành cấp 1

Hình ảnhGhi chú

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Để nhận Bạn đồng hành cấp 1, đồng đạo đối thoại với NPC Bắc Đẩu Lão Nhân hoặc nhấn chuột phải Trứng ngẫu nhiên (bán tại Ngự Các = 80 Xu)

Điều kiện kích hoạt:

 • Nhân vật cấp 75 trở lên.
 • Học hết kỹ năng 55.
 • 10 mảnh Thái dịch hỗn nguyên.
 • 100 vàng.
 • 7.000 điểm tu luyện.

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Kích hoạt tính năng Bạn đồng hành tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân.

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Mở vật phẩm Cẩm Nang Đại Sự Kiện chọn dòng Bạn đồng dành.

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

 • Đồng đạo chọn dòng “Gọi Bạn đồng hành" để tạo, có thể đặt tên có dấu, có khoảng cách.

Bạn đồng hành Võ Lâm Truyền Kỳ II

Hoàn thành kích hoạt tính năng Bạn đồng hành