Scroll Top

Lên Nhanh Hóa Cảnh 370 Mạch

Bắt đầu từ phiên bản mới Kim Xà Khuynh Thế, với tính năng hỗ trợ tăng nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 370 mạch, quý nhân sĩ sẽ dễ dàng đạt đẳng cấp cao nhất của Võ Lâm, chinh phục hóa cảnh, bôn tẩu giang hồ.

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 01/03/2024.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 99 trở lên.

NPC liên quan

Hình ảnhChức năng

Võ Lâm II
Bắc Đẩu Lão Nhân
(Tuyền Châu 181/183)

 • Hỗ trợ nhanh chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 lên hóa cảnh 370 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 340 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 350 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 360 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 365 mạch.
  • Lên nhanh hóa cảnh 370 mạch.

Công Thức Lên Nhanh Hóa Cảnh

Điều kiệnVật phẩm tiêu haoNội dung hỗ trợ

Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 0 mạch tới hóa cảnh 339 mạch.

 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 5 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 340 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 340 mạch tới hóa cảnh 349 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 70 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 350 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 350 mạch tới hóa cảnh 359 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 85 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 360 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 360 mạch tới hóa cảnh 364 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 365 mạch.
Nhân vật phải đạt chuyển sinh 10 cấp 99 hóa cảnh 365 mạch tới hóa cảnh 369 mạch.
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 40 Linh Phách Đơn.
Thăng cấp trực tiếp lên hóa cảnh 370 mạch.